MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS: ASFALTTIALAN YHTIÖILLE 19,4 MILJOONAN EURON SEURAAMUSMAKSUT, JOSTA LEMMINKÄISELLE 14 MILJOONAA EUROA

Lemminkäinen Oyj 19.12.2007 Pörssitiedote Markkinaoikeus on tänään määrännyt seitsemälle asfalttialan yritykselle yhteensä 19,4 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta.

Lemminkäinen Oyj                                
19.12.2007                                   
Pörssitiedote		                                 
      
Markkinaoikeus on tänään määrännyt seitsemälle asfalttialan yritykselle yhteensä
19,4 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulainsäädännön vastaisesta     
toiminnasta.                                  

Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu on 14 milj. euroa. Kilpailuviraston   
esitys oli 68 milj. euroa.                           

Lemminkäinen perehtyy päätökseen ja kertoo kantansa siihen tänään klo 15    
annettavassa pörssitiedotteessa. Tämän jälkeen voidaan vastata myös mahdollisiin
lisätietoja koskeviin kysymyksiin.                       

Markkinaoikeus on asian ensimmäisenä käsittelevä oikeusaste. Kaikilla      
osapuolilla on oikeus valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.   
Markkinaoikeuden päätöksen mukainen seuraamusmaksu kirjataan tästä riippumatta 
kuluksi Lemminkäisen neljännelle kvartaalille. Tämän kirjauksen jälkeenkin   
Lemminkäisen vuoden 2007 tulos paranee edellisvuoteen verrattuna.        

Lemminkäinen Oyj                                

Juhani Sormaala                                 
toimitusjohtaja 
                               
JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet
                           
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1 795,9 milj. euroa, josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Yhtiön palveluksessa on 
noin 9 000 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, jonne konserni on 
etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla
maailmaa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.