Lemminkäisen uuden konsernirakenteen mukaiset vertailutiedot vuodelta 2007

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2008 KLO 11:30 LEMMINKÄISEN UUDEN KONSERNIRAKENTEEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007 Lemminkäinen-konserni on 1.1.2008 alkaen organisoitu neljäksi toimialaksi: talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Yhtiön taloudellisen kehityksen arvioinnin helpottamiseksi alla on esitetty uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007. Esitetyt luvut o

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 	14.4.2008 KLO 11:30              


LEMMINKÄISEN UUDEN KONSERNIRAKENTEEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2007

Lemminkäinen-konserni on 1.1.2008 alkaen organisoitu neljäksi toimialaksi:   
talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet.    

Yhtiön taloudellisen kehityksen arvioinnin helpottamiseksi alla on esitetty   
uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2007. Esitetyt  
luvut ovat liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta.               


Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1-3/2007 |  1-6/2007 |  1-9/2007 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen    |   192,0 |   442,3 |   710,3 |   1 042,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen    |    81,4 |   301,4 |   603,1 |    820,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka      |    46,2 |   103,4 |   161,9 |    230,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    |    18,5 |    58,1 |    99,2 |    133,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     |   -10,1 |   -25,3 |   -38,9 |    -53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   328,0 |   879,9 |  1 535,6 |   2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevoitto toimialoittain, milj euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1-3/2007 |  1-6/2007 |  1-9/2007 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen    |    14,6 |    31,8 |    46,1 |    71,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen    |   -12,6 |    8,0 |    44,0 |   52,6 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka      |    1,3 |    4,6 |    8,1 |    11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    |    -1,3 |    3,4 |    9,0 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     |    -1,8 |    -2,6 |    -4,3 |    -6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    0,3 |    45,3 |   102,9 |  140,3 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ilman markkinaoikeuden määräämää 14 milj. euron kertaluonteista       
seuraamusmaksua                                 


Tilauskanta toimialoittain, milj. euroa 

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1-3/2007 |  1-6/2007 |  1-9/2007 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen    |   849,8 |   947,9 |   981,3 |    938,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen    |   463,1 |   521,6 |   381,6 |    326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka      |    88,9 |   106,0 |   118,5 |    111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet    |    37,9 |    46,5 |    43,0 |    37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  1 439,7 |  1 622,0 |  1 524,3 |   1 414,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                  

Jukka Ovaska, talousjohtaja, 02071 53334, jukka.ovaska@lemminkainen.fi     
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, 02071 54813,             
katri.sundstrom@lemminkainen.fi                         


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.