Paikalliset sivut:
YIT Group

Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

YIT Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018. Yhdistymisen hyväksynyt YIT:n ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2017 päätti, että YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisestä työjärjestyksestä poiketen oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan on niillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksessä mainittujen periaatteiden mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimittämisestä: PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti

YIT:n kolme suurinta omistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 1.2.2018 mukaisesti osakkeenomistajien ryhmä mukaan lukien ovat yllä mainittu osakkeenomistajien ryhmä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Onvest Sijoitus Oy. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

Juhani Mäkinenlaamanni, osakkeenomistajaryhmä (14,89 % osakkeista ja äänistä)

Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 % osakkeista ja äänistä)

Maarit Toivanen-Koivistohallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy (4,21 % osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

YIT Oyj:n hallitukseen 2018 ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot


Yhtiökokouksen 15.3.2016 vahvistama nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee tarkemmin toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee sille kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...