LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007: TULOS PARANI SELVÄSTI

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.11.2007 klo 9:00 - Liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 1 535,6 milj. euroa - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 411,1 milj. euroa (399,8) - Liikevoitto

LEMMINKÄINEN OYJ                                
PÖRSSITIEDOTE 8.11.2007 klo 9:00                        
         

- Liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 1 535,6 milj. euroa             
- Kansainvälisen                                
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 411,1 milj. euroa (399,8)       
- Liikevoitto                                  
parani 37,9 % ja oli 102,9 milj. euroa. Liikevoittoprosentti nousi 6,7 %:iin  
(5,7).                                     
- Tulos ennen veroja parani 43,2 % ja oli 91,5 milj. euroa           
-                                     
Osakekohtainen tulos oli 3,83 euroa (2,57) 
- Tilauskanta katsauskauden                           
päättyessä kasvoi 24,2 % ja oli 1 524,3 milj. euroa               
- Kansainvälisen                                
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 365,0 milj. euroa (283,1)        

MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUU                            
Lemminkäisen liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 17,7 % ja oli 1 535,6 milj.  
euroa (1 305,1). Tilauskanta kasvoi 24,2 % ja oli 1 524,3 milj. euroa (1 227,7).
Tulos ennen veroja parani 27,6 milj. euroa ja oli 91,5 milj. euroa (63,9).   
Useimpien toimialojen tulokset paranivat.                    

Katsauskauden myönteiseen kehitykseen vaikuttivat eniten tavallista aikaisemmin 
käynnistyneet päällystystyöt ja talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin 
hyvä kannattavuus.                               

Päällystys- ja kiviainesryhmän liiketoiminta kehittyi hyvin. Liikevaihto kasvoi 
11,5 % ja oli 469,7 milj. euroa (421,3). Liikevoitto oli 34,4 milj. euroa    
(22,1). Ryhmän tilauskanta kasvoi.                       

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 26,0 % ja oli 99,2 milj. euroa   
(78,7). Liikevoitto kasvoi 91,5 % ja oli 9,0 milj. euroa (4,7). Tilauskanta   
kasvoi ja oli hyvä ryhmän kaikissa toiminnoissa.                

Lemconin liikevaihto oli 273,2 milj. euroa (271,5). Liikevoitto laski 29,6 % ja 
oli 8,1 milj. euroa (11,5). Projektinjohtopalveluiden kannattavuus joissakin  
hankkeissa oli epätyydyttävä. Tilauskanta oli hyvä ja on kasvussa varsinkin   
Venäjällä.                                   

Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi 33,8 % ja oli 570,5 milj. euroa (426,5). 
Liikevoitto kasvoi 46,0 % ja oli 47,6 milj. euroa (32,6). Tilauskanta kasvoi ja 
oli suurempi kuin koskaan aiemmin.                       

Tekmanni Oy:n liikevaihto kasvoi 19,6 % ja oli 161,9 milj. euroa (135,4).    
Liikevoitto kasvoi 39,7 % ja oli 8,1 milj. euroa (5,8). Tilauskanta kasvoi ja on
yhtiön kaikkien aikojen suurin.                         

MARKKINAT KASVAVAT                               

Kotimaassa rakentamisen kasvu jatkuu, mutta hieman aiempaa hitaampana. Kuluvan 
vuoden kasvu perustuu etenkin vilkkaaseen liike-, toimisto- ja         
logistiikkarakentamiseen. Asuntotuotanto supistuu hieman viime vuodesta.    

Infrarakentamisen kasvu jatkuu meneillään olevien suurten hankkeiden johdosta. 
Eräiden rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kustannukset ovat nousseet     
suomalaisesta rakennusteollisuudesta riippumattomista syistä. Esimerkiksi    
metallituotteiden, puutavaran, sementin ja eristevillojen hintoja on nostanut  
Euroopan ja Aasian alueiden korkea rakentamisaktiviteetti. Urakkahintojen nousu 
kotimaassa on silti ollut maltillista.                     

Lemminkäiselle merkittävien kansainvälisten markkinoiden kehityksen uskotaan  
pysyvän suotuisana. Pohjoismaissa talousnäkymät ovat edelleen myönteiset, ja  
rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan. Baltian maissa BKT:n kasvu on  
Pohjoismaita nopeampaa, ja tienrakennusmarkkinoiden uskotaan pysyvän vilkkaina 
EU-rahoituksen tukemana. Suomalaisella teollisuudella on Venäjällä, Kiinassa ja 
Intiassa vireillä paljon hankkeita. Myös itäinen Keski-Eurooppa houkuttelee   
suomalaisen teollisuuden investointeja. 3G-verkkojen rakentamisen odotetaan   
kasvavan, ja GSM-verkkojen rakentaminen jatkuu vilkkaana kehittyvissä maissa.  

HYVÄT NÄKYMÄT VUODELLE 2007                           

Rakentamisen näkymät ovat suotuisat ja Lemminkäisen tilauskanta on hyvä.    
Konsernin liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle on hyvät edellytykset.    
Konsernin liikevaihto kasvaa ja tulos paranee selvästi.             

OSAVUOSIKATSAUSAINEISTO                             

Katsauskauden 1.1. - 30.9.2007 tulosta koskeva tausta-aineisto on saatavissa  
konsernin internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.          

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Juhani Sormaala                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh. 02071 53302               
Jukka Ovaska,                                  
talousjohtaja, puh. 02071 53334                         

LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja    
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1,8 miljardia euroa, josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa 
on noin 9 000 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö, jonne konserni 
on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri   
puolilla maailmaa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. 

LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007                

RAKENNUSMARKKINAT                                

Rakentamisen kokonaismarkkinoiden kasvu kotimaassa jatkuu. Rakennusteollisuus RT
ry:n suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen kokonaismäärä kasvaa tänä vuonna 5 
prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia.                     

