LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2006 klo 15.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 17.3.2006 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 17.021.250,00 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka o

LEMMINKÄINEN OYJ          PÖRSSITIEDOTE
                  17.3.2006 klo 15.50

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 17.3.2006
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa
1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 17.021.250,00 euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
22.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.3.2006.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja
yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow,
Erkki J. Pentti, Heikki Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Jan
Holmberg, KHT.

LEMMINKÄINEN OYJ

Matti Aalto
Tiedotuspäällikkö

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet