Paikalliset sivut:
YIT Group

Johtoryhmä

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja

Ilkka Salonen
talousjohtaja
toimitusjohtajan sijainen

Teemu Helppolainen
Asuminen Venäjä -segmentin johtaja

Antti Inkilä
Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtajaHarri Kailasalo

Infraprojektit -segmentin johtaja

Juha Kostiainen
johtaja, kaupunkikehitys

Esa Neuvonen
Toimitilat- ja Kiinteistöt -segmenttien johtajaJuhani Nummi         
johtaja, Strategia ja kehitys, IntegraatioPii Raulo     
henkilöstöjohtajaHeikki Vuorenmaa
Päällystys-segmentin johtaja

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja, YIT Oyj

s. 1974, diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti
Konsernin palveluksessa vuodesta 1997

Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: Toimitusjohtaja 2013–, Varatoimitusjohtaja, 2008–2013
YIT Rakennus Oy: toimitusjohtaja, 2009–; Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtaja, 2008–2013; Toimitilat, liiketoimintaryhmän johtaja, 2005–2007; Talonrakennus Oulu, aluejohtaja, 2001–2005; YIT Rakennus Oy:n palveluksessa eri tehtävissä 1997–2000

Luottamustehtävät

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen, 2018–
SVKK, hallituksen jäsen, 2015–
East Office of Finnish industries, hallituksen jäsen, 2013–

 

Sivun alkuun 

 

Ilkka Salonen

talousjohtaja
toimitusjohtajan sijainen

s. 1965
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Lemminkäinen Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja 2014–2018
Forest BtL Oy, johtaja ja hallituksen neuvonantaja 2013
Neste Oil, CFO 2009–2012
Pohjola Pankki, CFO 2006–2008
Pohjola-Yhtymä Oyj, CFO 2003–2005
Comptel Oyj, CFO & Deputy CEO 2001–2003; Corporate Planning Director, EVP 2000–2001
Handelsbanken, Analyytikko 1997–2000
Postipankki, Analyytikko 1994–1997

Luottamustoimet

Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–

Teemu Helppolainen

Asuminen Venäjä -segmentin johtaja

s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Konsernin palveluksessa vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: Asuminen Venäjä -toimialan johtaja 2015–, Venäjä -liiketoiminta-alueen johtaja 2014; Kansainväliset rakentamispalvelut, Moskova ja Venäjän alueet -liiketoiminnan johtaja 2009–2014; Moskovan alueen johtaja, 2008–2009
Raisio Nutrition Ltd, Venäjän ja Ukrainan toimintojen johtaja 2005–2008

Luottamustehtävät

Association of European Businesses, hallituksen jäsen 2016–

 

Sivun alkuun

Antti Inkilä

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja

s. 1969, diplomi-insinööri

Konsernin palveluksessa 19942001 ja vuodesta 2002

Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja, 2015
YIT Rakennus Oy: yksikönjohtaja, Kerrostalot pääkaupunkiseutu, 20082014; yksikönjohtaja, Asuintalot Uusimaa, 2008; rakennuttajapäällikkö, Kerrostalot pääkaupunkiseutu, 20062008
tuotantopäällikkö, YIT Kerrostalot pääkaupunkiseutu, 20022006
YIT Rakennus Oy:n palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1994

Luottamustehtävät

Rakennusteollisuus Uudenmaan piiri, hallituksen varajäsen 2012, jäsen 2002 lähtien

 

Sivun alkuun

Harri Kailasalo

Infraprojektit –segmentin johtaja

s. 1969
diplomi-insinööri,
eMBA

Keskeinen työkokemus

Lemminkäinen Oyj: Liiketoimintasegmentin johtaja, infraprojektit 2012–2018
Lemminkäisen infrarakentaminen-toimialan liiketoiminta-alueista vastaava johtaja 2011
Lemminkäisen infrarakentaminen-toimialan yhdyskuntarakentaminen -liiketoiminta-alueen johtaja 2009–2011
Lemminkäinen Infra Oy/ Lemcon Oy, maa- ja vesirakentaminen, rakennuspäällikkö 2000–2009
Lemcon Oy, maa- ja vesirakentaminen, tuotantopäällikkö 1998–2000

