LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007: ALKUVUODEN TULOS YLI KOLMINKERTAISTUI

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 klo 9:00 - Liikevaihto oli 879,9 milj. euroa (731,2) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 212,6 milj. euroa (217,9) - Liikevoitto oli 45,3 milj. euroa (18,9) ja liikevoittoprosentti 5,1 % (2,6) - Tulos ennen veroja oli 38,9 milj. euroa (11,6) - Osakekohtainen tulos oli 1,55 euroa (0,31)

LEMMINKÄINEN OYJ	PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 klo 9:00                

                                  
- Liikevaihto oli 879,9 milj. euroa (731,2)                   
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 212,6 milj. euroa
(217,9) 
- Liikevoitto oli 45,3 milj. euroa (18,9) ja liikevoittoprosentti 5,1 % (2,6) 
- Tulos ennen veroja oli 38,9 milj. euroa (11,6) 
- Osakekohtainen tulos oli 1,55 euroa (0,31)                  
- Tilauskanta                                  
katsauskauden päättyessä oli 1 622,0 milj. euroa (1 312,1)           
- Kansainvälisen                                
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 449,3 milj. euroa (347,1) 
       
LIIKETOIMINTA KEHITTYI MYÖNTEISESTI      
                 
Lemminkäisen liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 20,3 % ja oli 879,9 milj.   
euroa. Tilauskanta kasvoi 23,6 % ja oli 1 622,0 milj. euroa. Tulos ennen veroja 
parani 27,3 milj. euroa ja oli 38,9 milj. euroa (11,6). Lähes kaikkien konsernin
liiketoiminta-alueiden tulokset paranivat.                   

Katsauskauden myönteiseen kehitykseen vaikuttivat eniten tavallista aikaisemmin 
käynnistyneet päällystystyöt ja talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin 
hyvä kannattavuus.                                

Päällystys- ja kiviainesryhmän liiketoiminta kehittyi odotettua paremmin.    
Liikevaihto kasvoi 25,7 % ja oli 215,9 milj. euroa (171,8). Liiketulos kääntyi 
voitolliseksi ja oli 1,5 milj. euroa                      
(liiketappio 11,6). Myös tilauskanta kasvoi hieman.               

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 40,0 % ja oli 58,1 milj. euroa   
(41,5). Liikevoitto kasvoi 3,4 milj. euroon (0,1). Tilauskanta kasvoi ja oli  
hyvä ryhmän kaikilla toimialueilla.                       

Lemconin liikevaihto laski 4,7 % ja oli 164,6 milj. euroa (172,7). Liikevoitto 
laski 9,7 % ja oli 6,5 milj. euroa (7,2). Tilauskanta oli hyvä ja on ollut   
kasvussa varsinkin Venäjällä.                          

Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi 33,9 % ja oli 363,2 milj. euroa (271,3). 
Liikevoitto kasvoi 45,7 % ja oli 31,9 milj. euroa (21,9). Tilauskanta kasvoi ja 
oli suurempi kuin koskaan aiemmin.                       

Tekmanni Oy:n liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 103,4 milj. euroa (87,7).    
Liikevoitto kasvoi 91,7 % ja oli 4,6 milj. euroa (2,4). Tilauskanta kasvoi ja on
yhtiön kaikkien aikojen suurin.                         

MARKKINAT KASVAVAT                               

Rakentamisen kokonaismarkkinat ovat hyvässä kasvussa. Etenkin liike- ja     
toimistorakentaminen lisääntyy ja myös teollisuus- ja logistiikkarakentamisen  
uskotaan vilkastuvan tänä vuonna. Infrarakentaminen jatkaa kasvuaan meneillään 
olevien suurhankkeiden johdosta. Asuntotuotannon arvioidaan jatkuvan lähes   
nykytasolla.                                  

Lemminkäiselle merkittävien kansainvälisten markkinoiden kehityksen uskotaan  
pysyvän suotuisana. Pohjoismaissa talousnäkymät ovat edelleen myönteiset, ja  
rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan. Baltian maissa BKT:n kasvu on  
Pohjoismaita nopeampaa, ja tienrakennusmarkkinoiden uskotaan pysyvän vilkkaina 
EU-rahoituksen tukemana. Suomalaisella teollisuudella on Venäjällä, Kiinassa ja 
Intiassa vireillä paljon hankkeita. Myös itäinen Keski-Eurooppa houkuttelee   
suomalaisen teollisuuden investointeja. 3G-verkkojen rakentamisen odotetaan   
kasvavan ja GSM-verkkojen rakentaminen jatkuu vilkkaana kehittyvissä maissa.  

HYVÄT NÄKYMÄT VUODELLE 2007                           

Rakentamisen näkymät ovat suotuisat ja Lemminkäisen tilauskanta on hyvä.    
Konsernin liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle on hyvät edellytykset.    
Konsernin liikevaihto kasvaa ja tuloksen odotetaan paranevan selvästi.     

TIEDOTUSTILAISUUS                                
Torstaina 9. päivänä elokuuta klo 10:00 järjestetään analyytikoille ja medialle 
tarkoitettu tiedotustilaisuus ravintola Sipulissa, osoitteessa Kanavaranta 7,  
Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan yhteyspäällikkö 
Matti Aallolle, puh. 02071 53520 tai matti.aalto@lemminkainen.fi        

TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2007                      

Osavuosikatsaus ja tiedotustilaisuuden esitysmateriaali ovat saatavissa yhtiön 
internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi                
Lemminkäisen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 8.11.2007.      

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Juhani Sormaala                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh 02071 53302                
Jukka Ovaska,                                  
talousjohtaja, puh 02071 53334                         


LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1  
795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes.
Yhtiön palveluksessa on noin 8 500 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren    
ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella   
palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa. Lemminkäisen osake on noteerattu  
Helsingin Pörssissä.                              

LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007                

RAKENNUSMARKKINAT                                

Rakentamisen kokonaismarkkinat kotimaassa ovat hyvässä kasvussa.        
Rakennusteollisuus RT ry:n suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen kokonaismäärä 
kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Etenkin liike- ja
toimistorakentaminen lisääntyy, mutta myös teollisuus- ja            
logistiikkarakentaminen vilkastuu. Infrarakentaminen jatkaa kasvuaan meneillään 
olevien suurhankkeiden johdosta. Uusien väylähankkeiden käynnistyminen ajoittuu 
loppuvuoteen. Asuntotuotannon arvioidaan jatkuvan lähes nykytasolla. Myös    
korjausrakentamisen vakaa kasvu jatkuu.         
            
Kova kysyntä on aiheuttanut sekä rakennus- ja työvoimakustannusten nousua että 
joidenkin materiaalien saatavuusongelmia. Pulaa on etenkin työnjohtotasoisesta 
työvoimasta.                                  

