OLKILUODON BETONIA KOSKEVAT TUTKIMUSTULOKSET

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2006 klo 17.40 OLKILUODON BETONIA KOSKEVAT TUTKIMUSTULOKSET Olkiluodon reaktorirakennuksen betoni ylittää kaikilta osin sille asetetut lujuusvaatimukset. Asiantuntijaselvityksen mukaan reaktorirakennuksen betoni täyttää myös sille asetetut pitkäaikaiskestävyyden vaatimukset moninkertaisesti. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suunnittelusta vastaa ranskalais-saksalainen Framatome-ANP-Siemen

LEMMINKÄINEN OYJ             PÖRSSITIEDOTE
                    8.3.2006 klo 17.40

OLKILUODON BETONIA KOSKEVAT TUTKIMUSTULOKSET

Olkiluodon reaktorirakennuksen betoni ylittää kaikilta osin sille asetetut
lujuusvaatimukset. Asiantuntijaselvityksen mukaan reaktorirakennuksen betoni
täyttää myös sille asetetut pitkäaikaiskestävyyden vaatimukset moninkertaisesti.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suunnittelusta vastaa ranskalais-saksalainen
Framatome-ANP-Siemens -konsortio, joka myös määrittelee kussakin laitosyksikön
rakenteessa käytettävän betonin laatuvaatimukset. Nämä on erikseen hyväksytetty
Teollisuuden Voima Oy:llä ja Säteilyturvakeskuksella ennen betonin valmistusta.

Lemminkäisen tytäryhtiö Forssan Betoni Oy on noudattanut betonimassan
valmistuksessa saamiaan suhteitusta koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Jo valutöiden aikana ja niiden jälkeen tehdyillä normaaleilla tutkimuksilla on
osoitettu, että reaktorirakennuksen betoni täyttää yksiselitteisesti sille
asetetut puristuslujuusvaatimukset.

Betonin pitkäaikaiskestävyydestä on saatu asiantuntijaselvitys Suomen johtavalta
betoniteknologian asiantuntijalta, Teknillisen korkeakoulun
rakennusmateriaaliteknologian professori Vesa Penttalalta.

Professori Penttalan selvityksen johtopäätöksistä ilmenee, että Olkiluodon betoni
on pitkäaikaiskestävyydeltään vaatimuksiin nähden moninkertaista. Professori
Penttala toteaa myös, että valettua betonia ei ole tarpeen suojata millään
ylimääräisellä kosteussuojalla. Selvityksen keskeiset johtopäätökset on
toimitettu Framatomelle, Teollisuuden Voimalle ja Säteilyturvakeskukselle.
Framatome ja Teollisuuden Voima ovat lisäksi pyynnöstään saaneet selvityksen
kokonaisuudessaan käyttöönsä.

Forssan Betoni Oy on Suomen johtavia betoninvalmistajia, ja Olkiluotoon
pystytetty uusi betoniasema edustaa viimeisintä teknologiaa tällä alalla.

Lemminkäinen on hankkeen alusta alkaen ollut hyvin tietoinen niistä
poikkeuksellisen korkeista laatuvaatimuksista, joita ydinvoimalan rakentamiselta
edellytetään. Näitä laatuvaatimuksia yhtiö on myös noudattanut. Lemminkäinen
pyrkii osaltaan siihen, että betonin valmistusta Olkiluodossa voitaisiin jatkaa
mahdollisimman pian.

LEMMINKÄINEN OYJ

Juhani Sormaala
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet