OLKILUODON YDINVOIMALAN BETONITOIMITUKSISTA KOKONAISRATKAISU

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE 25.4.2007 Lemminkäinen-konserniin kuuluva Forssan Betoni Oy solmi heinäkuussa 2004 Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan päätoimittajan Framatome(nyk. Areva NP)-Siemens -konsortion kanssa koko ydinvoimalan rakennushanketta koskevan valmisbetonin toimitussopimuksen. Osapuolet ovat 24.4.2007 sopineet muutoksesta alkuperäiseen toimit

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE 25.4.2007             
         

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Forssan Betoni Oy solmi heinäkuussa 2004    
Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan päätoimittajan Framatome(nyk. Areva      
NP)-Siemens -konsortion kanssa koko ydinvoimalan rakennushanketta koskevan   
valmisbetonin toimitussopimuksen.                        

Osapuolet ovat 24.4.2007 sopineet muutoksesta alkuperäiseen toimitussopimukseen.
Tarkoituksena on selkiyttää vaativassa rakennushankkeessa toimivien tahojen   
vastuusuhteita.                                 

Forssan Betoni luopuu voimalaitoksen reaktorirakennuksen betonitoimituksista  
erillistä korvausta vastaan. Reaktorirakennuksesta vastaava urakoitsija     
valmistaa siihen tarvittavan betonimassan itse uudella asemalla.        

Forssan Betoni jatkaa betonitoimituksia Siemensin aliurakoitsijoille      
turbiinisaarekkeen kohteisiin rakennusprojektin loppuun saakka. Lisäksi Forssan 
Betonin betoniasemat toimivat reaktorirakennuksen uuden betoniaseman      
vara-asemina.                                  

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa Forssan Betonin voimalaitosprojektiin      
toimittamassa valmisbetonissa ei ole havaittu puutteita. Osapuolilla ei ole   
vaateita toisiaan kohtaan.                           


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Juhani Sormaala                                 
Toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Juhani Sormaala, Lemminkäinen Oyj, puh 02071 53302       
Johtaja Henrik Eklund, Lemminkäinen Oyj, puh 040 563 7811            


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               


Forssan Betoni Oy kuuluu Lemminkäinen-konsernin Päällystys- ja kiviainesryhmään.
Yhtiöllä on useita kiinteitä valmisbetoniasemia eri puolella Suomea, ja se   
kuuluu maan kolmen suurimman alan yrityksen joukkoon.              

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli   
1.795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin     
kolmannes. Konsernin palveluksessa on noin 8.500 henkilöä. Lemminkäisen osake on
noteerattu Helsingin Pörssissä.