Lemminkäiselle merkittävien kansainvälisten markkinoiden kehityksen uskotaan  
pysyvän suotuisana. Pohjoismaissa talousnäkymät ovat edelleen myönteiset, ja  
rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan. Ruotsissa kalliorakentamisen  
markkinat pysyvät hyvinä. Baltian maissa BKT:n kasvu on Pohjoismaita nopeampaa, 
ja tienrakennusmarkkinoiden uskotaan pysyvän vilkkaina EU-rahoituksen tukemana. 
Suomalaisella teollisuudella on Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa vireillä paljon 
hankkeita. Myös itäinen Keski-Eurooppa houkuttelee suomalaisen teollisuuden   
investointeja. 3G-verkkojen rakentamisen odotetaan kasvavan ja GSM-verkkojen  
rakentaminen jatkuu vilkkaana kehittyvissä maissa.               

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TASE                      

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20,3 % 
ja oli 879,9 milj. euroa (731,2). Liikevaihdosta 75,8 % (70,2) tuli kotimaasta, 
13,7 % (13,2) muista Pohjoismaista, 6,2 % (12,3) Itä-Euroopasta ja Baltian   
maista ja 4,3 % (4,3) muista maista.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |  1-6/2007 |   1-6/2006 |   muutos, % |
| liiketoiminta-alueittain, milj. |       |       |        |
| euroa              |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä  |    215,9 |    171,8 |     25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä     |    58,1 |     41,5 |     40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy            |    164,6 |    172,7 |     -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab    |    363,2 |    271,3 |     33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy           |    103,4 |     87,7 |     17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja        |    -25,3 |    -13,8 |     83,3 |
| konsernieliminoinnit      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |    879,9 |    731,2 |     20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden liikevoitto oli 45,3 milj. euroa (18,9) ja tulos ennen veroja 38,9
milj. euroa (11,6). Tilikauden tulos oli 29,9 milj. euroa (8,6), josta emoyhtiön
omistajille kuuluvan osuuden määrä oli 26,5 milj. euroa (5,3). Osakekohtainen  
tulos oli 1,55 euroa (0,31).                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto liiketoiminta-   |  1-6/2007 |   1-6/2006 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueittain, milj. euroa     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä  |     1,5 |    -11,6 |   yli sata |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä     |     3,4 |     0,1 |   yli sata |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy            |     6,5 |     7,2 |     -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab    |    31,9 |     21,9 |     45,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy           |     4,6 |     2,4 |     91,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -2,6 |     -1,0 |   yli sata |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |    45,3 |     18,9 |   yli sata |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 55,3 milj. euroa (47,4) ja    
korollinen nettovelka 391,2 milj. euroa (379,2). Omavaraisuusaste oli 26,6 %  
(23,1) ja nettovelkaantumisaste 146,0 % (186,4).                

Konsernin tilauskanta kasvoi 23,6 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 622,0   
milj. euroa (1 312,1). Tilauskannasta 72,3 % (73,5) oli kotimaasta, 14,6 %   
(13,6) muista Pohjoismaista, 10,4 % (10,3) Itä-Euroopasta ja Baltian maista ja 
2,7 % (2,6) muista maista.                           

LIIKETOIMINTA-ALUEET                              

Päällystys- ja kiviainesryhmä                          

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 25,7 % ja oli 215,9 milj.   
euroa (171,8).  Liikevaihdosta 49,5 % (51,3) tuli Suomesta, 32,8 % (30,4) muista
Pohjoismaista ja 17,7 % (18,3) Baltian maista ja Itä-Euroopasta.    
     
Ryhmän liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (liiketappio 11,6). Poikkeuksellisen   
aikaisin alkanut päällystyskausi sekä kiviaineksen ja valmisbetonin hyvä kysyntä
vaikuttivat myönteisesti ryhmän tulokseen. Ryhmän tilauskanta kasvoi 3,7 % ja  
oli katsauskauden päättyessä 325,2 milj. euroa (313,5). Kansainvälisen     
liiketoiminnan osuus tästä oli 51,0 % (54,6).                  

Lemminkäinen laajensi toimintaansa Virossa hankkimalla Lõhketööd OŰ:n      
osake-enemmistön 25.5.2007 tehdyllä kaupalla. Vuonna 1992 perustettu yhtiö on  
louhinta-, räjäytys- ja purkutöihin erikoistunut rakennusliike, joka toimii   
Viron alueella. Lõhketööd OŰ:n liikevaihto vuonna 2006 oli n. 1,5 milj. euroa. 
Sopimus Lemminkäisen omistaman Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB:n myynnistä  
Peab Asfalt AB:lle vahvistettiin katsauskaudella. Kauppa tuli voimaan 7.8.2007. 
Kaupalla ei ole olennaista tulosvaikutusta.                   

Suomessa päällystystöiden kokonaismäärä pysynee viime vuoden hyvällä tasolla,  
mutta kilpailun ennustetaan jatkuvan kireänä. Tanskassa kuntauudistus      
viivästytti kuntien tämän kauden päällystystöiden hankintaa. Norjassa tienpidon 
määrärahoja on lisätty, mutta urakoiden kilpailuttamisprosessit ovat      
suhteellisen pitkiä. Baltian maissa EU-rahoitus lisää tiehankkeiden määrää.   
Murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä käynnissä 
olevien infrahankkeiden ja vilkkaana jatkuvan talonrakentamisen myötä.     
Betonituotannossa tarvittavasta sementistä on ajoittain ja paikoitellen pulaa. 

Rakennusmateriaaliryhmä                             

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 40,0 % ja oli 58,1 milj. euroa   
(41,5). Liikevaihdosta 10,3 % (7,6) tuli Suomen ulkopuolelta, lähinnä Ruotsista,
Virosta ja Itä-Euroopasta.                           

Ryhmän liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (0,1). Tilauskanta kasvoi 31,7 % ja oli 
katsauskauden lopussa 46,5 milj. euroa (35,3).                 

Hyvään tulokseen vaikuttivat vilkas kysyntä, edellisenä ja tänä vuonna     
toteutetut yrityskaupat sekä Lemminkäinen Betonituote Oy:n viime- ja      
toissavuotiset tehostamistoimet.                        

Ryhmän tilauskanta oli kaikilla sen toimialueilla hyvä. Katemateriaalien vienti 
etenkin Itä-Eurooppaan on kasvanut edelleen nopeasti. Kattourakoinnin ja    
ympäristörakentamisen kysyntä oli hyvä.                     

Kattourakointia ovat ajoittain haitanneet kovien eristevillojen pitkät     
toimitusajat. Myös betonielementtituotannossa on ollut sementin         
saatavuusongelmia.                               

Lemminkäinen hankki katsauskaudella omistukseensa savonlinnalaisen K.M. Repo  
Oy:n koko osakekannan. Yhtiön toimialana on betonielementtien ja valmisbetonin 
valmistus. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 13,5 milj. euroa. Yhtiö jatkaa    
toimintaansa nimellä Elemento Oy Savonlinna.                  

Hyvän tilauskannan ja tuloskehityksen ansiosta Rakennusmateriaaliryhmän kuluvan 
vuoden näkymät ovat myönteiset.                         

