Paikalliset sivut:
YIT Group

Hallitus

Matti Vuoria

puheenjohtaja

s. 1951, varatuomari, oikeustieteen ja humanististen tieteiden kandidaatti

Hallituksen puheenjohtaja 2016–
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja 2004–2013
Fortum Oyj, Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja 1998–2003
Kauppa- ja teollisuusministeriö, kansliapäällikkö 1992–1998

Luottamustehtävät

Cleantech Invest Oyj, hallituksen jäsen 2016–
Wihuri Oy, hallituksen jäsen 2016–
Wihuri Packaging Oy, hallituksen jäsen 2016–
Svenska Handelsbanken, Suomen aluepankin hallituksen puheenjohtaja 2015–
Maanpuolustuksen aloitesäätiö, hallituksen jäsen 2015–
Mills Enterprises Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–

 

Sivun alkuun 

Juhani Pitkäkoski

varapuheenjohtaja

s. 1958, oikeustieteen kandidaatti

Hallituksen jäsen 2014–
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus   

Caverion Oyj, Divisioona johtaja, teollisuuden ratkaisut 2015–2017; yrityskaupoista vastaava johtaja 2014–2015; toimitusjohtaja 2013–2014 
YIT Oyj, toimitusjohtaja 2008–2013; YIT konsernin palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1991–2008

 

Sivun alkuun

Satu Huber

jäsen

s. 1958, kauppatieteiden maisteri, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja 2015–  

Hallituksen jäsen 2009– 
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, toimitusjohtaja 2015–, varatoimitusjohtaja 2014–2015; 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö LähiTapiola, toimitusjohtaja 2008–2013; Finanssialan Keskusliitto, toimitusjohtaja 2006–2008; 
Valtiokonttori, Rahoitus, toimialajohtaja 1997–2006

Luottamustehtävät

Finanssiala ry, hallituksen jäsen 2017–
Ahlsell AB, hallituksen jäsen 2016–
Eläketurvakeskus, hallituksen jäsen 2016–
Työeläkevakuuttajat TELA, hallituksen jäsen 2015–
Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtuuskunnat, jäsen 2015–
Strategic Committee of Agence France Tresor, jäsen 2014–
Trilateral Commission jäsen 2014–
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn hallitusten jäsen 2014–
Hanken Centre for Corporate Governance, Advisory Boardin jäsen 2012– Suomen Kulttuurirahasto, hallintoneuvoston jäsen 2009–

 

Sivun alkuun

Erkki Järvinen

jäsen

s. 1960, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2013–
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Tikkurila Oyj, toimitusjohtaja 2009–2017
Rautakirja Oy, toimitusjohtaja 2001–2008, kioskidivisioonan toimialajohtaja 1997–2001

Luottamustehtävät

Hallitusjäsenyydet:
Snellman AB, hallituksen varapuheenjohtaja 2011–
East Office of Finnish Industries Ltd. 2011–
Kemianteollisuus ry 2009–
Väriteollisuusyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Mainostajien liitto 2009–
Helsingin seudun kauppakamari 2009–
Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2009–
Elinkeinoelämän keskusliiton uudenmaan aluejohtokunnan jäsen 2011–

 

Sivun alkuun

Inka Mero

jäsen

s. 1976, kauppatieteiden maisteri 
Perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, Pivot5 Oy (kasvuyrityskiihdyttämö ja -sijoitusyhtiö)

Hallituksen jäsen 2016–
Henkilöstövaliokunnan jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Pivot5 Oy, Perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2016–
KoppiCatch Oy, Perustajajäsen ja puheenjohtaja 2008–        
Playforia Oy, Toimitusjohtaja 2006–2008 
Nokia Oyj, Johtaja 2005–2006 
Digia Oyj, Johtaja, Myynti ja markkinointi 2001–2005 
Sonera Oyj, Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö 1996–2001

Luottamustehtävät

Pivot5 Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2016–
Fiskars Oyj, Hallituksen jäsen 2015–
Nokian Renkaat Oyj, Hallituksen jäsen 2014–
KoppiCatch Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2008– 
                                                            

 

 

Sivun alkuun

Tiina Tuomela

Jäsen

s. 1966, Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin Generation -divisioonan johtaja 2016-

Hallituksen jäsen 2017−
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2017−

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja 2014–2016
Fortum Power and Heat Oy, Power-liiketoimintayksikön talousjohtaja 2009– 2014
Fortum Power and Heat Oy, Generation-liiketoimintayksikön taloudesta ja tukitoiminnoista vastaava johtaja 2005–2009
Fortum, useita johto- ja päällikkötehtäviä (business control, investoinnit, strategia) 1990–2005

Luottamustehtävät

Kemijoki Oy, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2017–
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen 2010–
Useiden Fortum –konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen

 

 

 

 

 

Sivun alkuun 

 

  

 

Hallituksen kokoonpano ja keskeiset tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-5 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi edellytetään, että vähintään kahden näistä jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja konsernin lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä. Johtoryhmän jäsenet ja yksiköiden sekä toimintojen vetäjät osallistuvat kokouksiin tarvittaessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri valmistelevat hallituksen puheenjohtajan kanssa kokoukset ja laativat niiden esityslistat.

Hallituksella ja sen valiokunnilla on vahvistetut työjärjestykset. Hallituksen jäsenet arvioivat hallituksen toimintaa vuosittain, valiokunnat mukaan lukien ja tulokset otetaan huomioon hallitustyöskentelyssä ja sen kehittämisessä. 

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallitus muun muassa:

 • huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
 • käsittelee ja hyväksyy yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä puoli- ja osavuosikatsaukset
 • ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, päättää heidän palkastaan ja muista toimisuhteen ehdoista                    
 • kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista
 • määrittää osinkopolitiikan ja tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä 
 • hyväksyy yhtiön strategian, strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet
 • hyväksyy budjetit ja toimintasuunnitelmat ja valvoo niiden toteuttamista
 • hyväksyy merkittävät yrityskaupat ja muut investoinnit
 • vahvistaa konsernin toiminnallisen rakenteen
 • varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
 • vahvistaa konsernin arvot ja johtamisen periaatteet
 • seuraa yhtiön tilintarkastusta skeä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
 • valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi

 

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...