IFRS 8 toimintasegmentit -standardin mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2008

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2009 KLO 14.50 IFRS 8 TOIMINTASEGMENTIT -STANDARDIN MUKAISET SEGMENTTITIEDOT VUODELTA 2008 Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009 alusta IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin. Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta Le

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	5.5.2009 KLO 14.50               


IFRS 8 TOIMINTASEGMENTIT -STANDARDIN MUKAISET SEGMENTTITIEDOT VUODELTA 2008	  


Lemminkäinen raportoi osavuosikatsaukset tilikauden 2009 alusta IFRS 8     
Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardi edellyttää, että esitettävät
segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan          
segmenttiraportointiin. Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta       
Lemminkäinen-konsernin toimintasegmenttien lukumäärään tai niiden rakenteeseen, 
mutta se muuttaa segmenteissä esitettäviä tietoja. Standardilla ei ole     
vaikutusta maantieteellisiin segmenttitietoihin.                


LEMMINKÄINEN-KONSERNIN TOIMINTASEGMENTIT (TOIMIALAT)              

Lemminkäinen-konserni on organisoitu neljäksi eri toimintasegmentiksi.     

Talonrakentamisen (Lemminkäinen Talo Oy) toimintaan kuuluvat asuntorakentaminen,
liike- ja toimitilarakentaminen, teollisuus- ja logistiikkarakentaminen sekä  
urheilu- ja vapaa-ajanrakentaminen.                       

Infrarakentamisen (Lemminkäinen Infra Oy) toimintaan kuuluvat tie-, katu- ja  
rataverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä kallio- ja pohjarakentaminen.    
Yhtiöllä on oma asfaltti-, betoni- ja kiviainestuotanto.            

Talotekniikan (Tekmanni Oy) toimialueet ovat talotekniikka, kiinteistötekniikka 
ja teollisuuspalvelut. Lisäksi yhtiöllä on asennus-, urakointi-, huolto- ja   
ylläpitopalveluja.                               

Lemminkäinen Rakennustuotteet myy ja urakoi katto- ja vedeneristystuotteita,  
betoni- ja luonnonkivituotteita sekä urheilu- ja ympäristörakentamisen     
tuotteita.                                   

Lisäksi johdolle raportoidaan tietoja konsernihallinnosta, joka muodostaa erän 
muut toiminnot.                                 


SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

Lemminkäinen-konsernissa johdolla tarkoitetaan Lemminkäinen Oyj:n        
toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Johdolle     
toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot,     
liikevoitto, rahoituserät ja tulos ennen veroja sekä varoina ja velkoina    
käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat.          

Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla   
laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei   
huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia eriä ovat muun muassa         
rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot
sekä takuuvaraukset ja realisoitumattomat johdannaisvoitot tai -tappiot.    
Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa     
tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen        
laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa  
omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä -menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä   
osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa 
segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi  
eikä sitä raportoida johdolle.                         

Tässä tiedotteessa esitetään Lemminkäinen-konsernin IFRS 8:n mukaiset      
vertailutiedot vuodelta 2008.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO    |    |     |    |      |    |
| 1-12/2008          |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |     |    |  Netto- | Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Liike- |     | Liike- | rahoitus- | ennen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | vaihto | Poistot | voitto |   erät | veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |   1 |   2,9 |  69,7 |   -13,0 |  56,7 |
|               | 207,5 |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      | 920,3 |  30,7 |  26,2 |   -9,4 |  16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        | 269,9 |   0,8 |  16,3 |    2,2 |  18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      | 156,0 |   2,6 |  10,5 |   -0,5 |  9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |  13,5 |   0,9 |  -3,3 |   -7,0 | -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi     | -65,7 |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     |   2 |  37,9 | 119,4 |   -27,8 |  91,6 |
|               | 501,5 |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        | -19,7 |  -3,0 |  3,8 |   -4,4 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   |   2 |  34,9 | 123,2 |   -32,1 |  91,0 |
|               | 481,8 |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-17,5 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista  
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,1 milj. euroa,    
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä 3,3 milj. euroa, takuuvarauksen muutoksesta -1,2 milj. euroa 
ja osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -0,2 milj. euroa.         

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -1,5 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATI |     |     |     |      |     |
| O 1-9/2008      |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   |     |     |   Netto- |  Tulos |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Liik |     |  Liike- | rahoitus- |  ennen |  |
|           |  e- |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     | vaih | Poistot |  voitto |    erät |  veroja |  |
|           |  to |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  | 780, |   2,2 |   34,1 |    -8,1 |   26,0 |  |
|           |  5 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  | 698, |  23,2 |   31,0 |    -5,3 |   25,7 |  |
|           |  1 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    | 193, |   0,6 |   12,7 |    1,5 |   14,2 |  |
|           |  4 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   | 121, |   1,9 |   9,2 |    -0,5 |   8,7 |  |
|           |  8 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 9,8 |   0,6 |   -3,2 |    -4,9 |   -8,1 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi | -48, |     |     |      |     |  |
|           |  5 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä  |  1 |  28,4 |   83,8 |   -17,3 |   66,5 |  |
|           | 755, |     |     |      |     |  |
|           |  1 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät    | -15, |  -0,7 |   1,9 |    -0,3 |   1,5 |  |
|           |  9 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  |  1 |  27,7 |   85,7 |   -17,6 |   68,0 |  |
| IFRS         | 739, |     |     |      |     |  |
|           |  3 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-14,2 milj. eur ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 2,1 milj. euroa,    
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä -0,5 milj. euroa, takuuvarauksen muutoksesta -0,5 milj. eur, 
osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä 0,2 milj. euroa ja muista       
tilinpäätösvienneistä -0,2 milj. euroa.                     


Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja             
-1,1 milj. euroa, kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten     
realisoitumattomia voittoja ja -tappioita.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO  |     |      |      |     |    |
| 1-6/2008        |     |      |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    |     |      |   Netto- | Tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Liike |     |  Liike- |  rahoitus- | ennen |
|             |   - |     |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       | vaiht | Poistot |  voitto |    erät | veroj |
|             |   o |     |      |       |   a |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen    | 572,8 |   1,5 |   19,6 |    -5,1 | 14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen    | 351,4 |   11,8 |    0,7 |    -2,2 | -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka      | 124,6 |   0,4 |    7,3 |     1,0 |  8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    | 70,8 |   1,3 |    3,4 |    -0,3 |  3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     |  6,5 |   0,4 |   -1,9 |    -3,7 | -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi   | -28,8 |     |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä   |   1 |   15,3 |   29,0 |    -10,3 | 18,6 |
|             | 097,3 |     |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät      | -6,6 |   -1,1 |    3,1 |    -2,3 |  0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS |   1 |   14,3 |   32,1 |    -12,7 | 19,4 |
|             | 090,8 |     |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-5,4 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista -1,2 milj. euroa,   
johdannaisten myyntivoitosta 0,8 milj. euroa, rahoitusleasingin         
IFRS-käsittelystä 2,9 milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä 0,1
milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä 0,5 milj. euroa.          

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja -0,8 milj. euroa,    
kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten realisoitumattomia voittoja
ja -tappioita.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATI |     |     |      |      |     |
| O 1-3/2008      |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   |     |     |   Netto- |  Tulos |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Liik |     |  Liike- | rahoitus- |  ennen |  |
|           |  e- |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     | vaih | Poistot |  voitto |    erät |  veroja |  |
|           |  to |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen  | 277, |   0,8 |   10,3 |    -1,8 |   8,6 |  |
|           |  1 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen  | 95,1 |   3,7 |  -16,4 |    -0,6 |  -17,1 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka    | 56,6 |   0,2 |   1,7 |    0,5 |   2,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet   | 25,0 |   0,6 |   -1,2 |    -0,1 |   -1,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 2,9 |   0,2 |   -1,1 |    -1,6 |   -2,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi | -11, |     |     |      |     |  |
|           |  5 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä  | 445, |   5,5 |   -6,7 |    -3,7 |  -10,4 |  |
|           |  2 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät    | -0,3 |  -0,5 |   1,1 |    -2,4 |   -1,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä,  | 444, |   4,9 |   -5,5 |    -6,1 |  -11,6 |  |
| IFRS         |  9 |     |     |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä
-0,2 milj. euroa ja segmenttiraportoinnissa liiketoiminnan muista tuotoista   
liikevaihtoon kirjatuista eristä.                        

Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 0,4 milj. euroa,    
rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 0,5 milj. euroa, osakkuusyritysten     
pääomaosuuskäsittelystä -0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä 0,5  
milj. euroa.                                  

Rahoituserien täsmäytyserät ovat rahoitusleasingkorkoja             
-0,4 milj. euroa, kurssieroja, korkojen jaksotuseroja ja johdannaisten     
realisoitumattomia voittoja ja -tappioita.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |     |     |    |     |    |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |  2008 |  2008 |  2008 |   2008 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |  277,1 |  295,7 | 207,8 |  426,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |  95,1 |  256,4 | 346,6 |  222,3 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |  56,6 |  68,0 |  68,8 |   76,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |  25,0 |  45,8 |  51,0 |   34,2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |   2,9 |   3,6 |  3,3 |   3,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminointi     |  -11,5 |  -17,3 | -19,7 |  -17,2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     |  445,2 |  652,1 | 657,8 |  746,3 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |  -0,3 |  -6,3 |  -9,3 |   -3,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   |  444,9 |  645,9 | 648,5 |  742,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |     |     |    |     |    |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |  2008 |  2008 |  2008 |   2008 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |  10,3 |   9,2 |  14,6 |   35,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |  -16,4 |  17,1 |  30,3 |   -4,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |   1,7 |   5,6 |  5,4 |   3,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |  -1,2 |   4,6 |  5,9 |   1,2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |  -1,1 |  -0,8 |  -1,3 |   -0,1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     |  -6,7 |  35,6 |  54,8 |   35,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyserät        |   1,1 |   2,0 |  -1,2 |   1,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |   37,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 03/2008 | 06/2008 | 09/200 | 12/2008 |    |
|               |     |     |   8 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |  432,4 |  491,4 | 586,4 |  467,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |  242,6 |  364,4 | 394,4 |  294,5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |  28,0 |  34,7 |  33,1 |   33,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |  49,8 |  57,5 |  57,4 |   46,3 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |  41,6 |  41,2 |  41,0 |   41,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     |  794,3 |  989,1 |   1 |  882,2 |    |
|               |     |     | 112,3 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille        |     |     |    |     |    |
| kohdistamattomat varat   |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit   |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä          |  354,7 |  389,9 | 380,2 |  531,1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   | 1 149,0 | 1 379,0 |   1 | 1 413,3 |    |
|               |     |     | 492,4 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmenttiraportoinnissa esitetään varoina myyntisaamiset, vaihto-omaisuus sekä 
aineelliset ja aineettomat hyödykkeet. Segmenttien väliset erät eliminoidaan  
IFRS-tilinpäätöksessä.                             

--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT SEGMENTEITTÄIN    |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 03/2008 | 06/2008 | 09/200 | 12/2008 |    |
|               |     |     |   8 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen      |  46,6 |  60,5 |  63,3 |   57,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen      |  33,2 |  81,7 |  93,5 |   55,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka        |   6,3 |   8,8 |  8,0 |   10,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet      |   4,5 |   7,7 |  8,3 |   5,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       |   1,1 |   0,5 |  0,4 |   0,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä     |  91,6 |  159,1 | 173,4 |  129,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille        |     |     |    |     |    |
| kohdistamattomat velat   |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konsernieliminoinnit   |     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä          |  781,9 |  919,2 | 983,2 |  941,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, IFRS   |  873,6 | 1 078,3 |   1 | 1 071,5 |    |
|               |     |     | 156,6 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmenttiraportoinnissa esitetään velkoina vain ostovelat. Segmenttien väliset 
erät eliminoidaan IFRS-tilinpäätöksessä.                    


Lisätietoja: Talousjohtaja Jukka Ovaska, puh. 02071 53334,           
jukka.ovaska@lemminkainen.fi                          


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               

                                        

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu  
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.