Lemcon Oy                                    

Lemconin liikevaihto laski 4,7 % ja oli 164,6 milj. euroa (172,7).       
Liikevaihdosta 58,9 % (40,4) tuli Suomesta, 11,6 % (10,2) muista Pohjoismaista, 
7,2 % (31,8) Itä-Euroopasta ja Baltian maista, 14,3 % (11,2) Pohjois- ja    
Etelä-Amerikasta ja 8,0 % (6,4) muista maista.                 

Yhtiön liikevoitto oli 6,5 milj. euroa (7,2) ja tulos ennen veroja 6,0 milj.  
euroa (6,5). Tilauskanta kasvoi 15 % ja oli katsauskauden lopussa oli 399,4   
milj. euroa (347,2), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 60,7 %    
(42,3).                                     

Infrarakentamisessa Lemconin tilauskanta on kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvä.
Suurimmat käynnissä olevat urakat valmistuvat vuosina 2008-2010.        
Lemcon Networksilla uskotaan olevan uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm.   
Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.                    

IKEA:n purkaman Pietarin MEGA-kauppakeskuksen urakkasopimuksen käsittely on   
käynnissä välimiesmenettelyssä Tukholmassa.                    

Lemconin kotimaan projektinjohdon palveluiden kysyntä jatkuu kuluvana vuonna  
hyvänä vilkkaan liike- ja toimistorakentamisen johdosta. Ulkomailla toiminnan  
pääpaino on teollisuusrakentamisessa, ja yhtiö on aktiivisesti mukana      
suomalaisen teollisuuden tehdashankkeissa. Muun muassa suuria metsäteollisuuden 
investointeja on valmisteilla eri puolilla maailmaa. Venäjällä asunto- ja    
toimitilarakentamisen kysyntä on edelleen melko vilkasta ja etenkin       
kansainväliset teollisuusinvestoinnit Venäjälle ovat lisääntyneet.       

Oy Alfred A. Palmberg Ab                            

Talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi 33,9 % ja oli
363,2 milj. euroa (271,3). Liikevaihdosta 7,2 % (7,7) tuli Ruotsista.      
Yhtiön liikevoitto kasvoi 45,7 % ja oli 31,9 milj. euroa (21,9). Tulos ennen  
veroja oli 30,1 milj. euroa (18,5). Tilauskanta kasvoi 37,4 % ja oli 744,9 milj.
euroa (542,1). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 4,7 %   
(5,0).                                     

Palmberg-konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa suurempi kuin koskaan 
aikaisemmin. Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti vilkkaana jatkunut    
liikerakentaminen, kannattava liiketilojen kiinteistökehitys ja ulkomaisten   
sijoittajien edelleen kasvanut kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan 
ja alentuneet tuottovaatimukset.                        

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan uusia asuntoja aloitettaneen Suomessa     
kaikkiaan noin 33 000 (33 353). Palmberg-konsernin vapaarahoitteisten asuntojen 
aloitusten määrä 450 oli selvästi edellisvuotta pienempi (842). Asuntotuotannon 
käynnistymistä haittaa eniten puute osaavasta työvoimasta, erityisesti     
työnjohdosta. Joidenkin rakennustuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet ja   
hinnat nousseet tavanomaista nopeammin. Myös rakennuslupaprosessien       
pitkittyminen, joissakin tapauksissa paikalliset kysyntätekijät ja resurssien  
sitoutuminen muuhun tuotantoon vaikuttavat aloitusmääriin. Koko vuoden     
aloitusmääräksi arvioidaan 1 000 asuntoa. Vuonna 2006 aloitettiin kaikkiaan 1  
558 asunnon rakentaminen.                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Palmbergin vapaarahoitteinen   |  1-6/2007 |   1-6/2006 |  1-12/2006 |
| asuntotuotanto, kpl       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     450 |     842 |    1 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     518 |     580 |    1 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     186 |      62 |      83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     711 |     371 |    1 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |    1 437 |    1 717 |    1 698 |
--------------------------------------------------------------------------------

Palmbergin omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä       
rakennusoikeutta yhteensä 780 000 k-m², josta asuntorakennusoikeuden osuus oli 
noin 510 000 k-m². Lisäksi ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli noin
520 000 k-m² vastaava määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 370 000
k-m². Markkinatilanteen salliessa yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa      
asuntotuotantoaan hyvän tonttivarantonsa johdosta. Tämän hetken         
tuotantovauhdilla yhtiöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta omistuksessaan yli 
neljän vuoden tarvetta vastaava määrä.                     

Palmberg-konserni hankki katsauskaudella uusikaarlepyyläisen rakennusliikkeen  
Rakennus Kronqvist Oy/Byggteam Kronqvist Ab:n osakekannan. Yhtiön liikevaihto  
vuonna 2006 oli 4,2 milj. euroa.                        

Konserniin kuuluva Oka Oy on sopinut imatralaisen rakennusliike Sulo Lipsanen  
Oy:n liiketoiminnan kaupasta. Kaupalla vahvistetaan konsernin talonrakentamisen 
toimintaedellytyksiä Imatran talousalueella ja Venäjällä. Järjestely saatetaan 
päätökseen syksyllä 2007. Sulo Lipsanen Oy:n liikevaihto vuonna 2006 oli 7 milj.
euroa.                                     

Kotimaan talonrakentamisen ennustetaan jatkuvan vilkkaana. Liike- ja      
toimistorakentaminen kasvaa ja logistiikka- ja varastorakentamisen kysyntä   
lisääntyy. Palmbergin liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja kehityksen uskotaan 
jatkuvan myönteisenä myös loppuvuonna.                        

Tekmanni Oy                                   

Tekmanni Oy:n liiketoiminta-alueet ovat talo- ja kiinteistötekniikka sekä    
teollisuuspalvelut.                               

Tekmannin liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 103,4 milj. euroa (87,7).      
Liikevaihdosta 4,1 % (7,3) tuli Ruotsista ja Venäjältä.             

Yhtiön liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,4) ja tulos ennen veroja 5,6 milj.  
euroa (2,8). Tilauskanta kasvoi ja oli 106,0 milj. euroa (74,0). Kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 4,6 % (2,8).               

Tekmannin tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja se on yhtiön kaikkien aikojen  
suurin. Vilkas liike- ja toimistorakentaminen on pitänyt palvelujen kysynnän  
hyvänä. Kasvua on ollut etenkin Tekmanni Servicen liiketoiminnassa.       

Yhtiössä on toteutettu rakenneuudistus, jossa paikallisyksiköiden        
liiketoimintojen yhtiöittämisellä pyritään parantamaan alueellista palvelukykyä.
Tekmanni Oy:n Hyvinkään, Porvoon, Lohjan, Keravan, Hämeenlinnan ja Forssan   
talotekniikkayksiköiden liiketoiminnot yhtiöitettiin 1.6.2007. Uuden yhtiön nimi
on Tekmanni Uusimaa Oy, ja sen kotipaikkakunta on Hyvinkää. Uusi yhtiö toimii  
asennus- ja urakointipalvelujen moniosaajana Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.  

Tekmanni hankki katsauskaudella omistukseensa 70 % pietarsaarelaisen Ab Instel 
Oy:n osakekannasta sekä Sähköraisio Oy:n osakekannan. Molempien yhtiöiden    
toimialana on sähköurakointi ja sähkökunnossapito. Lisäksi se hankki      
LVI-asennustöitä ja talotekniikkahuoltoa tekevän Uudenkaupungin         
Rakennus-Putkitus Oy:n osakekannan. Katsauskauden jälkeen hankittiin      
vantaalainen Jäähdytystaito Oy, joka on erikoistunut kylmätekniikkaan. Edellä  
mainittujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 7 milj. euroa. 

Taloteknisen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysynnän uskotaan    
pysyvän vilkkaina kuluvana vuonna. Teollisuuspalveluiden merkittävimmät     
työkohteet ovat lähitulevaisuudessa ulkomailla.                 

KONSERNIN TILAUSKANTA                              

Lemminkäinen-konsernin tilauskanta kasvoi 23,6 % vertailukaudesta ja oli    
konsernin historian suurin. Tilauskannasta 72,3 % (73,5) oli Suomesta, 14,6 %  
(13,6) muista Pohjoismaista, 4,4 % (4,8) Baltian maista, 6,0 % (5,5)      
Itä-Euroopasta ja 2,7 % (2,6) muista maista.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta            |   6/2007 |    6/2006 |  muutos-% |
| liiketoiminta-          |       |       |       |
| alueittain, milj.         |       |       |       |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja kiviainesryhmä   |    325,2 |    313,5 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä      |    46,5 |     35,3 |    31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy             |    399,4 |    347,2 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab     |    744,9 |    542,1 |    37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy            |    106,0 |     74,0 |    43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta     |   1 622,0 |   1 312,1 |    23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä tilauskantaa    |    449,3 |    347,1 |    29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella saadut merkittävät tilaukset                  

Lemminkäinen-konserniin kuuluvat Palmberg TKU Oy ja Tekmanni Oy solmivat    
urakkasopimukset Turun yliopistollisen keskussairaalaan ensimmäisen vaiheen   
rakennus-, sähkö- ja ilmastointitöistä. Näiden urakoiden yhteisarvo on 26,8   
milj. euroa. (Tiedote 28.6.2007.)                        

Palmberg solmi urakkasopimuksen Talvivaara Projekti Oy:n kanssa. Sopimus koskee 
Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen betonityöurakkaa, jonka arvo on 15 milj.   
euroa. Konserniin kuuluva Forssan Betoni Oy teki aiemmin sopimuksen projektin  
45 000 m³ betonitoimituksista. Urakka valmistuu kesäkuussa 2008. (Tiedote    
26.6.2007.)                                   

Lemcon Oy allekirjoitti yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen  
teollisuuspuistohankkeesta Venäjälle Vorotynskiin, 170 kilometriä Moskovasta  
lounaaseen. Teollisuuspuiston pinta-ala on 130 hehtaaria, ja alueelle sijoittuu 
15-20 tuotantolaitosta ja logistiikkakeskusta. (Tiedote 20.6.2007.)       

Oy Alfred A. Palmberg Ab urakoi peruskorjauksen entiseen sotilassairaala    
Tilkkaan. Rakennustöiden arvo on 23 milj. euroa ja laajuus 12 000 m². Urakka  
valmistuu kesällä 2008.                             

Lemcon sai 54 milj. euron arvoisen tunnelirakennusurakan Ruotsin        
Ådalsbanan-radalla. Rakennettava Kroksbergin tunneli valmistuu vuonna 2010.   
(Tiedote 26.4.2007.)                              

Lemminkäinen Oyj allekirjoitti Tiehallinnon kanssa palvelusopimuksen, jonka   
mukaan yhtiö vastaa 12 vuoden ajan pääteiden kunnosta Hämeen, Uudenmaan ja Turun
tiepiirien alueella. Sopimuksen arvo on noin 40 milj. euroa. (Tiedote      
19.4.2007.)                                   

Lemcon Oy sopi Oy Gustav Paulig Ab:n kanssa uuden paahtimon tuotanto-, toimisto-
ja varastotilojen rakentamisesta Helsingin Vuosaareen. Projektinjohtourakkana  
toteutettava kohde valmistuu kesäkuussa 2009. (Tiedote 5.4.2007.)        

Katsauskauden jälkeen saadut merkittävät tilaukset               

Tekmanni Service Oy ja Oy Teboil Ab ovat sopineet Teboil-jakeluverkoston    
kunnossapitopalveluista. Tekmanni Service toimittaa Teboilin jakeluverkostoon  
kuuluville huoltoasemille talotekniset huolto- ja kunnossapitopalvelut.     
Sopimuksen piirissä on noin 500 jakelupistettä. (Tiedote 30.7.2007)       

Lemcon Oy rakentaa Venäjälle H+H International A/S:n kevytbetonitehtaan     
Volosovoon, 75 kilometriä Pietarista lounaaseen. Moskovaan yhtiö toteuttaa   
Tikkurila Oy:n toimisto- ja logistiikkakeskuksen sekä Pietariin Nokian Renkaat 
Oyj:n tehtaan laajennuksen rakennustekniset työt. Uusien Venäjän urakoiden   
yhteisarvo on noin 40 milj. euroa. Työt kohteissa ovat käynnistyneet ja ne   
valmistuvat vuoden 2008 aikana. (Tiedote 1.8.2007.)               

Unkarissa rakennetaan Nokialle logistiikkakeskusta Komaromin kaupungin     
yrityspuistoon. Urakan arvo on 8,5 milj. euroa, ja kohde valmistuu tämän vuoden 
loppuun mennessä.                                

RAHOITUS                                    

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -54,8 milj. euroa   
(-112,5), investointien rahavirta -19,3 milj. euroa (-17,1) ja rahoituksen   
rahavirta 68,6 milj. euroa (135,0). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 
2006 maksettuja osinkoja 27,4 milj. euroa (18,1).                

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 446,6 milj. euroa (426,6) ja 
likvidit varat 55,3 milj. euroa (47,4). Korollinen nettovelka oli 391,2 milj.  
euroa (379,2).                                 

Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa nimellisarvoltaan 80,0 miljoonan euron, 6    
kuukauden Euriboriin sidottujen, vaihtuvakorkoisten lainojen suojaukseen    
tehtyihin koronvaihtosopimuksiin. Suojaukset on tehty tehokkaiksi ja      
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset on kirjattu tilinpäätöksen   
laatimisperiaatteiden mukaisesti oman pääoman arvonmuutosrahastoon.       

Nettorahoituskulut olivat 6,3 milj. euroa (7,1), mikä oli 0,7 % liikevaihdosta 
(1,0). Omavaraisuusaste oli 26,6 % (23,1) ja nettovelkaantumisaste 146,0 %   
(186,4).                                    

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 36,10 euroa (30,50) 
ja katsauskauden lopussa 52,45 euroa (29,28). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 892,8 milj. euroa (498,4). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 3 139 388 kappaletta (1 984 384). Vaihdon arvo oli
141,3 milj. euroa (68,4). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 3 357       
osakkeenomistajaa (3 381).                           

Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa ja osakkeen nimellisarvo 2 euroa. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeiden lukumäärä on 17 021 250 kappaletta. 

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 37,4 milj. euroa (31,4). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien    
tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja. Investointeihin    
sisältyy lisäksi yritys- ja liiketoimintakauppoja.                

HENKILÖSTÖ                                   

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 8 762   
henkilöä (7 955). Henkilöstöstä 72 % (74) työskenteli Suomessa, 11 % (10)
muissa Pohjoismaissa, 11 % (10) Baltian maissa ja 6 % (7) muissa maissa. 

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  1-6/2007 |   1-6/2006 |  muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    5 662 |    5 069 |    11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 100 |    2 886 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, joista    |    8 762 |    7 955 |    10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 482 |    2 080 |    19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa              |   10 397 |    9 415 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja palkkiot, |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |    147,3 |    129,2 |    14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIRAKENNE                                 

Lemminkäinen-konserni organisoidaan 1.1.2008 alkaen neljäksi          
liiketoiminta-alueeksi aikaisemman viiden sijasta. Nämä neljä ovat       
infrarakentaminen, talonrakentaminen, talo- ja kiinteistötekniikka sekä     
rakennusmateriaaliteollisuus. Konsernin emoyhtiö Lemminkäinen Oyj:ssä ei ole  
1.1.2008 jälkeen liiketoimintaa. (Tiedote 7.6.2007.)              

Uusi rakenne tukee Lemminkäinen-konsernin helmikuussa 2007 vahvistettua     
liiketoimintastrategiaa.                            

Infrarakentaminen ja talonrakentaminen, jotka ovat konsernin suurimmat     
liiketoiminta-alueet, yhtiöitetään omiksi yhtiöikseen. Uusien yhtiöiden nimet  
päätetään myöhemmin.                              

Infrarakentamisyhtiö muodostetaan Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja       
kiviainesryhmästä ja Lemcon Oy:n infraliiketoiminnasta. Talonrakentamisyhtiö  
muodostetaan Palmberg-konsernista ja Lemcon Oy:stä, pois lukien Lemcon Infran  
liiketoiminta.                                 

Infrarakentamisyhtiön toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2008 tekn. lis. Timo    
Kohtamäki (s. 1963), joka tällä hetkellä toimii Lemcon Infran yksikönjohtajana. 
Talonrakentamisyhtiön toimitusjohtajana aloittaa Lemcon Networks Oy:n      
toimitusjohtaja DI Juha Nurmi (s. 1955). Oy Alfred A. Palmberg Ab:n       
toimitusjohtaja Risto Bono ja Lemcon Oy:n toimitusjohtaja Matti A. Mantere   
jäävät eläkkeelle sopimuksiensa mukaisesti.                   

Rakenneuudistuksesta kerrotaan konsernin internet-sivuilla osoitteessa     
www.lemminkainen.fi                               

KILPAILUVIRASTON ASFALTTI- JA KATTOHUOPA-ALAA KOSKEVAT EPÄILYT         

Kilpailuvirasto esitti maaliskuussa 2004 Lemminkäiselle 68 milj. euron     
seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Lemminkäinen on     
markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa kiistänyt kilpailuviraston syytökset 
perusteettomina ja vaatii markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen    
kokonaisuudessaan. Markkinaoikeus on ilmoittanut antavansa päätöksensä     
lomakauden 2007 jälkeen. Osapuolilla on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuden 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.                   

Kilpailuvirasto lopetti kattohuopa-alaa koskevan tutkimuksensa, joka koski   
epäiltyä kiellettyä tietojenvaihtoa vuosina 1996-2002. Virasto on 16.2.2007   
antamallaan päätöksellä poistanut asian käsittelystä eikä esitä seuraamusmaksua 
alan yrityksille. (Tiedote 16.2.2007.)                     

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat  
markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit,       
ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien   
riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet.         
Lemminkäisen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu    
tarkemmin vuoden 2006 tilinpäätöksessä, vuoden 2006 vuosikertomuksessa ja yhtiön
internetsivuilla. Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia
riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan olisi olennainen merkitys 
konsernin liiketoiminnalle.                           
                                         
YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäinen-konserni kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan    
elinkaari- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.               

Konsernissa tehdään riskikartoituksia toiminnan vaikutuksista ympäristöön.   
Riskit liittyvät pääasiassa öljyn varastointiin ja käsittelyyn, jätehuoltoon ja 
tuotantolaitosten päästöihin. Betoni- ja bitumipohjaisten tuotteiden      
ympäristövaikutuksia ja käyttöikää on arvioitu tutkimuksin, joilla on selvitetty
tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.              

Lemminkäinen Oyj lahjoitti katsauskaudella 100 000 euroa John Nurmisen Säätiön 
toteuttamaan Puhdas Itämeri -hankkeeseen. Lisäksi tytäryhtiö Lemcon Oy     
lahjoittaa hankkeelle projektinjohto-osaamistaan. Hankkeen tavoitteena on    
aloittaa tehostettu fosforinpoisto Pietarin suurimmilla jätevedenpuhdistamoilla 
ja vähentää siten näkyvästi, nopeasti ja kustannustehokkaasti Itämeren     
rehevöitymistä. (Tiedote 1.2.2007.)                       

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 16.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti      
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 25 531 875,00 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 21.3.2007 ja osingon maksupäivä 28.3.2007.   
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Teppo  
Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin      
kauppatieteiden maisteri Kristina Pentti. Hallitus on valinnut         
puheenjohtajakseen Heikki Pentin ja varapuheenjohtajakseen Teppo Tabermanin.  
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.          
                                        
SUOTUISAT NÄKYMÄT VUODELLE 2007                         

Rakentamisen näkymät ovat suotuisat ja Lemminkäisen tilauskanta on hyvä.    
Konsernin liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle on hyvät edellytykset.    
Konsernin liikevaihto kasvaa ja tuloksen odotetaan paranevan selvästi.     
Helsingissä 9. päivänä elokuuta 2007                      

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

LAADINTAPERIAATTEET                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset	-standardin 
mukainen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu	samoja         
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006.              
Konserni on katsauskaudella soveltanut suojauslaskentaa erikseen määrättyjen  
vaihtuvakorkoisten lainojen suojaamiseen käytettyihin koronvaihtosopimuksiin  
sekä ulkomaisten nettosijoitusten suojaukseen käytettyihin           
rahoitusinstrumentteihin. Koronvaihtosopimusten tehokkaan osuuden käyvän arvon 
muutos on kirjattu suoraan oman pääoman arvonmuutosrahastoon ja tehoton osuus  
tuloslaskelman erään Rahoitustuotot ja -kulut.                 
Konserni on 1.1.2007 alkaen ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit ja   
tulkinnat:                                   
- IAS 1 (Muutos) tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät   
pääomatiedot                                  
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot       
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen 
IAS                                       
 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti        
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala                        
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi             
- IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment              

Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotto vaikuttaa
lähinnä tilinpäätöksen liitetietoihin.                     

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    
1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernitase                                 
3) Konsernin rahavirtalaskelma                         
4) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
5) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
6) Liikevaihto toimialoittain                          
7) Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
8) Liikevoitto toimialoittain                          
9) Liikevoitto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
10) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                
11) Osakekohtaiset tunnusluvut                         
12) Aineelliset hyödykkeet                           
13) Myydyt liiketoiminnot                            
14) Hankitut liiketoiminnot                           
15) Lähipiiritapahtumat                             
16) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      | 06/2 | 06/2006 |  Muutos |   Muutos-% | 12/200 |
|            | 007 |     |      |        |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 879, |  731,2 |   148,7 |     20,3 |   1 |
|            |  9 |     |      |        | 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  | 10,5 |   6,0 |    4,5 |     75,0 |  17,1 |
| tuotot        |   |     |      |        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | 831, |  704,1 |   127,2 |     18,1 |   1 |
|            |  3 |     |      |        | 670,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        | 13,8 |   14,2 |   -0,4 |     -2,8 |  35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | 45,3 |   18,9 |   26,4 |   yli sata | 108,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     | 9,2 |   7,9 |    1,3 |     16,5 |  18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    | 2,9 |   0,8 |    2,1 |   yli sata |  3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         | 0,0 |   -0,2 |    0,2 |     100,0 |  1,1 |
| osakkuusyhtiöiden   |   |     |      |        |    |
| tuloksista      |   |     |      |        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  | 38,9 |   11,6 |   27,3 |   yli sata |  94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       | -9,0 |   -3,0 |   -6,0 |   yli sata | -21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   | 29,9 |   8,6 |   21,3 |   yli sata |  72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen    |       |         |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 26,5 |   5,3 |   21,2 |   yli sata |  65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     | 3,4 |   3,3 |    0,1 |      3,0 |  7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa  | 1,55 |   0,31 |      |        |  3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,  | 1,55 |   0,31 |      |        |  3,87 |
| laimennettu      |   |     |      |        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) KONSERNITASE                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            |  06/2007 |  06/2006 |   |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   178,5 |   175,8 |  |   169,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot             |    75,8 |   67,1 |  |    68,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |    2,5 |    2,6 |  |    2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset            |    9,6 |    8,2 |  |    9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen    |    8,0 |    9,7 |  |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |    2,9 |    1,6 |  |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   277,2 |   265,1 |  |   255,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |   302,9 |   266,0 |  |   281,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   476,7 |   381,9 |  |   340,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    55,3 |   47,4 |  |    60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   834,9 |   695,3 |  |   683,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |  1 112,1 |   960,4 |   |   939,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat        |      |      |  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    34,0 |   34,0 |  |    34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |    5,8 |    5,8 |  |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto         |    0,6 |    0,1 |  |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |    0,3 |    0,1 |  |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto   |   182,5 |   142,2 |  |   142,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    26,5 |    5,3 |  |    65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta |   249,6 |   187,7 |  |   248,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |    18,3 |   15,8 |  |    19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   267,9 |   203,4 |  |   267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |    17,8 |   14,4 |  |    14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet          |    0,9 |    0,4 |  |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |    2,1 |    2,3 |  |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   167,7 |   101,2 |  |    91,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat             |    1,7 |    2,5 |  |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   190,1 |   120,7 |  |   110,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |   369,6 |   307,5 |  |   303,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |    5,5 |    3,4 |  |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   278,9 |   325,4 |  |   252,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   654,0 |   636,3 |  |   561,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |  1 112,1 |   960,4 |   |   939,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       |     | 06/2007 | 06/2006 |       | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä   |  38,9 |  11,6 |      |   94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot   |  13,8 |  14,2 |      |   35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut           |  -1,5 |   3,2 |      |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman   |  51,2 |  29,0 |      |  133,3 |
| muutosta             |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |  -84,8 | -126,1 |      |  -109,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät           |  -6,9 |  -4,5 |      |  -11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot     |  -14,3 |  -10,9 |      |  -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |  -54,8 | -112,5 |      |   -7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat |  18,1 |   9,3 |      |   24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut    |  -37,4 |  -26,3 |      |  -38,9 |
| rahavirrat            |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos  |  -0,9 |  -0,9 |      |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot          |  217,8 |  250,9 |      |  273,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut      | -120,9 |  -96,9 |      |  -213,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |  -27,4 |  -18,1 |      |  -18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |  68,6 |  135,0 |      |   40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |  -5,5 |   5,4 |      |   18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |  60,6 |  42,4 |      |   42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero       |   0,2 |  -0,5 |      |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |  55,3 |  47,4 |      |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 4) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |     | Kerty- |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    | Arvon- |  neet | Vähem- |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | Ylikur | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | pääoma |
|       |   - |  ssi- |   - |     |   - |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahasto | varat | osuus | yhteens |
|       |   a |   o |    |     |    |    |    ä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006   | 34,0 |  5,8 |  0,4 |   1,5 | 159,2 |  14,6 |  215,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |  -0,1 |     |    |    |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |     |    |    |     |
| tytäryhtiöön     |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn        |    |  -0,1 |     |    |    |  -0,1 |
| nettosijoituksen   |    |    |     |    |    |     |
| suojaus       |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |    |    |   0,0 |    |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen osakkeiden |    |    |  -1,3 |    |    |  -1,3 |
| vaikutus       |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |     | -17,0 |    |  -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |    |     |  5,3 |  3,3 |   8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöomistuksen |    |    |     |    |  -2,1 |  -2,1 |
| muutos        |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |     |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,2 |   0,2 | 147,5 |  15,8 |  203,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |     | Kerty- |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    | Arvon- |  neet | Vähem- |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | Ylikur | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | Pääoma |
|       |   - |  ssi- |   - |     |   - |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahasto | varat | osuus | yhteens |
|       |   a |   o |    |     |    |    |    ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |     |     |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006   | 34,0 |  5,8 |  0,4 |   1,5 | 159,2 |  14,6 |  215,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |  -0,5 |     |    |    |  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |     |    |    |     |
| tytäryhtiöön     |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn        |    |  0,3 |     |    |    |   0,3 |
| nettosijoituksen   |    |    |     |    |    |     |
| suojaus       |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |    |    |   0,1 |    |    |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen osakkeiden |    |    |  -1,5 |    |    |  -1,5 |
| vaikutus       |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan peruutus |    |    |     |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |     | -17,0 |    |  -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |    |     |  65,8 |  7,1 |  72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöomistuksen |    |    |     |    |  -2,0 |  -2,0 |
