Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2009 KLO 16.15 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 17.3.2009 yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa osaketta kohti eli yhteensä 15 319 125 euroa. Osinko maksetaa

LEMMINKÄINEN OYJ		PÖRSSITIEDOTE		17.3.2009 KLO 16.15


LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET             


Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 17.3.2009 yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa
osaketta kohti eli yhteensä 15 319 125 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on
27.3.2009. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Kristina Pentti-von Walzel, 
Teppo Taberman ja Juhani Mäkinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin DI
Mikael Mäkinen ja KTM Heikki Räty. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi
500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500
euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Matkakustannukset
korvataan laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta
Lemminkäisen verkkosivuilla. Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Tiina Mikander, puh. 02071 53305,
tiina.mikander@lemminkainen.fi 


Helsingissä 17.3.2009

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.