KILPAILUVIRASTO EI ESITÄ SEURAAMUSMAKSUA KATTOHUOPA-ALAN YRITYKSILLE

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2007 klo 12.52 KILPAILUVIRASTO EI ESITÄ SEURAAMUSMAKSUA KATTOHUOPA-ALAN YRITYKSILLE Kilpailuvirasto on lopettanut kattohuopa-alaa koskevan tutkimuksensa, joka koski epäiltyä kiellettyä tietojenvaihtoa. Virasto on 16.2.2007 antamallaan päätöksellä poistanut asian käsittelystä eikä esitä seuraamusmaksua alan yrityksille. Kilpailuvirasto ilmoittaa päätöksensä perusteina oikeust

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE
                       16.2.2007 klo 12.52

KILPAILUVIRASTO EI ESITÄ SEURAAMUSMAKSUA KATTOHUOPA-ALAN
YRITYKSILLE

Kilpailuvirasto on lopettanut kattohuopa-alaa koskevan
tutkimuksensa, joka koski epäiltyä kiellettyä tietojenvaihtoa.
Virasto on 16.2.2007 antamallaan päätöksellä poistanut asian
käsittelystä eikä esitä seuraamusmaksua alan yrityksille.

Kilpailuvirasto ilmoittaa päätöksensä perusteina oikeustilan
mahdollisen epäselvyyden sekä sen, että yritykset ovat muuttaneet
tietojen käsittelykäytäntöjä jo ennen kilpailuviraston aloittamia
tutkimuksia.

Virasto teki marraskuussa 2002 tarkastuksen kaikkiin keskeisiin
bitumisten kateaineiden valmistusta ja urakointia harjoittaviin
yrityksiin, joihin myös Lemminkäinen kuuluu. Maaliskuussa 2006
Kilpailuvirasto toimitti Lemminkäiselle esitysluonnoksen, jossa se
epäili kattohuopamarkkinoilla tapahtuneen kiellettyä
tietojenvaihtoa vuosina 1996-2002.

Lemminkäinen selvitti kesäkuussa 2006 antamassaan vastineessaan
Kilpailuvirastolle, että kyseessä olivat lähinnä
kokonaismyyntivolyymeihin liittyvät tiedot, jotka oli kerätty
rakennusalan yleisiä tilastoja varten. Tiedot ovat olleet
liiketoimintastrategisesti merkityksettömiä, eikä niillä ole ollut
vaikutusta yhtiöiden kilpailukäyttäytymiseen.

LEMMINKÄINEN OYJ
Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet