Lemminkäinen Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutokset merkitty kaupparekisteriin

LEMMINKÄINEN OYJ YHTIÖJÄRJESTYS 27.3.2008 LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN Lemminkäinen Oyj:n 14.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämät yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty kaupparekisteriin 27.3.2008. Yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti mm. siten, että osakk

LEMMINKÄINEN OYJ	                               
YHTIÖJÄRJESTYS 27.3.2008                            

LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN    

Lemminkäinen Oyj:n 14.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämät    
yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty kaupparekisteriin 27.3.2008.      
Yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti mm. siten, että  
osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset  
poistettiin. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi julkistettiin 
kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 14.2.2008.                 

Lemminkäinen Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla     
osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat                   

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.