Etenkin liike- ja toimistorakentaminen lisääntyy, mutta myös teollisuus- ja   
logistiikkarakentaminen jatkuu vilkkaana. Infrarakentamisen kasvu jatkuu    
meneillään olevien suurten hankkeiden johdosta. Uusien väylähankkeiden     
käynnistyminen ajoittuu loppuvuoteen.                      

Asuntotuotannon arvioidaan supistuvan hieman viime vuodesta. Rakennusteollisuus 
RT ry:n mukaan uusia asuntoja aloitettaneen Suomessa vuonna 2007 kaikkiaan noin 
32 000 (34 500).                                

Korjausrakentamisen vakaa kasvu jatkuu, ja myös julkinen palvelurakentaminen  
vilkastuu.                                   

Eräiden rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kustannukset ovat nousseet     
suomalaisesta rakennusteollisuudesta riippumattomista syistä. Esimerkiksi    
metallituotteiden, puutavaran, sementin ja eristevillojen hintoja on nostanut  
Euroopan ja Aasian alueiden korkea rakentamisaktiviteetti. Urakkahintojen nousu 
kotimaassa on silti ollut maltillista.                     

Lemminkäiselle merkittävien kansainvälisten markkinoiden kehityksen uskotaan  
pysyvän suotuisana. Pohjoismaissa talousnäkymät ovat edelleen myönteiset, ja  
rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan. Ruotsissa kalliorakentamisen  
markkinat pysyvät hyvinä. Baltian maissa BKT:n kasvu on Pohjoismaita nopeampaa, 
ja tienrakennusmarkkinoiden uskotaan pysyvän vilkkaina EU-rahoituksen tukemana. 
Suomalaisella teollisuudella on Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa vireillä paljon 
hankkeita. Myös itäinen Keski-Eurooppa houkuttelee suomalaisen teollisuuden   
investointeja. 3G-verkkojen rakentamisen odotetaan kasvavan, ja GSM-verkkojen  
rakentaminen jatkuu vilkkaana kehittyvissä maissa.               

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TASE                      

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 1 535,6 milj. euroa   
(1 305,1). Liikevaihdosta 73,2 % (69,4) tuli kotimaasta, 14,1 % (14,0) muista  
Pohjoismaista, 8,6 % (13,0) Itä-Euroopasta ja Baltian maista ja 4,1 % (3,6)   
muista maista.                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |  1-9/2007 |   1-9/2006 |   muutos, % |
| liiketoiminta-alueittain, milj. |       |       |        |
| euroa              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä  |    469,7 |    421,3 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä     |    99,2 |     78,7 |     26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy            |    273,2 |    271,5 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab    |    570,5 |    426,5 |     33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy           |    161,9 |    135,4 |     19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja        |    -38,9 |    -28,3 |     37,5 |
| konsernieliminoinnit      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |   1 535,6 |   1 305,1 |     17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden liikevoitto oli 102,9 milj. euroa (74,6) ja tulos ennen veroja  
91,5 milj. euroa (63,9). Tilikauden tulos oli 70,2 milj. euroa (48,7), josta  
emoyhtiön omistajille kuuluva osuus oli 65,2 milj. euroa (43,7). Osakekohtainen 
tulos oli 3,83 euroa (2,57).                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto liiketoiminta-   |  1-9/2007 |   1-9/2006 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueittain, milj. euroa     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä  |    34,4 |     22,1 |     55,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä     |     9,0 |     4,7 |     91,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy            |     8,1 |     11,5 |     -29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab    |    47,6 |     32,6 |     46,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy           |     8,1 |     5,8 |     39,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -4,3 |     -2,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |    102,9 |     74,6 |     37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 60,1 milj. euroa (50,6) ja    
korollinen nettovelka 350,1 milj. euroa (370,7). Omavaraisuusaste oli 29,5 %  
(25,4) ja nettovelkaantumisaste 113,7 % (152,2).                
Konsernin tilauskanta kasvoi 24,2 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 524,3   
milj. euroa (1 227,7). Tilauskannasta 76,1 % (76,9) oli kotimaasta, 12,1 %   
(11,4) muista Pohjoismaista, 9,6 % (9,1) Itä-Euroopasta ja Baltian maista ja 2,2
% (2,6) muista maista.                             

LIIKETOIMINTA-ALUEET                              

Päällystys- ja kiviainesryhmä                          
Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 469,7 milj.   
euroa (421,3). Liikevaihdosta 51,7 % (52,8) tuli Suomesta, 28,8 % (28,5) muista 
Pohjoismaista ja 19,5 % (18,7) Baltian maista ja Itä-Euroopasta.        

Liikevoitto oli 34,4 milj. euroa (22,1). Norjassa, Tanskassa ja Liettuassa   
työmäärän kasvu sekä kotimaassa kiviaineksen ja valmisbetonin hyvä kysyntä   
paransivat ryhmän tulosta. Tilauskanta kasvoi 4,2 % ja oli katsauskauden    
päättyessä 205,0 milj. euroa (196,7). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tästä 
oli 51,8 % (58,7).                               

Lemminkäinen aloitti asfalttitehtaan rakentamisen Tuusulaan Sammonmäen     
teollisuusalueelleen. Loppuvuodesta 2008 käyttöön otettava asfalttitehdas korvaa
kaksi vanhaa asemaa. Investoinnin arvo on noin 12 milj. euroa.         

Suomessa päällystystöiden kokonaismäärä pysynee vähintään viime vuoden tasolla, 
mutta kilpailu on jatkunut kireänä.                       

Sopimus Lemminkäisen omistaman Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab:n myynnistä  
Peab Asfalt Ab:lle vahvistettiin katsauskaudella. Kauppa tuli voimaan 7.8.2007. 
Kaupalla ei ole olennaista tulosvaikutusta.                   

