Lemminkäinen Oyj:n tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2010

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.11.2009 KLO 13.15 LEMMINKÄINEN OYJ:N TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2010 Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 julkistetaan 12.2.2010 klo 9.00. Vuosikertomus vuodelta 2009 ilmestyy viikolla 12/2010. Varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2010. Lemminkäinen julkistaa vuonna 2010 kolme osavuosikatsausta: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 to 6.5. klo 9.00 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 to 5.8. klo 9.00 Osavuosikatsaus 1.1.-3

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	20.11.2009 KLO 13.15


LEMMINKÄINEN OYJ:N TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2010

Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 julkistetaan
12.2.2010 klo 9.00. Vuosikertomus vuodelta 2009 ilmestyy viikolla 12/2010. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2010.

Lemminkäinen julkistaa vuonna 2010 kolme osavuosikatsausta:
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 to 6.5. klo 9.00
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 to 5.8. klo 9.00 
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 to 4.11. klo 9.00 

Julkistetut tiedotteet ovat luettavissa myös Lemminkäisen verkkosivuilla
osoitteessa www.lemminkainen.fi 

VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009
vahvistamaa IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset.
Tulkinnassa ohjeistetaan, milloin kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat
tuotot kirjataan luovutuksen mukaan, ja milloin tuloutusperiaatteena voidaan
käyttää osatuloutusta. Lemminkäinen-konsernissa tulkintaohjeen vaikutus
kohdistuu erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutukseen, joka
vuoden 2010 alusta alkaen muuttuu osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. 

Uusien laskentaperiaatteiden mukaiset tilikauden 2009 vertailuluvut
julkistetaan ennen vuoden 2010 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamista. 


LEMMINKÄINEN OYJ 
Konserniviestintä 


LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdepäällikkö Merja Paulamäki
Puh. 02071 53367 
merja.paulamaki@lemminkainen.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi