Tiehallinnolta korvausvaatimus asfalttikartelliasiassa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.6.2008 KLO 18:00 TIEHALLINNOLTA KORVAUSVAATIMUS ASFALTTIASIASSA Lemminkäinen on tiedottanut kotimaan asfalttimarkkinoita koskevasta kilpailunrajoitusasiasta viimeksi 19.12.2007, kun markkinaoikeus oli antanut asiassa ratkaisunsa. Kilpailuvirasto vaati markkinaoikeudessa Lemminkäisen maksettavaksi 68 milj. euron seuraamusmaksua. Markkinaoikeus hylkäsi kilpailuviraston vaatimuksen pää

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 18.6.2008 KLO 18:00	 

TIEHALLINNOLTA KORVAUSVAATIMUS ASFALTTIASIASSA                 

Lemminkäinen on tiedottanut kotimaan asfalttimarkkinoita koskevasta       
kilpailunrajoitusasiasta viimeksi 19.12.2007, kun markkinaoikeus oli antanut  
asiassa ratkaisunsa. Kilpailuvirasto vaati markkinaoikeudessa Lemminkäisen   
maksettavaksi 68 milj. euron seuraamusmaksua. Markkinaoikeus hylkäsi      
kilpailuviraston vaatimuksen pääosin ja määräsi Lemminkäisen maksettavaksi 14  
milj. euron seuraamusmaksun. Osapuolet valittivat asiasta korkeimpaan      
hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä.              

Lemminkäinen on saanut tänään tiedokseen haastehakemuksen, jossa Tiehallinto  
vaatii eri asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta Helsingin käräjäoikeudessa.   
Lemminkäiseen kohdistuva osuus vaaditusta korvauksesta on enintään 10,5 milj.  
euroa. Lisäksi Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä enintään 5,6 milj. euron    
korvauksia yhteisvastuullisesti muiden vastaajayhtiöiden kanssa.    

Vaatimuksen perusteeksi Tiehallinto esittää, että asfalttiyhtiöiden väliset   
väitetyt kilpailunrajoitukset olisivat nostaneet päällysteiden hintatasoa    
tiettyinä vuosina. Vaatimus perustuu kilpailuviraston esittämiin hintatasoa   
koskeviin väitteisiin, jotka Lemminkäinen on kiistänyt sekä           
markkinaoikeuskäsittelyssä että lausumissaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Tiehallinto on pyytänyt Helsingin käräjäoikeutta lykkäämään asian käsittelyä,  
kunnes kilpailunrajoitusasia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.   
Lemminkäinen yhtyy Tiehallinnon pyyntöön.                    

LEMMINKÄINEN OYJ                                

Juhani Sormaala                                 

Lisätiedot:                                   
toimitusjohtaja Juhani Sormaala, Lemminkäinen Oyj, p. 02071 53302        

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.                        
www.lemminkainen.fi