Tanskassa kuntauudistus viivästytti kuntien tämän kauden päällystystöiden    
hankintaa. Norjassa tienpidon määrärahoja on lisätty. Baltian maissa EU-rahoitus
lisää tiehankkeiden määrää, mutta urakoiden kilpailuttamisprosessit ovat pitkiä.
Murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä käynnissä 
olevien infrahankkeiden ja vilkkaana jatkuvan talonrakentamisen myötä. Muun   
muassa Talvivaaran nikkelikaivoksen betonitoimitukset ovat monivuotinen     
työkohde. Betonituotantoon käytettävästä sementistä on ollut ajoittain ja    
paikoitellen pulaa.                               

Rakennusmateriaaliryhmä                             

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 26,0 % ja oli 99,2 milj. euroa   
(78,7). Liikevaihdosta 8,8 % (7,5) tuli Suomen ulkopuolelta, lähinnä Ruotsista, 
Virosta ja Itä-Euroopasta.                           

Ryhmän liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (4,7). Tilauskanta kasvoi 59,9 % ja oli 
katsauskauden lopussa 43,0 milj. euroa (26,9).                 

Hyvään tulokseen vaikuttivat koko työkauden jatkunut vilkas kysyntä, viime ja  
tänä vuonna toteutetut yrityskaupat sekä Lemminkäinen Betonituote Oy:n viime- ja
toissavuotiset tehostamistoimet.                        

Ryhmän tilauskanta oli kaikissa sen toiminnoissa hyvä. Betoniporras- ja     
betoniseinäelementtien kysyntä on lisääntynyt sekä toimitila- että       
asuntorakentamisessa. Katemateriaalien vienti Itä-Eurooppaan ja etenkin     
Venäjälle on kasvanut tasaisesti. Kattourakoinnin kysyntä on hyvä.       
Ympäristötuotteiden ja niiden asentamispalvelujen kysyntä on lisääntynyt    
tasaisesti viime vuosina.                            

Lemminkäinen Katto Oy:n katon koko elinkaaren huomioonottavan, ennakoivan    
ylläpitopalvelun kysyntä on ollut hyvä. Palvelu pitää sisällään vahinkojen   
ennaltaehkäisyn, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen  
sekä budjetoinnin.                               

Kattourakoinnissa on ollut puutetta osaavasta työvoimasta. Urakointia ovat   
ajoittain haitanneet myös kovien eristevillojen pitkät toimitusajat.      
Betonielementtituotannossa on ollut sementin saatavuusongelmia.         
Ryhmän loppuvuoden tilauskanta on hyvä ja liiketoiminnan näkymät ovat      
myönteiset.                                   

Lemcon Oy                                    

Lemconin liikevaihto oli 273,2 milj. euroa (271,5). Liikevaihdosta 52,8 % (42,7)
tuli Suomesta, 12,4 % (9,2) muista Pohjoismaista, 12,0 % (30,0) Itä-Euroopasta 
ja Baltian maista, 12,2 % (10,8) Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja 10,6 % (7,3)  
muista maista.                                 

Yhtiön liikevoitto oli 8,1 milj. euroa (11,5) ja tulos ennen veroja 6,6 milj.  
euroa (11,0). Tulokseen vaikutti joissakin hankkeissa projektinjohtopalveluiden 
epätyydyttävä kannattavuus. Tilauskanta kasvoi 13,5 % ja oli katsauskauden   
lopussa oli 359,1 milj. euroa (316,5), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 63,0 % (44,2).                               

Infrarakentamisessa Lemconin tilauskanta on hyvä ja urakat ovat pitkäaikaisia. 
Ruotsissa tilauskanta on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ådalsbanan-radalla 
on rakenteilla kaksi tunnelia, jotka valmistuvat kevättalveen 2010 mennessä.  
Lemconin suurimmista käynnissä olevista urakoista Muurlan ja Lohjan välinen   
E18-moottoritie valmistuu vuonna 2008. Loppuvuoden 2007 aikana aloitetaan    
Valtatie 6:n parannusurakka Lappeenrannan ja Imatran välillä. Tie avataan    
liikenteelle vuoden 2010 lopulla.                        

Lemcon Networksilla on uutta liiketoimintaa Euroopan lisäksi mm. Aasiassa,   
Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.                         

IKEA:n purkaman Pietarin MEGA-kauppakeskuksen urakkasopimuksen käsittely on   
käynnissä välimiesmenettelyssä Tukholmassa.                   

Lemconin kotimaan projektinjohtopalveluiden kysyntä jatkuu kohtuullisen hyvänä 
vilkkaan liike- ja toimistorakentamisen johdosta. Ulkomailla toiminnan pääpaino 
on teollisuusrakentamisessa, ja yhtiö on aktiivisesti mukana suomalaisen    
teollisuuden tehdashankkeissa. Loppuvuonna valmistuu useita suuria hankkeita,  
kuten Uruguayssa Botnian sellutehtaan rakennustyöt ja Tallinnassa hotellihanke. 
Lemconia kiinnostavia suuria metsäteollisuuden investointeja on valmisteilla eri
puolilla maailmaa.                               

Venäjällä kansainväliset teollisuusinvestoinnit ovat lisääntyneet ja asunto- ja 
toimitilarakentamisen kysyntä on edelleen vilkasta. Lemcon ja          
Lemminkäinen-konserniin kuuluva Oka Oy ovat aloittaneet 530 asunnon asuintalon 
rakentamisen Pietariin. Teollisuuspuistohanke Kalugan lääniin Vorotynskiin   
käynnistyy loppuvuoden aikana.                         

Oy Alfred A. Palmberg Ab                            

Talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi 33,8 % ja oli
570,5 milj. euroa (426,5). Liikevaihdosta 7,0 % (7,1) tuli Ruotsista.      
Yhtiön liikevoitto kasvoi 46,0 % ja oli 47,6 milj. euroa (32,6). Tulos ennen  
veroja oli 44,0 milj. euroa (27,4). Tilauskanta kasvoi 30,3 % ja oli 798,8 milj.
euroa (613,2). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 3,3 %   
(4,4).                                     

Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti vilkkaana jatkunut           
toimitilarakentaminen, kannattava liiketilojen kiinteistökehitys ja ulkomaisten 
sijoittajien kasvanut kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan ja    
alentuneet tuottovaatimukset. Palmberg-konsernin tilauskanta oli katsauskauden 
lopussa suurempi kuin koskaan aikaisemmin.                   

Kotimaassa Palmberg-konsernin vapaarahoitteisten asuntojen aloitusten määrä 770 
oli selvästi viime vuotta pienempi (1 029). Asuntotuotannon käynnistymistä   
haittaavat rakennuslupaprosessien pitkittyminen ja joissakin tapauksissa    
paikalliset kysyntätekijät. Koko vuoden aloitusmääräksi arvioidaan kotimaassa  
enintään 1 000 asuntoa. Vuonna 2006 aloitettiin kaikkiaan 1 558 asunnon     
rakentaminen.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Palmbergin vapaarahoitteinen   |  1-9/2007 |   1-9/2006 |  1-12/2006 |
| asuntotuotanto kotimaassa, kpl  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     770 |    1 029 |    1 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     716 |     791 |    1 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     210 |      72 |      83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     644 |     885 |    1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |    1 583 |    1 457 |    1 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
Palmbergin omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä       
rakennusoikeutta yhteensä 800 400 kerros-m², josta asuntorakennusoikeuden osuus 
oli noin 570 000 kerros-m². Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 510 000 kerros-m² vastaava määrä, josta      
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 290 000 kerros-m². Markkinatilanteen   
salliessa yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa kotimaan asuntotuotantoaan hyvän  
tonttivarantonsa johdosta. Tämän hetken tuotantovauhdilla yhtiöllä on      
käyttämätöntä rakennusoikeutta omistuksessaan yli neljän vuoden tarvetta    
vastaava määrä.                                 

Palmberg osti rakennusliike Sulo Lipsanen Oy:n liiketoiminnan. Yhtiöllä on   
pitkäaikainen kokemus asuntorakentamisesta Venäjällä, etenkin Svetogorskissa ja 
Pietarissa. Palmberg aloitti Pietarissa 530 asunnon asuintalon rakentamisen   
yhdessä Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemcon Oy:n kanssa. Yhtiön       
asuntotuotanto kasvaa myös Ruotsissa, jossa Uumajaan on suunnitteilla 70 asunnon
kohde.                                     

Palmbergin liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.         

Tekmanni Oy                                   

Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueet ovat talo- ja kiinteistötekniikka sekä    
teollisuuspalvelut.                               

Tekmannin liikevaihto kasvoi 19,6 % ja oli 161,9 milj. euroa (135,4).      
Liikevaihdosta 4,3 % (6,0) tuli Ruotsista ja Venäjältä.             
Yhtiön liikevoitto oli 8,1 milj. euroa (5,8) ja tulos ennen veroja 9,3 milj.  
euroa (6,4). Tilauskanta kasvoi 59,3 % ja oli 118,5 milj. euroa (74,4).     
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 4,1 % (1,5).       

Vilkas liike- ja toimistorakentaminen on pitänyt yhtiön palvelujen kysynnän   
hyvänä. Taloteknistä huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustoimintaa harjoittavan  
Tekmanni Servicen liiketoiminta on kasvanut noin 40 %.             

Myönteinen kehitys johtuu myös yhtiössä toteutetusta rakenneuudistuksesta, jossa
paikallisyksiköiden liiketoimintoja yhtiöittämällä pyritään parantamaan     
alueellista palvelukykyä.                            

Tekmanni hankki katsauskaudella omistukseensa vantaalaisen Jäähdytystaito Oy:n, 
joka on erikoistunut kylmätekniikkaan.                     

Kotimaassa taloteknisen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntä on  
vilkasta. Kysyntää uskotaan olevan myös Venäjällä, jonne Tekmanni on viemässä  
kehittämäänsä ennakoivaa huoltomallia. Yhtiö teki sopimuksen kolmen Pietariin  
rakennettavan Sokos-hotellin taloteknisten järjestelmien määräaikaishuolloista 
ja vikakorjauksista. Teollisuuden kunnossapitopalveluiden kysynnän uskotaan   
lisääntyvän kotimaassa ja ulkomailla. Katsauskaudella valmistui Ruotsissa SCA  
Packagingille merkittävä työkohde. Urakkaan sisältyivät soodakattilarakennuksen 
rakennus- ja prosessisähköistys sekä ilmastointi.                

KONSERNIN TILAUSKANTA                              

Lemminkäinen-konsernin tilauskanta kasvoi 24,2 % vertailukaudesta ja oli    
konsernin historian suurin. Tilauskannasta 76,1 % (76,9) oli Suomesta, 12,1 %  
(11,4) muista Pohjoismaista, 3,1 % (3,5) Baltian maista, 6,5 % (5,6)      
Itä-Euroopasta ja 2,2 % (2,6) muista maista.                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta            |   9/2007 |    9/2006 |  muutos-% |
| liiketoiminta-          |       |       |       |
| alueittain, milj.         |       |       |       |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä   |    205,0 |    196,7 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä      |    43,0 |     26,9 |    59,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy             |    359,1 |    316,5 |    13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab     |    798,8 |    613,2 |    30,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy            |    118,5 |     74,4 |    59,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta     |   1 524,3 |   1 227,7 |    24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä tilauskantaa    |    365,0 |    283,1 |    28,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut merkittävät tilaukset 1.7. - 30.9.2007                  
Lemcon Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama rakennustyöyhteenliittymä 
tekee Tiehallinnolle Valtatie 6:n parannustyöt. Tie levennetään nelikaistaiseksi
Lappeenrannan ohittavilla osuuksilla Kärki-Mattila ja Mattila-Muukko. Hankkeen 
kokonaisarvo on 101 milj. euroa. Tien asfaltoi Lemminkäisen Päällystysyksikkö. 
(Tiedote 9.10.2007.)                              

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Tekmanni Service Oy on tehnyt sopimuksen    
Pietarin Sokos-hotellien taloteknisten järjestelmien huollosta. Yhtiö tekee   
rakenteilla olevien hotellien taloteknisten järjestelmien määräaikaishuollot ja 
vikakorjaukset. Hotellit otetaan käyttöön kevääseen 2008 mennessä. (Tiedote   
5.10.2007.)                                   
                                        
Lemcon Oy rakentaa UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaan Puolaan. UPM Raflatacin
investoinnin kokonaisarvo on 90 milj. euroa. Rakennustyöt valmistuvat      
joulukuussa 2008. (Tiedote 26.9.2007.)                     

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Oka Oy rakentaa yhdessä Lemcon Oy:n kanssa   
Pietariin 17-kerroksisen 530 asunnon asuintalon ja 110-paikkaisen        
pysäköintitalon. Rakennuksen kerrosala on 36 600 m². Hankkeen kokonaisarvo on  
noin 50 milj. euroa. (Tiedote 6.9.2007.)                    

Katsauskauden jälkeen saadut merkittävät tilaukset               

Lemminkäinen-konserniin kuuluvat Palmberg-Rakennus Oy ja Lemcon Oy rakentavat  
kauppakeskuksen Ouluun. Rakennukseen tulee Bauhausin rautakauppa ja       
kodinsisustamisen tavaratalo sekä kodintekniikan ja sisustamisen kauppakeskus. 
Kohteen laajuus on 31 000 kerros-m². Hankkeen kokonaisarvo on 40 milj. euroa.  
Rakennustyöt alkavat syksyllä 2007, ja kauppakeskus valmistuu jouluksi 2008.  

RAHOITUS                                    

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -9,0 milj. euroa    
(-93,5), investointien rahavirta -19,7 milj. euroa (-20,2) ja rahoituksen    
rahavirta 28,1 milj. euroa (122,2). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 
2006 maksettuja osinkoja 27,4 milj. euroa (18,1).                
Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 410,2 milj. euroa (421,2) ja 
likvidit varat 60,1 milj. euroa (50,6). Korollinen nettovelka oli 350,1 milj.  
euroa (370,7).                                  

Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa nimellisarvoltaan 80,0 miljoonan euron, 6    
kuukauden euriboriin sidottujen, vaihtuvakorkoisten lainojen suojaukseen    
tehtyihin koronvaihtosopimuksiin. Suojaukset on tehty tehokkaiksi ja      
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset on kirjattu tilinpäätöksen   
laatimisperiaatteiden mukaisesti oman pääoman arvonmuutosrahastoon.       
Nettorahoituskulut olivat 12,0 milj. euroa (11,4), mikä oli 0,8 % liikevaihdosta
(0,9). Omavaraisuusaste oli 29,5 % (25,4) ja nettovelkaantumisaste 113,7 %   
(152,2).                                    

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 36,10 euroa (30,50) 
ja katsauskauden lopussa 49,95 euroa (30,85). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 850,2 milj. euroa (525,1). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 4 052 265 kappaletta (2 625 862). Vaihdon arvo oli
187,9 milj. euroa (88,1). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 3 357       
osakkeenomistajaa (3 381).                           

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa ja osakkeen nimellisarvo 2 euroa. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta. 

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 45,6 milj. euroa (41,3). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien    
tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin    
sisältyy lisäksi yritys- ja liiketoimintakauppoja.               

HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 9 170   
henkilöä (8 385). Henkilöstöstä 72 % (74) työskenteli Suomessa, 11 % (11) muissa
Pohjoismaissa, 11 % (10) Baltian maissa ja 6 % (5) muissa maissa.        


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |  1-9/2007 |   1-9/2006 |  muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    6 050 |    5 472 |    10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 120 |    2 913 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, joista    |    9 170 |    8 385 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 597 |    2 217 |    17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa              |    9 810 |    9 087 |     8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja palkkiot, |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |    233,1 |    207,7 |    12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIRAKENNE                                 

Lemminkäinen-konserni organisoidaan 1.1.2008 alkaen neljäksi toimialaksi    
aikaisemman viiden sijasta. Nämä neljä ovat talonrakentaminen,         
infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Toimialojen nimet ovat  
Lemminkäinen Talo Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Tekmanni Oy ja Lemminkäinen    
Rakennustuotteet. Uusi rakenne tukee Lemminkäinen-konsernin helmikuussa 2007  
vahvistettua liiketoimintastrategiaa.                      

Lemminkäinen Infra Oy muodostetaan Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja      
kiviainesryhmästä ja Lemcon Oy:n infraliiketoiminnasta. Lemminkäinen Talo Oy  
muodostetaan Palmberg-konsernista ja Lemcon Oy:stä, pois lukien Lemcon Infran  
liiketoiminta.                                 

Lemminkäinen Infra Oy toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2008 tekn. lis. Timo    
Kohtamäki (s. 1963), joka tällä hetkellä toimii Lemcon Infran yksikönjohtajana. 
Lemminkäinen Talo Oy toimitusjohtajana aloittaa Lemcon Networks Oy:n      
toimitusjohtaja DI Juha Nurmi (s. 1955). Oy Alfred A. Palmberg Ab:n       
toimitusjohtaja Risto Bono ja Lemcon Oy:n toimitusjohtaja Matti A. Mantere   
jäävät eläkkeelle sopimuksiensa mukaisesti.                   

