Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.12.2008 klo 15:40 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:n MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS Lemminkäinen Oyj on 9.12.2008 vastaanottanut liitteenä olevan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Heikki Pentin kuolinpesä on ilmoittanut, että 8.12.2008 suoritetun osittaisen perinnönjaon seurauksena kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä on vähentynyt 3 813 956:sta 1 906 976 kappaleeseen eli noi

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE	9.12.2008 klo 15:40

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:n MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Lemminkäinen Oyj on 9.12.2008 vastaanottanut liitteenä olevan
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun Lemminkäinen Oyj:n osakkeita
koskevan liputusilmoituksen. 

Heikki Pentin kuolinpesä on ilmoittanut, että 8.12.2008 suoritetun osittaisen
perinnönjaon seurauksena kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä on vähentynyt
3 813 956:sta 1 906 976 kappaleeseen eli noin 11,2 prosenttiin Lemminkäinen
Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Heikki Pentin kuolinpesän osuus
Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskee siten
alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20). 

Ilmoituksen mukaan Heikki Pentin leskellä, Karin Salovaara-Pentillä on
testamenttiin perustuva hallintaoikeus Heikki Pentin kuolinpesään jääviin
osakkeisiin. 

Lemminkäinen Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 17 021 250 osakkeesta ja äänestä.

Lemminkäinen Oyj
Konserniviestintä


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi                        

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin 
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

LIITE

Lemminkäinen Oyj:lle toimitettu ilmoitus