LEMMINKÄISEN UUSI RAKENNE VOIMAAN 1.1.2008

Pörssitiedote 12.12.2007 klo 14.45 Lemminkäinen-konserni organisoituu 1.1.2008 neljän toimialansa mukaisesti. Toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Talonrakentamisen ja infrarakentamisen toimialoille on muodostettu uudet yhtiöt Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Lemminkäinen Talo Oy muodostuu Palmberg-yhtiöistä ja Lemcon Oy:stä, pois lukien Le

Pörssitiedote 12.12.2007 klo 14.45                       


Lemminkäinen-konserni organisoituu 1.1.2008 neljän toimialansa mukaisesti.   
Toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Talonrakentamisen ja infrarakentamisen toimialoille on    
muodostettu uudet yhtiöt Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Infra Oy.     

Lemminkäinen Talo Oy muodostuu Palmberg-yhtiöistä ja Lemcon Oy:stä, pois lukien 
Lemcon Oy:n infraliiketoiminta. Lemminkäinen Talo Oy harjoittaa         
talonrakennustuotantoa ja kiinteistöliiketoimintaa 11 paikallisyhtiön kautta  
Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Projektirakentamisen         
erikoisosaamisella yhtiö palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Palmbergin 
ja Lemconin osaamisen yhdistämisellä vahvistetaan Lemminkäisen         
kasvumahdollisuuksia varsinkin Venäjällä asuntotuotannossa ja          
toimitilarakentamisessa. Talonrakentamisen osuus Lemminkäinen-konsernin     
liikevaihdosta vuonna 2006 oli 46,7 %.                     

Lemminkäinen Talo Oy:n hallituksen jäseniksi on valittu Juhani Sormaala, Risto 
Bono, Antero Huhta, Jukka Ovaska, Anna Pentti ja Aarne Pentti. Yhtiön
toimitusjohtaja on Juha Nurmi. 

Lemminkäinen Infra Oy muodostuu Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja        
kiviainesryhmästä ja Lemcon Oy:n infraliiketoiminnasta. Yhtiö harjoittaa    
asfaltti-, kiviaines- ja valmisbetonituotantoa sekä kallio- ja pohjarakentamista
sekä rakentaa ja ylläpitää tie-, katu- ja rataverkostoja. Perustettu yhtiö on  
Suomen suurin infrarakentaja. Yhtiö toimii koko Itämeren piirissä.       
Infrarakentamisen osuus Lemminkäinen-konsernin liikevaihdosta vuonna 2006 oli 39
%.                                       

Lemminkäinen Infra Oy:n hallituksen jäseniksi on valittu Juhani Sormaala, Matti 
A. Mantere, Tiina Mikander, Jukka Ovaska, Anna Pentti ja Aarne Pentti. Yhtiön  
toimitusjohtaja on Timo Kohtamäki.                       

Tekmanni Oy harjoittaa talo- ja kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuspalveluja. 
Yhtiön toimitusjohtaja on Antero Huhta.                     

Rakennustuotteet -toimialaan kuuluvat Lemminkäinen Katto Oy, Lemminkäinen    
Betonituote Oy ja urheilurakentaja Omni-Sica Oy. Rakennustuotteet-toimialaa   
johtaa Erkki Lönnrot.                              


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala   | Liikeva | Liikeva | Kansainv | /toimiala | Henkilö | Henkilö |
|        | ihto,  | ihto/os | älinen  | n     | stö,  | stö   |
|        | Me   | uus   | toiminta | kansainvä | 2006  | /osuus |
|        | 2006  | konsern | , Me   | linen   |     | konsern |
|        |     | ista % |     | toiminta, |     | ista % |
|        |     |     |     | %     |     |     |
|        |     |     |     | liikevaih |     |     |
|        |     |     |     | dosta   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentam | 701,2  | 39,0  | 310,3  | 44,2   | 3 171  | 37,7  |
| inen     |     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentam | 839,3  | 46,7  | 203,3  | 24,2   | 2 826  | 33,6  |
| inen     |     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka | 191,7  | 10,6  | 9,6   | 5,0    | 1 812  | 21,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuott | 104,4  | 5,8   | 7,7   | 7,3    |  609 | 7,2   |
| eet      |     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   | -40,7  |     | -0,5   |      |     |     |
| liikevaihto  |     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 1 795,9 | 100   | 530,3  | 29,5   | 8 418  | 100   |
--------------------------------------------------------------------------------

Taulukko: Liiketoiminnan jakautuminen Lemminkäinen-konsernissa vuoden 2006   
tilinpäätöksen perusteella                           


Vuoden 2008 ensimmäinen osavuosikatsaus raportoidaan uuden toimialajaon     
mukaisesti.                                   

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh. 02071 53302               

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1 795,9 milj. euroa, josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Yhtiön palveluksessa on 
noin 9 000 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, jonne konserni on 
etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri puolilla
maailmaa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.