Rakenneuudistuksesta kerrotaan konsernin internet-sivuilla osoitteessa     
www.lemminkainen.fi                               

KILPAILUVIRASTON EPÄILYT                            

Kilpailuvirasto esitti maaliskuussa 2004 Lemminkäiselle 68 milj. euron     
seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Lemminkäinen on     
markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa kiistänyt kilpailuviraston syytökset 
perusteettomina ja vaatii markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen    
kokonaisuudessaan. Markkinaoikeuden päätöstä odotetaan kuluvan vuoden loppuun  
mennessä. Osapuolilla on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuden päätöksestä   
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.                         

Alkuvuodesta kilpailuvirasto lopetti kattohuopa-alaa koskevan tutkimuksensa,  
joka koski epäiltyä kiellettyä tietojenvaihtoa vuosina 1996-2002. Virasto poisti
asian käsittelystä eikä esittänyt seuraamusmaksua alan yrityksille. (Tiedote  
16.2.2007.)                                   

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         
Lemminkäisen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu    
tarkemmin vuoden 2006 tilinpäätöksessä, vuoden 2006 vuosikertomuksessa ja yhtiön
internetsivuilla. Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia
riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan olisi olennainen merkitys 
konsernin liiketoiminnalle.                           

YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäinen-konserni kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan    
elinkaari- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.               

Konsernissa tehdään riskikartoituksia toiminnan vaikutuksista ympäristöön.   
Riskit liittyvät pääasiassa öljyn varastointiin ja käsittelyyn, jätehuoltoon ja 
tuotantolaitosten päästöihin. Betoni- ja bitumipohjaisten tuotteiden      
ympäristövaikutuksia ja käyttöikää on arvioitu tutkimuksin, joilla on selvitetty
tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.              

Lemminkäinen Oyj lahjoitti katsauskaudella 100 000 euroa John Nurmisen Säätiön 
Puhdas Itämeri -hankkeeseen. Lisäksi Lemcon Oy lahjoitti hankkeelle       
projektinjohto-osaamistaan. Hankkeella toteutettiin tehostettu fosforinpoisto  
Pietarin suurimmilla jätevedenpuhdistamoilla ja vähennettiin siten Itämeren   
rehevöitymistä (Tiedote 1.2.2007).                       

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti      
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 25 531 875,00 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 21.3.2007 ja osingon maksupäivä 28.3.2007.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Teppo  
Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin      
kauppatieteiden maisteri Kristina Pentti. Hallitus on valinnut         
puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin.  
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.          
                                         
SUOTUISAT                                    
NÄKYMÄT VUODELLE 2007                              

Rakentamisen näkymät ovat suotuisat ja Lemminkäisen tilauskanta on hyvä.    
Konsernin liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle on hyvät edellytykset.    
Konsernin liikevaihto kasvaa ja tulos paranee selvästi.             

Helsingissä 8. päivänä                             
marraskuuta 2007                                
LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         
LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
laadintaperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.               
Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä 2006.                           

Konserni on katsauskaudella soveltanut suojauslaskentaa erikseen määrättyjen  
vaihtuvakorkoisten lainojen suojaamiseen käytettyihin koronvaihtosopimuksiin  
sekä ulkomaisten nettosijoitusten suojaukseen käytettyihin           
rahoitusinstrumentteihin. Koronvaihtosopimusten tehokkaan osuuden käyvän arvon 
muutos on kirjattu suoraan oman pääoman arvonmuutosrahastoon ja tehoton osuus  
tuloslaskelman erään Rahoitustuotot ja -kulut.                 

Konserni on 1.1.2007 alkaen ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit ja   
tulkinnat:                                   
- IAS 1 (Muutos) tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä         
esitettävät pääomatiedot                            
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä                 
esitettävät tiedot                               
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan                
lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi         
hyperinflaatiomaissa mukaisesti                         
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala                        
- IFRIC 9                                    
Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi                  
- IFRIC 10 Interim Financial                          
Reporting and Impairment                            
Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotto vaikuttaa
lähinnä tilinpäätöksen liitetietoihin.                     
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    
1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernitase                                 
3) Konsernin rahavirtalaskelma                         
4)                                       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
5) Konsernin tuloslaskelma                           
vuosineljänneksittäin                              
6) Liikevaihto toimialoittain                          
7) Liikevaihto                                 
toimialoittain, vuosineljänneksittäin                      
8) Liikevoitto toimialoittain                          
9)                                       
Liikevoitto toimialoittain, vuosineljänneksittäin                
10) Taloudellista kehitystä                           
kuvaavat tunnusluvut                              
11) Osakekohtaiset tunnusluvut                         
12) Konsernin antamat                              
vakuudet ja vastuusitoumukset                          

