Tekmannin Teollisuuspalveluille merkittäviä tilauksia

Tiedote 18.11.2008

Tekmanni Oy:n Teollisuuspalvelut-yksikkö on saanut viisi merkittävää urakkatilausta, yhteisarvoltaan noin 10 milj. euroa. Toimitukset tapahtuvat pääosin vuosina 2008–2010.

Tekmannin Teollisuuspalvelut tekee mittavia asennusprojekteja ympäri Suomen ja muualla Euroopassa. Tekmanni toimittaa sähköistys-, instrumentointi-, ilmastointi- ja sprinkleriasennuksia sekä kunnossapitopalveluja teollisuudelle.

Igelsta-voimalaitos
Foster Wheeler Energi Ab on tilannut Tekmannin Teollisuuspalveluilta prosessisähköistysasennukset Söderenergi Ab:lle toimitettavaan 240 MWth biovoimalaitokseen. Ruotsissa, Tukholman alapuolella sijaitsevan voimalaitoksen projektinimi on Igelsta. Tekmannin Teollisuuspalvelut on toimittanut useita projektitoimituksia Ruotsiin viime vuosina.

Kauvo-projekti
Kaukaan Voima Oy on tilannut Tekmannin Teollisuuspalveluilta biovoimalaitoksen prosessisähköistysasennukset UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaille Lappeenrannassa. Kaukaan Voiman omistavat Pohjolan Voima Oy ja Lappeenrannan Energia. Laitoksen käytöstä sen valmistuttua vastaa UPM. Uusi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle. Voimalaitoksen lämpöteho on noin 385 MWth. Sen polttoaineita ovat kuori- ja metsäenergiapuu eli oksat, latvukset, kannot ja pienpuu sekä turve.

Luotsinmäen keskuspuhdistamo
Tekmannin Teollisuuspalvelut toimittaa sähköistyksen projektitoimituksen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamoon. Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo laajennetaan, saneerataan ja tehostetaan uusia ympäristövaatimuksia ja lisäkuormituksia vastaavaksi kesään 2010 mennessä. Haastetta työhön tuo se, että puhdistusprosessin on muutostöidenkin aikana oltava jatkuvasti käynnissä ja sen on täytettävä ympäristöluvan ehdot. Työn tilaajana on Porin Vesi. Tekmannin toimitus sisältää detaljisuunnittelun, laitetoimitukset ja sähköasennukset.

Roalin entsyymitehdas
Roal Oy on tilannut Tekmannin Teollisuuspalveluilta prosessisähköistysasennukset Rajamäen entsyymitehtaan jatkokehitysprojektiin. Roal Oy toimii elintarvike- ja juomateollisuudessa laajasti käytettyjen entsyymien sekä rehuentsyymien kehittäjänä, tuottajana, markkinoijana ja jakelijana. Roal Oy on Altia Oyj:n ja Associated British Foods Plc:n omistama yhteisyritys.

Norilsk Nickel Harjavalta
Tekmannin Teollisuuspalvelut tekee Norilsk Nickel Harjavaltaan teollisuusilmastointiurakan. Norilsk Nickel investoi merkittävästi Harjavallan tehtaalla, etenkin raaka-aineen käsittelyyn ja prosessin muutoksiin. Harjavallassa tehdään korkealaatuista nikkeliä ja nikkelikemikaaleja itse kehitettyjen, maailman huippua olevien tuotantoprosessien avulla. Tehtaalla varaudutaan nikkelitoimituksiin Sotkamon kaivoksesta. Toimitusten Talvivaarasta on tarkoitus alkaa vuoden lopussa.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Heikki Kaminen, Tekmanni Oy, puh. 02071 53791

Tekmanni Oy on Lemminkäinen-konserniin kuuluva talo- ja kiinteistötekniikkapalveluja sekä teollisuuspalveluja tarjoava yhtiö. Sillä on asennus-, urakointi-, huolto- ja ylläpitopalveluita 36 paikkakunnalla Suomessa. Tekmanni Oy:llä on kahdeksan kotimaista tytäryhtiötä sekä tytäryhtiö Pietarissa.

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.