Paikalliset sivut:
YIT Group

Hallitus

Harri-Pekka Kaukonen

puheenjohtaja

s. 1963, TkT, DI

Hallituksen puheenjohtaja 2018–
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 2018–
Investointi- ja hankevaliokunnan jäsen 2019–


Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Sanoma Oyj, toimitusjohtaja 2011–2015
Oy Karl Fazer Ab, useita eri johtotason tehtäviä 2003–2011
McKinsey & Company, osakas 1999–2003

Luottamustehtävät

Ahlstrom-Munksjö Oyj, hallituksen jäsen 
Esperi Care Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja
Lindström Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tieto Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Suomen Vaka-palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus), hallituksen puheenjohtaja
Suomen Asuntoneuvoja Oy, hallituksen puheenjohtaja

 

Eero Heliövaara

varapuheenjohtaja

s. 1956, DI, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–
Investointi- ja hankevaliokunnan puheenjohtaja 2019–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Valtioneuvoston kanslia, ylijohtaja, 2013–2017
Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja, 2010 – 2012
SRV- Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja, 2006–2009
Pohjola-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 2001–2005
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1998–2001

Luottamustehtävät

CapMan Oyj, hallituksen jäsen
Saastamoisen Säätiö, hallituksen jäsen
DIF - Directors' Institute Finland, hallituksen jäsen
Lympha Touch Oy, hallituksen jäsen
Suomen Syöpäinstituutin säätiö, varapuheenjohtaja

Erkki Järvinen

jäsen

s. 1960, kauppatieteiden maisteri
Oy Snellman Ab, konsernijohtaja 2018–

Hallituksen jäsen 2013–
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Tikkurila Oyj, toimitusjohtaja 2009–2017
Rautakirja Oy, toimitusjohtaja 2001–2008, kioskidivisioonan toimialajohtaja 1997–2001

Luottamustehtävät

Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen
Elintarviketeollisuusliitto, hallituksen jäsen

 

Sivun alkuun

Olli-Petteri Lehtinen

jäsen

s. 1960, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Nordea Pankki -konserni: johtaja eri tehtävissä Suomessa ja Pohjoismaissa 2001–2017
Vectia Oy, senior partner ja co-Owner 2000–2001

Luottamustehtävät

-

Inka Mero

jäsen

s. 1976, kauppatieteiden maisteri 
IndustryHack Oy, osakas ja hallituksen puheenjohtaja 2018–

Hallituksen jäsen 2016–
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

KoppiCatch Oy, Perustajajäsen ja puheenjohtaja 2008–
Pivot5 Oy, Perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2016–2018
Playforia Oy, Toimitusjohtaja 2006–2008 
Nokia Oyj, Johtaja 2005–2006 
Digia Oyj, Johtaja, Myynti ja markkinointi 2001–2005 
Sonera Oyj, Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö 1996–2001

Luottamustehtävät

Industryhack Oy, hallituksen puheenjohtaja
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen  
Nokian Renkaat Oyj, hallituksen jäsen  
KoppiCatch Oy, hallituksen puheenjohtaja  
                                                            

 

 

Sivun alkuun

Kristina Pentti-von Walzel

jäsen

s. 1978, kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 2018–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–
Investointi- ja hankevaliokunnan jäsen 2019–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus 

Laponie Oy, toimitusjohtaja 2016‒
Ajatuspaja Libera, toiminnanjohtaja 2013‒2015
Svenska handelshögskolan, kampanjajohtaja/fundraising 2008–2011
Harjoittelujaksoja ulkoasianministeriössä sekä eri henkilöstö- ja rahoitusalan tehtävissä,  mm. Mandatum Pankkiiriliikkeessä ja Fortum Oyj:ssä 1999–2006

Luottamustehtävät

Liikesivistysrahasto, hallituksen jäsen
CMI Crisis Management Iniative, hallituksen jäsen

Sivun alkuun

Tiina Tuomela

jäsen

s. 1966, Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin Generation -divisioonan johtaja 2016-

Hallituksen jäsen 2017−
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2018−

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja 2014–2016
Fortum Power and Heat Oy, Power-liiketoimintayksikön talousjohtaja 2009– 2014
Fortum Power and Heat Oy, Generation-liiketoimintayksikön taloudesta ja tukitoiminnoista vastaava johtaja 2005–2009
Fortum, useita johto- ja päällikkötehtäviä (business control, investoinnit, strategia) 1990–2005

Luottamustehtävät

Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2018–
Kemijoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen 2010–
Useiden Fortum –konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen
 

Sivun alkuun 

 

Hallituksen kokoonpano ja keskeiset tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi edellytetään, että vähintään kahden näistä jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja konsernin lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä. Johtoryhmän jäsenet ja yksiköiden sekä toimintojen vetäjät osallistuvat kokouksiin tarvittaessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri valmistelevat hallituksen puheenjohtajan kanssa kokoukset ja laativat niiden esityslistat.

Hallituksella ja sen valiokunnilla on vahvistetut työjärjestykset. Hallituksen jäsenet arvioivat hallituksen toimintaa vuosittain, valiokunnat mukaan lukien ja tulokset otetaan huomioon hallitustyöskentelyssä ja sen kehittämisessä. 

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallitus muun muassa:

 • huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
 • käsittelee ja hyväksyy yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä puoli- ja osavuosikatsaukset
 • ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, päättää heidän palkastaan ja muista toimisuhteen ehdoista                    
 • kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista
 • määrittää osinkopolitiikan ja tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä 
 • hyväksyy yhtiön strategian, strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet
 • hyväksyy budjetit ja toimintasuunnitelmat ja valvoo niiden toteuttamista
 • hyväksyy merkittävät yrityskaupat ja muut investoinnit
 • vahvistaa konsernin toiminnallisen rakenteen
 • varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
 • vahvistaa konsernin arvot ja johtamisen periaatteet
 • seuraa yhtiön tilintarkastusta sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
 • valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi

 

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...