Oskari Vilamon rahaston palkinto filosofian lisensiaatti Sirkka Hautojärvelle

Tiedote 11.11.2008

Oskari Vilamon rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5.000 euroa, on myönnetty filosofian lisensiaatti Sirkka Hautojärvelle.

Sirkka Hautojärvi on tehnyt merkittävä uran maankäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädännön ja hallinnon kehittäjänä. Hän työskenteli sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston tutkijana ja toimistopäällikkönä v. 1970–1984. Vuosina 1984–1991 Sirkka Hautojärvi oli ympäristöministeriön alueiden käytön osaston ylijohtajana ja sen jälkeen YK:n Euroopan talouskomission Human Settlements Section´in johdossa 1991–1993. Ympäristöministeriön kansliapäällikkönä Hautojärvi työskenteli vuodesta 1994. Hän jäi eläkkeelle virasta 1.9.2008.

Sirkka Hautojärvi on toiminut päätoimensa ohella lukuisissa maankäytön suunnitteluun liittyvissä työryhmissä ja verkostoissa. Hän on ollut keskeisesti mukana Suomen liittyessä EU:hun ja koordinoinut Suomen EU-puheenjohtajuuskausia ympäristöasioiden osalta. Hän on myös YK-tehtävässä konsultoinut ns. siirtymätalousmaita rakentamisen, kiinteistöalan ja maankäytön kysymyksissä.

Kotimaassa Hautojärvi on mm. toiminut ratkaisijana vaikeissa luonnonsuojelun konflikteissa. Pääkaupunkiseudulla hän on toiminut aktiivisesti kuntien yhteistyön lisäämiseksi asumisen ja maankäytön suunnittelussa. Sirkka Hautojärvi on myös ollut keskeisesti mukana tulevaisuutta pohtivissa ryhmissä, mm. Sitran piirissä.

Opinnäytepalkinnot kolmelle väitöskirjalle ja kuudelle diplomityölle

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty TkT Djebar Baroudille, TkT Olli Malvelle sekä TkT Juha Vinhalle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa.

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty arkkitehti Riikka Kuittiselle, DI Ina Liljeströmille, DI Tuomo Passille, arkkitehti Eero Puuruselle, DI Antti Suomiselle sekä DI Tuomas Vasamalle. Diplomityöpalkinto on määrältään 2 000 euroa.

Liikesivistysrahastoon kuuluva, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Rahasto on perustettu vuonna 1985.

Lisätietoja:
Oskari Vilamon rahasto
Matti Aalto
P. 0400 408 173
matti.aalto@lemminkainen.fi

www.oskarivilamo.fi

Juhlaesitelmä:
Sirkka Hautojärven juhlaesitelmä Oskari Vilamon rahaston vuosijuhlassa 11.11.2008: Rakennusala ympäristömarkkinoilla – vetoa vai työntöä? (pdf 114 kb, 7 s.)