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 09/200 | 09/200 | Muutos | Muutos- | 12/2006 |
|               |   7 |   6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |    |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |   1 |   1 |  230,5 |   17,7 | 1 795,9 |
|               | 535,6 | 305,1 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |  11,5 |  8,5 |   3,0 |   35,3 |  17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    |   1 |   1 |  206,1 |   17,0 | 1 670,0 |
|               | 418,1 | 212,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot           |  26,1 |  27,0 |  -0,9 |   -3,3 |  35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 102,9 |  74,6 |  28,3 |   37,9 |  108,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |  15,5 |  12,5 |   3,0 |   24,0 |  18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |  3,5 |  1,2 |   2,3 | yli sata |   3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden tuloksista    |  0,6 |  0,6 |   0,0 |   0,0 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     |  91,5 |  63,9 |  27,6 |   43,2 |  94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          | -21,4 | -15,2 |  -6,2 |   40,8 |  -21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |  70,2 |  48,7 |  21,5 |   44,1 |  72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |  65,2 |  43,7 |  21,5 |   49,2 |  65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |  5,0 |  5,1 |  -0,1 |   -2,0 |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos                   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa     |  3,83 |  2,57 |     |     |  3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu         |  3,83 |  2,57 |     |     |  3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNITASE                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa             | 09/200 | 09/2006 |     | 12/2006 |
|                   |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        | 170,6 |  170,6 |     |  169,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              |  74,4 |  68,4 |     |  68,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |  2,7 |   2,7 |     |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset             |  9,8 |   8,9 |     |   9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen     |  4,2 |   4,5 |     |   4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset     |  7,9 |   1,7 |     |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 269,6 |  256,7 |     |  255,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           | 307,1 |  278,3 |     |  281,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   | 498,6 |  443,9 |     |  340,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |  60,1 |  50,6 |     |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 865,8 |  772,7 |     |  683,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |   1 | 1 029,5 |     |  939,2 |
|                   | 135,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |  34,0 |  34,0 |     |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |  5,8 |   5,8 |     |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |  0,2 |   0,1 |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |  0,3 |   0,0 |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto    | 182,5 |  142,2 |     |  142,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |  65,2 |  43,7 |     |  65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuutta          | 288,0 |  225,9 |     |  248,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus           |  19,9 |  17,6 |     |  19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         | 307,8 |  243,5 |     |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |  17,2 |  14,1 |     |  14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |  0,9 |   1,0 |     |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |  2,0 |   1,3 |     |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 170,6 |  96,7 |     |  91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |  1,9 |   1,6 |     |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 192,5 |  114,7 |     |  110,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       | 389,1 |  342,4 |     |  303,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |  6,4 |   4,3 |     |   5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 239,6 |  324,5 |     |  252,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 635,0 |  671,2 |     |  561,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |   1 | 1 029,5 |     |  939,2 |
|                   | 135,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         |    | 09/200 | 09/2006 |     | 12/2006 |
|               |    |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä     |  91,5 |  63,9 |     |  94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot    |  26,1 |  27,0 |     |  35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut            |  3,9 |   5,8 |     |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutosta        | 121,5 |  96,7 |     |  133,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         | -100,6 | -168,0 |     | -109,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät             | -11,7 |  -7,0 |     |  -11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot      | -18,2 |  -15,3 |     |  -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |  -9,0 |  -93,5 |     |  -7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat  |  23,4 |  15,8 |     |  24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut      | -43,1 |  -36,0 |     |  -38,9 |
| rahavirrat              |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos   |  -6,0 |  -0,9 |     |  -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot           | 220,2 |  261,1 |     |  273,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut       | -158,7 | -119,8 |     | -213,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           | -27,4 |  -18,1 |     |  -18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta        |  28,1 |  122,2 |     |  40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |  -0,6 |   8,6 |     |  18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa       |  60,6 |  42,4 |     |  42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero        |  0,1 |  -0,4 |     |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa       |  60,1 |  50,6 |     |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |  Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet |  Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto- |  mistö- | yhteen |
|       |   - |   - |   - |   - |     |     |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,4 |  1,5 |  159,2 |   14,6 | 215,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |  -0,6 |    |     |     |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto-    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus       |    |  0,3 |    |     |     |  0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |  0,1 |     |     |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen      |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus      |    |    |  -1,4 |     |     |  -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus      |    |    |    |   0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |  -17,0 |     | -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos        |    |    |    |  43,7 |   5,1 |  48,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |    |     |   -2,1 |  -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,0 |  0,1 |  185,9 |   17,6 | 243,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |  Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet |  Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto- |  mistö- | yhteen |
|       |   - |   - |   - |   - |     |     |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,4 |  1,5 |  159,2 |   14,6 | 215,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |  -0,5 |    |     |     |  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto-    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus       |    |  0,3 |    |     |     |  0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |  0,1 |     |     |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen      |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus      |    |    |  -1,5 |     |     |  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus      |    |    |    |   0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |  -17,0 |     | -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos        |    |    |    |  65,8 |   7,1 |  72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |    |     |   -2,0 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2006 | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 |  208,0 |   19,7 | 267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |  Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet |  Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto- |  mistö- | yhteen |
|       |   - |   - |   - |   - |     |     |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast |  varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 |  208,0 |   19,7 | 267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |  0,9 |    |     |     |  0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn netto-    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus       |    |  -0,7 |    |     |     |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |    |  0,1 |     |     |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |  0,0 |     |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus  |    |    |    |    |   0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |    |  -25,5 |     | -25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos        |    |    |    |  65,2 |   5,0 |  70,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen     |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos       |    |    |    |     |   -4,8 |  -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,3 |  0,2 |  247,7 |   19,9 | 307,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |   4-6/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2006 |  2007 |   2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 303,5 | 427,8 | 573,9 | 490,8 |  328,0 |  551,9 | 655,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot |  3,9 |  2,1 |  2,5 |  8,5 |   7,9 |   2,6 |  1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut    | 309,2 | 394,9 | 507,9 | 458,0 |  330,8 |  500,5 | -586,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot   |  5,0 |  9,2 |  12,8 |  8,0 |   4,9 |   9,0 |  12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike-   |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto/tapp | -6,8 |  25,8 |  55,7 |  33,4 |   0,3 |   45,0 |  57,6 |