Luottamustoimet

Rakennusteollisuus RT ry, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen jäsen 2017–
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2014– 

Juha Kostiainen

johtaja, kaupunkikehitys

s.1965, diplomi-insinööri, hallintotieteiden tohtori, dosentti (Tampereen yliopisto) kaupunkiseutujen strateginen kehittäminen

Konsernin palveluksessa 2001–2008 ja vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: johtaja, kestävä kaupunkikehitys 2016–; johtaja, kaupunkikehitys ja yhteistyösuhteet 2012–2016
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra: viestintä- ja yhteistyösuhdejohtaja 2012; ohjelmajohtaja, 2009–2011; toimialajohtaja 2009.
YIT Oyj: viestintä- ja kehitysjohtaja 2007–2008; kehitysjohtaja 2005–2007; yrityssuunnittelujohtaja 2003–2005.
YIT Rakennus Oy: kehitysjohtaja, 2001–2003.
Tampereen kaupunki: elinkeinojohtaja 1997–2001

Luottamustehtävät

European International Contractors, hallituksen jäsen 2013–
Regenero Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Tyrsky Consulting Oy, hallituksen jäsen 2015–
Suomen Akatemian Uusi Energia -ohjelma, johtoryhmän jäsen 2014–

 

Sivun alkuun

Esa Neuvonen

Toimitilat segmentin johtaja ja
Kiinteistöt segmentin johtaja

s. 1967, kauppatieteiden maisteri


Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: talousjohtaja, 2016-2018
Sato Oyj: talousjohtaja, 2009–2016 
TeliaSonera: johtaja, yrityspalveluiden talous ja liiketoiminnan kehitys 2007–2008; talousjohtaja, Suomen maayhtiö 2005–2006; johtaja, Suomen maayhtiön talous- ja hallinto 2003–2005   
Sonera Corporation: johtaja, matkaviestin divisioonan talous ja hallinto 2002 

Luottamustehtävät

Handelsbanken: Pasilan konttorihallituksen jäsen 2013–
Nordea: Suurasiakastoiminnon neuvojakunnan jäsen 2010

 

Sivun alkuun

Juhani Nummi

johtaja, Strategia ja kehitys, Integraatio

s. 1967, diplomi-insinööri

Konsernin palveluksessa 1998–2001 ja vuodesta 2003


Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: kehitysjohtaja, 2013– 
YIT Rakennus Oy: kehitysjohtaja, Suomen rakentamispalvelut, 2006–2013, kehityspäällikkö, 2003–2006
Proha Oyj / Artemis Finland Oy, tuotepäällikkö, 2001–2003 

Luottamustehtävät
-

Sivun alkuun

Pii Raulo

henkilöstöjohtaja

s. 1967, kauppatieteiden maisteri

Konsernin palveluksessa vuodesta 2004

Keskeinen työkokemus

YIT Oyj: henkilöstöjohtaja, 2011–; YIT Suomen rakentamispalvelut, henkilöstöjohtaja 2008–2011, henkilöstöpäällikkö 2004–2007;
McKinsey & Company: hallintopäällikkö 1997–2004

Luottamustehtävät

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, hallintoneuvoston jäsen 2014–

Sivun alkuun

Heikki Vuorenmaa

Päällystys -segmentin johtaja

s. 1981, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Lemminkäinen Oyj, liiketoimintasegmentin johtaja 2017–2018
Lemminkäinen Oyj, konsernin hankintajohtaja 2015–2017
Microsoft Mobile Oy, johtaja, Phone sourcing 2014–2015
Nokia Oyj, johtaja, Product outsourcing 2012–2014
Nokia Oyj, johtaja, Operations & Supply chain 2008–2012
Metsä Group, business controller, Wood Products Industry 2005–2008

Luottamustehtävät

-

 

Johtoryhmän kokoonpano ja tehtävät


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo hänen toimintaansa. Se myös päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. YIT:ssä toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmä

YIT-konsernin johtoryhmä on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimialoille. Johtoryhmä vastaa myös toimialojen tuloksen arvioinnista. 

Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat konsernin johtoryhmän. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelee mm. konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

 

Sivun alkuunSulje
Lähetetään...