Lemminkäinen uudisti strategiansa ja määritteli osingonjakopolitiikkansa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2009 klo 9.03 LEMMINKÄINEN UUDISTI STRATEGIANSA JA MÄÄRITTELI OSINGONJAKOPOLITIIKKANSA Lemminkäinen Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin strategian kaudelle 2010-2013. Taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin vakavaraisuuden vahvistaminen. Painopisteet ovat korjausrakentaminen, talotekniikka, Venäjän asuntorakentaminen ja Pohjoismaiden infrarakentaminen. Konsernirakennetta yksinkertaistetaan ja brändi yhtenäistetään tavoitteena

LEMMINKÄINEN OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 5.11.2009 klo 9.03		

LEMMINKÄINEN UUDISTI STRATEGIANSA JA MÄÄRITTELI OSINGONJAKOPOLITIIKKANSA  

Lemminkäinen Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin strategian kaudelle
2010-2013. Taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin
vakavaraisuuden vahvistaminen. Painopisteet ovat korjausrakentaminen,
talotekniikka, Venäjän asuntorakentaminen ja Pohjoismaiden infrarakentaminen.
Konsernirakennetta yksinkertaistetaan ja brändi yhtenäistetään tavoitteena yksi
yhtenäinen Lemminkäinen. Osinkona pyritään jakamaan vähintään 40 % tilikauden
tuloksesta. 

Taloudelliset tavoitteet 10 %:n liikevaihdon kasvu, 18 %:n sijoitetun pääoman
tuotto ja 35 %:n omavaraisuusaste 

Lemminkäisen strategian taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja
konsernin vakavaraisuuden vahvistaminen. Kannattavuustavoitteena yhtiö pitää
edelleen 18 % ylittävää tuottoa sijoitetulle pääomalle ja
vakavaraisuustavoitteena vähintään 35 %:n omavaraisuusastetta.
Strategiakaudella 2010-2013 Lemminkäinen tavoittelee keskimäärin noin 10 %:n
liikevaihdon kasvua. 

Osingonjakotavoite 40 %

Uuden osingonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii tasaiseen osingonjakoon, jossa
osakkeenomistajille jaetaan osinkoina vähintään 40 % yhtiön emoyhtiön
omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta. 

Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiön kasvuun suunnatut
investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet. 
 

Toimitusjohtaja Kohtamäki:

"Olemme haastavassa markkinatilanteessa identifioineet kasvualueita, joista
meillä jo on näyttöä ja osaamista. 

Venäjän asuntomarkkina jatkaa kasvuaan lähivuosina. Meillä on Venäjällä
runsaasti osaamista ja haluamme hyödyntää tämän kasvun liiketoiminnassamme.
Infrarakentaminen taas toimii koko konsernissa vakaana ja suhdanteita
tasoittavana toimialana. Tämä on vahvuus myös nyt, kun Pohjoismaat suuntaavat
elvytystoimia infrarakentamiseen. Lisäksi Pohjoismaissa panostetaan lähivuosina
merkittävästi infrastruktuurin kehittämiseen. 

Kotimaassa näemme lähivuosina korjausrakentamisen volyymin ylittävän
uudisrakentamisen volyymin. Myös erilaiset elinkaariratkaisut lisääntyvät.
Kokeneena korjausrakentajana meidän on luontevaa yhdistää konsernin voimavaroja
ja hakea uusia palvelumalleja tähän liiketoimintaan. Älykkäät ratkaisut,
tekniikan lisääntyminen ja esim. energiatehokkuusvaatimusten kasvu
mahdollistavat talotekniikan ja taloteknisen huoltotoiminnan kasvattamisen. 

Strategian päivityksen myötä haetaan selvää muutosta kohti yhtenäisempiä
toimintatapoja ja yksinkertaisempaa organisaatiorakennetta. Toimintojen
yhtenäistämisellä haetaan sisäistä tehokkuutta ja halutaan tehdä asiointi
Lemminkäisen kanssa entistäkin helpommaksi. Tunnusmerkkinä muutoksesta on
yhtenäinen brändi ”yksi Lemminkäinen” ja visuaalinen ilme, jotka viestivät
uudistumisesta ja eteenpäin menemisestä", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja
Timo Kohtamäki. 

Tutustu uuteen ilmeeseen konsernin verkkosivujen aineistopankissa osoitteessa
www.lemminkainen.fi/media/kuvapankki/logot 


Tiedotustilaisuus

Lemminkäinen järjestää tänään 5.11.2009 klo 10.00 analyytikoille ja
tiedotusvälineille tiedotustilaisuuden, jossa esitellään konsernin kolmannen
vuosineljänneksen osavuosikatsaus ja uusittu strategia. Tilaisuus järjestetään
Lemminkäisen uudessa pääkonttorissa Salmisaaressa, Salmisaarenaukio 2, 00180
Helsinki. Ilmoittautumiset sijoittajasuhdepäällikkö Merja Paulamäelle, p. 02071
53367. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
Lemminkäinen Oyj
P. 02071 53263

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi