LEMMINKÄINEN-KONSERNI UUDISTUU

LEMMINKÄINEN OYJ Lemminkäinen-konserni organisoidaan 1.1.2008 alkaen neljäksi liiketoiminta-alueeksi aikaisemman viiden sijasta. Nämä neljä ovat infrarakentaminen, talonrakentaminen, talo- ja kiinteistötekniikka sekä rakennusmateriaaliteollisuus.

LEMMINKÄINEN OYJ 	           
                                        

Lemminkäinen-konserni organisoidaan 1.1.2008 alkaen neljäksi          
liiketoiminta-alueeksi aikaisemman viiden sijasta. Nämä neljä ovat       
infrarakentaminen, talonrakentaminen, talo- ja kiinteistötekniikka sekä     
rakennusmateriaaliteollisuus.                          
                                        
Uusi rakenne tukee Lemminkäinen-konsernin helmikuussa 2007 vahvistettua     
liiketoimintastrategiaa.                            

Infrarakentaminen ja talonrakentaminen, jotka ovat konsernin suurimmat     
liiketoiminta-alueet, yhtiöitetään omiksi yhtiöikseen. Uusien yhtiöiden nimet  
päätetään myöhemmin.                              

Infrarakentamisyhtiö muodostetaan Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja       
kiviainesryhmästä ja Lemcon Oy:n infraliiketoiminnasta. Talonrakentamisyhtiö  
muodostetaan Palmberg-konsernista ja Lemcon Oy:stä, pois lukien Lemcon Infran  
liiketoiminta.                                 

Infrarakentamisyhtiön toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2008 tekn. lis. Timo    
Kohtamäki (s. 1963), joka tällä hetkellä toimii Lemcon Infran yksikönjohtajana. 
Talonrakentamisyhtiön toimitusjohtajana aloittaa Lemcon Networks Oy:n      
toimitusjohtaja DI Juha Nurmi (s. 1955). Oy Alfred A. Palmberg Ab:n       
toimitusjohtaja Risto Bono ja Lemcon Oy:n toimitusjohtaja Matti A. Mantere   
jäävät eläkkeelle sopimuksiensa mukaisesti.                   

Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin henkilöstömäärään. Työntekijät siirtyvät
uusien yhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä.              


Rakenneuudistuksen tausta ja tavoitteet                     

Lemminkäisen strategian mukaan konserni toimii neljällä päätoimialalla:     
talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja             
rakennusmateriaaliteollisuus.                          
Kattavan liiketoimintaportfolion johdosta konsernissa pystytään käyttämään   
hyödyksi rakentamisketjujen synergiat.                     

Lemminkäisen strategiana on edelleen suunnata toimintansa sellaisille      
markkinoille ja tuote- sekä palvelusegmenteille, joilla konsernilla on     
mahdollisuus johtavaan tai merkittävään asemaan.                

Lemminkäinen on markkinajohtaja kotimaan päällystys- ja             
kiviainesliiketoiminnassa ja kalliorakentamisessa. Lisäksi Lemminkäinen on   
Pohjoismaiden toiseksi suurin päällystysurakoitsija ja merkittävä infra-alan  
toimija koko Itämeren alueella.                         

Lemminkäinen-konsernin toiminnasta lähes puolet on talonrakentamista, jossa   
sillä on kattava osaaminen. Talonrakennustuotantoa ja kiinteistöliiketoimintaa 
harjoitetaan paikallisyhtiöiden kautta Suomessa, Venäjällä, Virossa ja     
Ruotsissa. Projektirakentamisen erikoisosaamisella palvellaan asiakkaita eri  
puolilla maailmaa.                               

Uuden rakenteen mukainen toimintatapa vastaa konsernin asiakasrakenteen tarpeita
ja parantaa Lemminkäisen kilpailukykyä.                     

Muutoksen jälkeen Lemminkäinen-konsernin liiketoiminnaltaan toisiaan lähellä  
olevat yksiköt ovat myös organisatorisesti yhteisen johdon alaisia, minkä    
ansiosta konsernin sisäisiä synergiatekijöitä voidaan paremmin hyödyntää.    
Samalla paikallinen toimintatapa ja alueellisen liiketoiminnan joustavuus    
pysyvät konsernin keskeisinä arvoina.                      

