Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä ja muuttuva palkitseminen jakautuu seuraavasti tavoite- ja maksimitasolla.

imageyqoi.png

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

 • Kiinteästä peruspalkasta, joka sisältää luontoisedut, kuten auto-, puhelin- ja ateriaedun
 • Vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI)
  Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiosäännöt, joiden mukaan palkkiot määräytyvät. Toimitusjohtajan mahdollinen tulospalkkio voi olla korkeintaan 70% vuosittaisesta kokonaispalkasta (rahapalkka ja luontoisedut). Tulospalkkiomittarit perustuvat konsernin taloudelliseen tulokseen ja kannattavuus-, kasvu- ja kehittämistavoitteiden toteutumiseen.
 • Pitkän aikavälin kannustimista, kuten osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä
  Osakeohjelma 2017-2019 koostui vuoden mittaisista ansaintajaksoista ja sen jälkeen alkaneesta 2 vuoden sitouttamisjaksosta. Keskeisenä mittarina oli sijoitetun pääoman tuotto (2017: ROI, 2018 ja 2019: ROCE). Tämän rinnalle asetettiin vuosille 2017, 2018 ja 2019 konsernin nettosuositteluindeksiin (NPS) liittyvä tavoite. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
 • Eläke-etuudesta
  Lisäeläkejärjestely pohjautuu maksuperusteiseen käytäntöön. Maksun suuruus on 20 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimisuhteen keskeiset ehdot

 • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erillinen korvaus.
 • Tahallisuus, huolimattomuus ja takaisinperintä
  Jos toimitusjohtajalle maksetaan lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella palkkiota, joka jälkeenpäin osoittautuu väärin maksetuksi toimitusjohtajan tahallisuuden tai huolimattoman menettelyn johdosta, YIT:llä on oikeus takautuvasti muuttaa palkkion summaa ja vaatia toimitusjohtajaa maksamaan takaisin oikeudettomasti saatu palkkio. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin osallistuminen ja niistä saatavat palkkiot eivät muodosta toimisuhteen ehtoja ja hallituksella on oikeus päättää järjestelmien käytöstä tai muuttaa niiden ehtoja.

 

Palkitseminen vuonna 2020

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2019 tuloksen perusteella tulospalkkiota huhtikuussa 2020 yhteensä 79 151 euroa. Vuonna 2020 Kari Kauniskankaalle vahvistettiin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2019 tuloksen perusteella 28 215 netto-osaketta. Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle vuonna 2022 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamäärä.

Palkitseminen vuonna 2019

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2018 tuloksen perusteella tulospalkkiota huhtikuussa 2019 yhteensä 187 374 euroa. Vuonna 2019 Kari Kauniskankaalle vahvistettiin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2018 tuloksen perusteella 2 250 osaketta ja Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 johtoryhmän jäseninä oleville vahvistettiin 9 000 osaketta (ilman toimitusjohtajaa). Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2021 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamäärä.

Palkitseminen vuonna 2018

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2017 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2018 yhteensä 99 300 euroa.

Vuonna 2018 Kari Kauniskankaalle on vahvistettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2017 tuloksen perusteella 16 350 osaketta. Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle vuonna 2020 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamäärä.

Palkitseminen vuonna 2017

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2016 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2017 yhteensä 78 979 euroa ja vuoden 2017 tammi-kesäkuun tuloksen perusteella tulospalkkiota syyskuussa 2017 yhteensä 86 005 euroa. Vuonna 2017 Kari Kauniskankaalle on maksettu yhteensä 164 984 euroa tulospalkkioina.

Vuonna 2017 Kari Kauniskankaalle on vahvistettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2016 tuloksen perusteella 7 750 osaketta. Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle vuonna 2019 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamää

Palkitseminen vuonna 2016

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2015 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2016 yhteensä 71 680 euroa ja vuoden 2016 tammi-kesäkuun tuloksen perusteella syyskuussa 2016 yhteensä 58 490 euroa.

Vuonna 2016 Kari Kauniskankaalle on vahvistettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2015 tuloksen perusteella 15 500 osaketta. Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle vuonna 2018 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamäärä.

Palkitseminen vuonna 2015

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2014 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2015 yhteensä 111 000 euroa ja vuoden 2015 tammi-kesäkuun tuloksen perusteella syyskuussa 2015 yhteensä 75 000 euroa. 

Vuonna 2015 Kari Kauniskankaalle on vahvistettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2014 tuloksen perusteella 12 750 osaketta. Nämä osakkeet ja niihin liittyvä rahabonus (verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen) luovutetaan ja maksetaan Kauniskankaalle vuonna 2017 kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan luovutusten edellytysten täyttyessä. Kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaan voidaan myös luovuttaa osakkeiden asemesta niiden luovutusajankohdan markkinahintaa vastaava rahamäärä.

Palkitseminen vuonna 2014

YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle on maksettu vuoden 2013 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2014 yhteensä 45 238 euroa. Vuoden 2014 Tammi-kesäkuun tuloksen perusteella toimitusjohtajalle on maksettu tulospalkkiota syyskuussa 2014 yhteensä 73 752 euroa. 

Vuonna 2014 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä ei jaeta osakkeita, sillä edellisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksot olivat vuodet 2010 - 2012 ja uuden kannustinjärjestelmän ansaintajaksot ovat vuodet 2014 - 2016. 

Palkitseminen vuonna 2013

YIT Oyj:n toimitusjohtajana oli 1.1.-30.6.2013 välisenä aikana Juhani Pitkäkoski, jolle maksettiin vuoden 2012 heinä-joulukuun tuloksen perusteella tulospalkkiota maaliskuussa 2013 yhteensä 91 523 euroa. Vuonna 2013 Juhani Pitkäkoskelle on jaettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2012 tuloksen perusteella  6 340 osaketta. Osakkeiden ja niihin liittyvän rahabonuksen yhteenlaskettu arvo oli 214 260 euroa.

30.6.2013 alkaen YIT Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Kari Kauniskangas, joka oli aikaisemmin YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja. Hänelle on maksettu vuonna 2013 tulospalkkiota 60 629 euroa vuoden 2012 heinä-joulukuun tuloksen perusteella. Vuonna 2013 Kari Kauniskankaalle on jaettu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä vuoden 2012 tuloksen perusteella 3 804 osaketta. Osakkeiden ja niihin liittyvän rahabonuksen yhteenlaskettu arvo oli 125 850 euroa.