LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj 16.3.2007 Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 16.3.2007 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 1,50 euroa osakkeelta

Lemminkäinen Oyj
16.3.2007                   
 


Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 16.3.2007 yhtiön      
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                       

Osingonmaksu                                  

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 1,50 euroa  
osakkeelta eli yhteensä 25 531 875,00 euroa. Osinko maksetaan          
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2007 merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon    
maksupäivä on 28.3.2007.                            

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                       

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen  
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja  
Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin kauppatieteiden    
maisteri Kristina Pentti.                            

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 11 000 euroa/kuukausi
ja hallituksen jäsenten palkkioiksi 2 700 euroa/kuukausi.            

Tilintarkastajan valinta ja palkkio                       

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                


Helsingissä, 16.3.2007                             

LEMMINKÄINEN OYJ                                


Katri Sundström                                 
sijoittajasuhdepäällikkö                            

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                    
www.lemminkainen.fi
                           
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1  
795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes.
Yhtiön palveluksessa on noin 8 500 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren    
ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella   
palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa. Lemminkäisen osake on noteerattu  
Helsingin Pörssissä.