| muutos        |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |     |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2006  | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,1 | 208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |     | Kerty- |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    | Arvon- |  neet | Vähem- |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | Ylikur | Muunto | muutos- | voitto | mistö- | pääoma |
|       |   - |  ssi- |   - |     |   - |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahasto | varat | osuus | yhteens |
|       |   a |   o |    |     |    |    |    ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |     |     |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |   0,1 | 208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |    |  0,6 |     |    |    |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen     |    |    |     |    |    |     |
| tytäryhtiöön     |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn        |    |  -0,4 |     |    |    |  -0,4 |
| nettosijoituksen   |    |    |     |    |    |     |
| suojaus       |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |    |    |    |   0,5 |    |    |   0,5 |
| suojaus   |    |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutos |    |    |   0,0 |    |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan peruutus |    |    |     |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |    |    |     | -25,5 |    |  -25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    |    |     |  26,5 |  3,4 |  29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöomistuksen |    |    |     |    |  -4,8 |  -4,8 |
| muutos        |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |     |     |     |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,3 |   0,6 | 209,0 |  18,3 |  267,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 5) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|     | 10- |   1-3/ |  4-6/ |   7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |   4-6/ |
|     | 12/ |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  | 200 |   2006 |  2006 |   2006 |  2006 |  2007 |   2007 |
| euroa  |  5 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevai | 429 |  303,5 | 427,8 |  573,9 |  490,8 |  328,0 |  551,9 |
| hto   | ,5 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut   | 2,8 |   3,9 |  2,1 |   2,5 |   8,5 |   7,9 |   2,6 |
| tuotot  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoi | 409 |  309,2 | 394,9 |  507,9 |  458,0 |  330,8 |  500,5 |
| minnan  | ,6 |     |    |     |     |     |     |
| kulut  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 7,4 |   5,0 |  9,2 |   12,8 |   8,0 |   4,9 |   9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 15, |   -6,8 |  25,8 |   55,7 |  33,4 |   0,3 |   45,0 |
| tto/-tap |  3 |     |    |     |     |     |     |
| pio   |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus | 2,7 |   2,7 |  5,2 |   4,6 |   5,7 |   4,1 |   5,1 |
| kulut  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus | 0,9 |   0,8 |  0,0 |   0,4 |   2,1 |   1,0 |   1,9 |
| tuotot  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |     |    |     |     |     |     |
| osakkuus-   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöide |   |     |    |     |     |     |     |
| n    |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksis | 0,0 |   -0,3 |  0,2 |   0,8 |   0,5 |  -0,1 |   0,1 |
| ta    |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen  | 13, |   -9,1 |  20,7 |   52,3 |  30,3 |  -3,0 |   41,9 |
| veroja  |  5 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulovero | -3, |   1,7 |  -4,8 |  -12,1 |  -6,1 |   1,1 |  -10,2 |
| t    |  4 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |     |    |     |     |     |     |
| en    |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos  | 10, |   -7,3 |  15,9 |   40,1 |  24,2 |  -1,8 |   31,7 |
|     |  1 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö | 9,2 |   -8,3 |  13,6 |   38,4 |  22,1 |  -3,7 |   30,2 |
| n    |   |     |    |     |     |     |     |
| omistaji |   |     |    |     |     |     |     |
| lle   |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmis | 0,9 |   1,0 |  2,4 |   1,7 |   2,1 |   1,9 |   1,5 |
| tölle  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/os | 0,5 |  -0,49 |  0,80 |   2,26 |  1,30 |  -0,22 |   1,77 |
| ake,   |  4 |     |    |     |     |     |     |
| euroa  |   |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  |     |    |     |     |     |     |
| euroa     |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimenne | 0,5 |  -0,49 |  0,80 |   2,26 |  1,30 |  -0,22 |   1,77 |
| ttu   |  4 |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN                      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    |  | 06/200 | 06/2006 | Muutos | Muutos-% | 12/2006 |  |
|          |  |   7 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja    | 215,9 |  171,8 |  44,1 |   25,7 |  559,0 |  |
| kiviainesryhmä    |    |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryh |  58,1 |  41,5 |  16,6 |   40,0 |  104,4 |  |
| mä          |    |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy       | 164,6 |  172,7 |  -8,1 |   -4,7 |  344,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg | 363,2 |  271,3 |  91,9 |   33,9 |  637,5 |  |
| Ab          |    |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy      | 103,4 |  87,7 |  15,7 |   17,9 |  191,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         | -25,3 |  -13,8 |  -11,5 |   83,3 |  -40,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 879,9 |  731,2 |  148,7 |   20,3 | 1 795,9 |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 7) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 10-12/ | 1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |  2005 | 2006 |  2006 |  2006 |  2006 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä | 128,8 | 23,9 | 147,8 | 249,6 | 137,7 |  41,9 | 174,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmate-  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä   |  19,4 | 11,6 |  29,8 |  37,2 |  25,8 |  18,5 |  39,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy    |  96,9 | 100, |  71,8 |  98,8 |  72,5 |  76,2 |  88,5 |
|         |    |  9 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A.  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab   | 142,2 | 129, | 141,7 | 155,2 | 211,0 | 155,3 | 207,9 |
|         |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy   |  51,4 | 42,9 |  44,8 |  47,6 |  56,3 |  46,2 |  57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |  -9,2 | -5,6 |  -8,2 | -14,5 | -12,4 | -10,1 | -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 429,5 | 303, | 427,8 | 573,9 | 490,8 | 328,0 | 551,9 |
| yhteensä    |    |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 8) LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |  | 06/200 | 06/200 | Muutos | Muutos-% | 12/2006 |
|            |  |   7 |   6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja       |  1,5 | -11,6 |  13,1 | yli sata |  35,5 |
| kiviainesryhmä       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateriaaliryhmä   |  3,4 |  0,1 |   3,3 | yli sata |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy          |  6,5 |  7,2 |  -0,7 |   -9,7 |  12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A. Palmberg Ab  |  31,9 |  21,9 |  10,0 |   45,7 |  52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy         |  4,6 |  2,4 |   2,2 |   91,7 |   6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |  -2,6 |  -1,0 |  -1,6 | yli sata |  -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      |  45,3 |  18,9 |  26,4 | yli sata |  108,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9) LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 10-12/ | 1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |  2005 | 2006 |  2006 |  2006 |  2006 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystys- ja |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiviainesryhmä |  5,3 | -19, |  7,6 |  33,7 |  13,3 | -16,4 |  17,8 |
|         |    |  2 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmate-  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| riaaliryhmä   |  -1,3 | -1,8 |  1,9 |  4,6 |  0,3 |  -1,3 |  4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemcon Oy    |  5,2 | 4,1 |  3,1 |  4,3 |  1,0 |  4,5 |  1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Alfred A.  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palmberg Ab   |  5,7 | 7,5 |  14,3 |  10,8 |  19,8 |  13,9 |  18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tekmanni Oy   |  1,1 | 2,2 |  0,1 |  3,4 |  1,1 |  1,3 |  3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |  -0,7 | 0,3 |  -1,3 |  -1,2 |  -2,2 |  -1,8 |  -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    |  15,3 | -6,8 |  25,8 |  55,7 |  33,4 |  0,3 |  45,0 |
| yhteensä    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 10) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ      |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    KUVAAVAT TUNNUSLUVUT      | 06/2007 | 06/2006 |     | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |  11,2 |   4,1 |    |   30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   7,3 |   3,5 |    |   20,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%             |   5,1 |   2,6 |    |   6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |  26,6 |  23,1 |    |   31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |  146,0 |  186,4 |    |  105,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj. euroa  |  391,2 |  379,2 |    |  283,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.euroa    |  37,4 |  31,4 |    |   48,7 |
| (sis.leasingostot)          |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa       | 1 622,0 | 1 312,1 |    | 1 326,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa     |  449,3 |  347,1 |    |  331,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |  8 762 |  7 955 |    |  8 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       | 10 397 |  9 415 |    |  8 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa        |  879,9 |  731,2 |    | 1 795,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus milj. euroa      |  212,6 |  217,9 |    |  530,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |  24,2 |  29,8 |    |   29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 11) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    | 06/2007 | 06/2006 |     | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |  1,55 |  0,31 |    |   3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |  14,67 |  11,03 |    |  14,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa          |     |     |    |   1,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |     |     |    |   38,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa |  892,8 |  498,4 |    |  614,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa     |  52,45 |  29,28 |    |  36,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl      |  3 139 |  1 984 |    |  4 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    | 17 021 | 17 021 |    |  17 021 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 12) AINEELLISET HYÖDYKKEET                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   |     |      |  06/2007 |  06/2006 |     |  12/2006 |
