LEMMINKÄISELLE SOPIMUKSET TALVIVAARAN BETONITÖISTÄ

LEMMINKÄINEN OYJ TIEDOTE 26.6.2007 Lemminkäinen-konserniin kuuluvien Rakennus Oy Forsströmin ja Palmberg-Rakennus Oy:n muodostama työyhteenliittymä on 25.6.2007 solminut urakkasopimuksen Talvivaara Projekti Oy:n kanssa Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen Betonityöurakka 1:n töistä. Urakkaan sisältyy noin 23 500 m³ betonia, 3 200 000 kg betoniraudoitteita ja 43 000 m² muottityötä. Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa eur

LEMMINKÄINEN OYJ
TIEDOTE 26.6.2007 

Lemminkäinen-konserniin kuuluvien Rakennus Oy Forsströmin ja Palmberg-Rakennus 
Oy:n muodostama työyhteenliittymä on 25.6.2007 solminut urakkasopimuksen    
Talvivaara Projekti Oy:n kanssa Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen        
Betonityöurakka 1:n töistä.                   

Urakkaan sisältyy noin 23 500 m³ betonia, 3 200 000 kg betoniraudoitteita ja  
43 000 m² muottityötä. Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Urakka    
käynnistyy välittömästi ja työt valmistuvat kesäkuussa 2008.          

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Forssan Betoni Oy on aiemmin tehnyt sopimuksen 
Talvivaara Projekti Oy:n kanssa koko projektin 45 000 m³ betonitoimituksista.  
Toimituksen arvo on noin 4 miljoonaa euroa.                   

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran nikkeliesiintymä on yksi Euroopan      
suurimmista. Nikkelikaivoksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2007-2008.    
Varsinainen kaivostoiminta on tarkoitus käynnistää vuonna 2009 ja sen on    
arvioitu jatkuvan noin 25 vuotta.                        


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                


Lisätiedot:                                   

Rakennus Oy Forsström                              
Varatoimitusjohtaja Cay Kronqvist, p. 02071 57770, 050 026 3028         

Palmberg-Rakennus Oy                              
Toimitusjohtaja Raimo Hätälä, p. 02071 58601, 040 501 5282           

Forssan Betoni Oy                                
Toimitusjohtaja Antti Hujanen, p. 02071 55702, 040 524 3312           Byggnads Ab Forsström Rakennus Oy on Palmberg-yhtiöihin ja           
Lemminkäinen-konserniin kuuluva talonrakentaja, joka toimii Kokkolan ja     
Pietarsaaren alueella. Yhtiön uudis- ja korjausrakentaminen käsittää      
kilpailu-urakoinnin ja asuntojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten      
perustajaurakoinnin.                              
Palmberg-Rakennus Oy on Palmberg-yhtiöihin ja Lemminkäinen-konserniin kuuluva  
talonrakentaja, joka toimii Oulun ja Lapin läänissä. Yhtiön uudis- ja      
korjausrakentaminen käsittää kilpailu-urakoinnin ja asuntojen sekä liike- ja  
teollisuusrakennusten perustajaurakoinnin.                   
Forssan Betoni Oy kuuluu Lemminkäinen-konsernin Päällystys- ja kiviainesryhmään.
Yhtiöllä on useita kiinteitä valmisbetoniasemia eri puolella Suomea, ja se   
kuuluu maan kolmen suurimman alan yrityksen joukkoon.              
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1  
795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes.
Yhtiön palveluksessa on noin 8 500 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren    
ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella   
palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa. Lemminkäisen osake on noteerattu  
Helsingin Pörssissä.