| io     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut    |  2,7 |  5,2 |  4,6 |  5,7 |   4,1 |   5,1 |  6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot   |  0,8 |  0,0 |  0,4 |  2,1 |   1,0 |   1,9 |  0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |    |    |    |    |     |     |    |
| osakkuus-  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksista | -0,3 |  0,2 |  0,8 |  0,5 |  -0,1 |   0,1 |  0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen    | -9,1 |  20,7 |  52,3 |  30,3 |  -3,0 |   41,9 |  52,6 |
| veroja   |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |  1,7 |  -4,8 | -12,1 |  -6,1 |   1,1 |  -10,2 | -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos    | -7,3 |  15,9 |  40,1 |  24,2 |  -1,8 |   31,7 |  40,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen        |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille | -8,3 |  13,6 |  38,4 |  22,1 |  -3,7 |   30,2 |  38,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöl |  1,0 |  2,4 |  1,7 |  2,1 |   1,9 |   1,5 |  1,6 |
| le     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |    |    |    |    |     |     |    |
| ,      |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa    | -0,49 |  0,80 |  2,26 |  1,30 |  -0,22 |   1,77 |  2,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa,       |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu | -0,49 |  0,80 |  2,26 |  1,30 |  -0,22 |   1,77 |  2,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    | 09/200 | 09/200 | Muutos | Muutos- | 12/200 |
|           |    |   7 |   6 |     |     |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |     |    % |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä        | 469,7 | 421,3 |  48,4 |   11,5 | 559,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä   |  99,2 |  78,7 |  20,5 |   26,0 | 104,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy          | 273,2 | 271,5 |   1,7 |   0,6 | 344,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab   | 570,5 | 426,5 |  144,0 |   33,8 | 637,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy         | 161,9 | 135,4 |  26,5 |   19,6 | 191,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             | -38,9 | -28,3 |  -10,6 |   37,5 | -40,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      |   1 |   1 |  230,5 |   17,7 |   1 |
|               | 535,6 | 305,1 |     |     | 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |   4-6/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2006 |  2007 |   2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- |    |    |    |    |     |     |    |
| ja     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesry | 23,9 | 147,8 | 249,6 | 137,7 |  41,9 |  174,0 | 253,8 |
| hmä     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmat |    |    |    |    |     |     |    |
| e-     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä | 11,6 |  29,8 |  37,2 |  25,8 |  18,5 |   39,5 |  41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy  | 100,9 |  71,8 |  98,8 |  72,5 |  76,2 |   88,5 | 108,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred  |    |    |    |    |     |     |    |
| A.     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab | 129,7 | 141,7 | 155,2 | 211,0 |  155,3 |  207,9 | 207,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy | 42,9 |  44,8 |  47,6 |  56,3 |  46,2 |   57,2 |  58,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | -5,6 |  -8,2 | -14,5 | -12,4 |  -10,1 |  -15,2 | -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä  | 303,5 | 427,8 | 573,9 | 490,8 |  328,0 |  551,9 | 655,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    | 09/200 | 09/200 | Muutos | Muutos- | 12/200 |
|           |    |   7 |   6 |     |     |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |     |    % |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja        |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä        |  34,4 |  22,1 |  12,3 |   55,7 |  35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä   |  9,0 |  4,7 |   4,3 |   91,5 |  5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy          |  8,1 |  11,5 |  -3,4 |  -29,6 |  12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab   |  47,6 |  32,6 |  15,0 |   46,0 |  52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy         |  8,1 |  5,8 |   2,3 |   39,7 |  6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |  -4,3 |  -2,1 |  -2,2 | yli sata |  -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 102,9 |  74,6 |  28,3 |   37,9 | 108,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |   4-6/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 2006 |  2006 |  2006 |  2006 |  2007 |   2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- |    |    |    |    |     |     |    |
| ja     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesry | -19,2 |  7,6 |  33,7 |  13,3 |  -16,4 |   17,8 |  32,9 |
| hmä     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmat |    |    |    |    |     |     |    |
| e-     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä | -1,8 |  1,9 |  4,6 |  0,3 |  -1,3 |   4,7 |  5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy  |  4,1 |  3,1 |  4,3 |  1,0 |   4,5 |   1,9 |  1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred  |    |    |    |    |     |     |    |
| A.     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab |  7,5 |  14,3 |  10,8 |  19,8 |  13,9 |   18,0 |  15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy |  2,2 |  0,1 |  3,4 |  1,1 |   1,3 |   3,3 |  3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |  0,3 |  -1,3 |  -1,2 |  -2,2 |  -1,8 |   -0,8 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä  | -6,8 |  25,8 |  55,7 |  33,4 |   0,3 |   45,0 |  57,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 09/200 | 09/2006 |     | 12/200 |
|                    |   7 |     |     |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |  24,4 |  21,2 |     |  30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |  16,1 |  13,4 |     |  20,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |  6,7 |   5,7 |     |  6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  29,5 |  25,4 |     |  31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              | 113,7 |  152,2 |     | 105,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  | 350,1 |  370,7 |     | 283,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.       |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)       |  45,6 |  41,3 |     |  48,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       |   1 | 1 227,7 |     |   1 |
|                    | 524,3 |     |     | 326,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     | 365,0 |  283,1 |     | 331,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        | 9 170 |  8 385 |     | 8 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       | 9 810 |  9 087 |     | 8 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |   1 | 1 305,1 |     |   1 |
|                    | 535,6 |     |     | 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus milj. euroa      | 411,1 |  399,8 |     | 530,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  26,8 |  30,6 |     |  29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    | 09/200 | 09/2006 |      | 12/200 |
|                    |   7 |     |     |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  3,83 |  2,57 |     |  3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        | 16,92 |  13,27 |     | 14,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa          |    |     |     |  1,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |    |     |     |  38,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,      |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | 850,2 |  525,1 |     | 614,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     | 49,95 |  30,85 |     | 36,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      | 4 052 |  2 626 |     | 4 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |     | 17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 12) VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa              | 09/200 | 09/2006 |     | 12/200 |
|                    |   7 |     |     |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista     |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset    |  1,6 |   2,1 |     |  2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset      |  95,3 |  99,1 |     | 100,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit         |  0,8 |   0,5 |     |  0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  97,8 |  101,8 |     | 103,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta      |  0,8 |   1,0 |     |  0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta            |  2,8 |   0,8 |     |  5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten  |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähimmäisvuokrat           |  44,0 |  48,5 |     |  44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset     |  7,8 |   4,3 |     |  2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset         |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit           |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  42,9 |   9,7 |     |  11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,1 |  -0,1 |     |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut         |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  33,9 |  35,3 |     |  34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  0,0 |   0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut        |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  4,5 |   5,9 |     |  5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,5 |  -0,2 |     |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo             |  97,9 |  39,4 |     |  30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo              |  -0,3 |  -2,5 |     |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------