| euroa   |    |     |      |      |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa  |   402,0 |   376,9 |    |   376,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero           |    0,8 |    0,1 |    |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset           |    26,0 |   29,8 |    |    45,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset yritysten      |    3,4 |    0,6 |    |    3,5 |
| yhteenliittymistä       |      |      |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset          |   -24,6 |   -9,1 |    |   -23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot       |   -229,1 |  -222,4 |    |   -232,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa |   178,5 |   175,8 |    |   169,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 13) MYYDYT LIIKETOIMINNOT                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernilla ei ole IFRS 5 -standardin tarkoittamia myytäviksi luokiteltavia |
| pitkäaikaisia                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuseriä katsauskauden päättyessä.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäinen Oyj:n ja ruotsalaisen Peab Asfalt Ab:n välinen esisopimus    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab:n osakkeiden kaupasta tuli voimaan    |
| 7.8.2007. Tässä                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| kaupassa Lemminkäinen Oyj myi 87 %:n suuruisen osakeomistuksensa Peab Asfalt |
| Ab:lle.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab kuului Lemminkäinen-konsernin Päällystys- |
| ja kiviainesryhmään                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuodesta 2000 alkaen ja se harjoitti asfalttiliiketoimintaa Ruotsissa.    |
| Päällystys- ja kiviainesryhmän                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto vuonna 2006 oli 559 milj. euroa, josta myydyn yhtiön osuus oli  |
| 20,5 milj. euroa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn yhtiön tilinpäätös 30.6.2007 sisältyy konsernin katsauskauden     |
| lukuihin. Yhtiön                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausiluonteisen toiminnan alkuvuoden tuloksen ja tehdyn osakekaupan tuloksen |
| yhteisvaikutus                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin vuositulokseen on vähäinen.                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 14) HANKITUT LIIKETOIMINNOT                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuvaus hankituista yrityksistä, liiketoiminnoista ja ostetuista       |
| omistusosuuksista.                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.1.2007 hankittiin 70 % Ab Instel Oy:n osakekannasta.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön toimialana on sähköurakointi ja sähkökunnossapito.          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.3.2007 hankittiin 100 % K.M Repo Oy:n osakekannasta.            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön toimialana on betonielementtien ja valmisbetonin valmistus.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityksen nimi on ollut 19.3.2007 alkaen Elemento Oy Savonlinna.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.3.2007 hankittiin sekä Zacus Ab:n että Byggteam Kronqvist Ab:n       |
| osakekannat.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Molempien yritysten päätoimiala on yleiset rakennustyöt.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.3.2007 hankittiin 100 % Uudenkaupungin Rakennus-Putkitus Oy:n       |
| osakekannasta.                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön toimialana on LVI-asennustyöt sekä talotekniikkahuolto.        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.5.2007 hankittiin 100 % Sähköraisio Oy:n osakekannasta.          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön toimialana on sähköurakointi ja sähkökunnossapito           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.5.2007 hankittiin 85 % Virolaisen Lõhketööd OÜ:n osakekannasta.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön toimialana on louhinta-, räjäytys- ja purkutyöt.           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       |    Kirjanpitoarvot |      Käyvät arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   ennen yhdistämistä |   yhdistämisen jälkeen |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |     |       30.6.2007 |        30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet           |    |  2,6 |    |    |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           |    |  0,4 |    |    |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen   |    |  0,0 |    |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |    |  2,2 |    |    |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset     |    |  2,8 |    |    |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |    |  3,1 |    |    |   3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |    |  11,0 |    |    |  12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus         |    |  0,2 |    |    |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |    |  0,0 |    |    |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset            |    |  0,1 |    |    |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat        |    |  0,5 |    |    |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |    |  3,7 |    |    |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |    |  4,5 |    |    |   4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat           |    |  6,5 |    |    |   7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno yhteensä      |    |  13,2 |    |    |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot yhteensä       |    |    |    |    |   5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta       |    |    |    |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat      |    |    |    |   3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus            |    |    |    |  10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin katsauskauden        |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulokseen on noin 1,0 milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto vuonna 2006 oli noin 26,0 milj. euroa.              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiedot ovat alustavia.                            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 15) LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |   06/2007 |   06/2006 |      |    12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja     |       |       |     |        |
| palveluiden myynti  |       |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille  |     0,0 |     0,0 |     |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylimmälle johdolle  |     0,2 |     4,4 |     |      8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |     0,2 |     4,4 |     |      8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja     |       |       |     |        |
| palveluiden osto   |       |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä  |     1,4 |     1,6 |     |      5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset    |       |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksiltä  |     0,0 |     0,0 |     |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylimmältä johdolta  |     0,1 |     0,5 |     |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |     0,1 |     0,5 |     |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat       |       |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityksille  |     0,0 |     0,1 |     |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 16) VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               | 06/200 | 06/200 |     | 12/2006 |
|                     |   7 |   6 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista      |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset      |  1,6 |  2,9 |    |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset        |  99,5 |  99,7 |    |  100,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit           |  0,8 |  0,5 |    |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 101,9 | 103,1 |    |  103,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta        |  0,8 |  0,8 |    |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta             |  3,8 |  0,9 |    |   5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähimmäisvuokrat             |  45,4 |  26,3 |    |  44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset      |  3,8 |  3,0 |    |   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset           |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit            |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |  39,7 |  10,1 |    |  11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  -0,1 |  0,0 |    |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, ostetut         |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |  0,0 |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  0,0 |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot, asetetut         |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |  0,0 |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  0,0 |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut          |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |  33,8 |  35,5 |    |  34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  0,0 |  0,0 |    |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut          |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |  4,3 |  6,1 |    |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  0,0 |  -0,2 |    |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset          |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               | 110,1 |  39,5 |    |  30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |  -0,3 |  -1,8 |    |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.             |
--------------------------------------------------------------------------------