- Lemconin ja Palmbergin osaamisen yhdistämisellä vahvistetaan Lemminkäisen   
kasvumahdollisuuksia Venäjällä asuntotuotannossa ja toimitilarakentamisessa.  
Baltiassa on kasvavat inframarkkinat, ja siellä Lemminkäisen Päällystysyksikkö 
jo nyt rakentaa teitä eikä pelkästään päällystä niitä. Tällaisissa hankkeissa  
Lemcon Infralla on paljon osaamista. Lisäksi kotimaan inframarkkinoilla on   
merkittävä määrä keskikokoisia maa- ja vesirakennushankkeita, jotka ovat olleet 
liian suuria Päällystysyksikön piirikonttoreille ja liian pieniä Lemcon     
Infralle, sanoo toimitusjohtaja Juhani Sormaala rakennemuutoksen tavoitteista. 


Konsernin rakenne ja markkina-asema selkeytyvät                 

Uusi rakenne selkeyttää Lemminkäinen-konsernin asemaa sekä infrarakentamisessa 
että talonrakennusmarkkinoilla. Rakenne vastaa myös rakennusalan yleistä    
toimialajakoa.                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta- | Liikevai | Liikev | kansain | /liiketo | Henkilös | Henkilö |
| alue      | hto, Me | aihto | välinen | iminta-a | tö,   | stö   |
|        | 2006   | /osuus | toimint | lueen  | 2006   | /osuus |
|        |     | konser | a, Me  | kansainv |     | konsern |
|        |     | nista |     | älinen  |     | ista % |
|        |     | %   |     | toiminta |     |     |
|        |     |    |     | , %   |     |     |
|        |     |    |     | liikevai |     |     |
|        |     |    |     | hdosta  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentami | 701,2  | 39,0  | 310,3  | 44,2   | 3 171  | 37,7  |
| nen      |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentami | 839,3  | 46,7  | 203,3  | 24,2   | 2 826  | 33,6  |
| nen      |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talo- ja    | 191,7  | 10,6  | 9,6   | 5,0   | 1 812  | 21,5  |
| kiinteistötekn |     |    |     |     |     |     |
| iikka     |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusmateri | 104,4  | 5,8  | 7,7   | 7,3   |  609  | 7,2   |
| aaliteollisuus |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen    | -40,7  |    | -0,5  |     |     |     |
| liikevaihto  |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 1 795,9 | 100  | 530,3  | 29,5   | 8 418  | 100   |
--------------------------------------------------------------------------------

Taulukko: Liiketoiminnan jakautuminen uudessa Lemminkäinen-konsernissa vuoden  
2006 tilinpäätöksen perusteella                         


Taloudellinen raportointi                            

Lemminkäinen Oyj raportoi nykyisen liiketoimintajaon mukaisesti vuoden 2007   
loppuun asti.                                  
Vuoden 2008 ensimmäinen osavuosikatsaus raportoidaan uuden liiketoimintajaon  
mukaisesti.                                   

Rakenteen muutoksella ei ole vaikutusta konsernin kuluvan vuoden tulosnäkymiin. 
Konsernin suuri tilauskanta ja rakentamisen suotuisat näkymät luovat hyvät   
edellytykset Lemminkäisen liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle vuonna 2007. 


Kutsu tiedotustilaisuuteen                           

Lemminkäinen Oyj järjestää tiedotustilaisuuden konsernin uudistumisesta tänään 
7.6.2007 klo 11.00 Ravintola Savoyssa, 7. kerros, osoitteessa Eteläesplanadi 14,
Helsinki. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juhani Sormaala kertoo uudistuksesta ja 
sen taustoista, ja uusien liiketoiminta-alueiden tulevat johtajat Timo Kohtamäki
ja Juha Nurmi esittäytyvät.                           LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh. 02071 53302               


JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli 1  
795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes.
Yhtiön palveluksessa on noin 8 500 henkilöä. Päämarkkina-alue on Itämeren    
ympäristö, jonne konserni on etabloitunut. Rakentamisen erikoisosaamisella   
palvellaan asiakkaita eri puolilla maailmaa. Lemminkäisen osake on noteerattu  
Helsingin Pörssissä.