Sulautumisesite

Sulautumisesite

Pörssitiedotteita ja muu materiaali

YIT

• YIT ja Lemminkäinen täytäntöönpanevat sulautumisen

• KKV on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumiselle, joka on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018

• KKV tulee hyväksymään YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen ehdoitta ja se toteutetaan todennäköisesti 1.2.2018

• YIT nostaa arviotaan vuoden 2017 oikaistusta liikevoitosta ja kirjaa kulun tase-erien uudelleen arvioinnista

• Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on myönnetty jatkoaikaa 26.1.2018 asti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen käsittelemiseksi 

• Kilpailu- ja kuluttajavirasto hakee jatkoaikaa YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen käsittelemiseksi 

• YIT:n tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2018

• YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017: Konsernin kannattavuus parantui ja liikevoitto kasvoi
Liite: YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

PEAB myynyt omistuksensa Lemminkäisessä: YIT:llä ei enää osakkeiden lunastusvelvollisuutta

 Muutos YIT:n johtoryhmässä

• Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisessä

Lemminkäinen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen YIT Oyj:hin

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen

• Lemminkäinen Oyj lunastaa takaisin 35,2 miljoonan euron hybridilainan

• Lemminkäinen ja YIT täytäntöönpanevat sulautumisen

• KKV on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen Lemminkäisen ja YIT:n sulautumiselle, joka on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018

• KKV tulee hyväksymään Lemminkäisen ja YIT:n sulautumisen ehdoitta ja se toteutetaan todennäköisesti 1.2.2018

• Lemminkäisen kirjaa alas Norjaan ja Ruotsiin liittyviä laskennallisia verosaamisia 

• Lemminkäisen taloudelliset tiedotteet vuonna 2018 

• Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on myönnetty jatkoaikaa 26.1.2018 asti Lemminkäisen ja YIT:n sulautumisen käsittelemiseksi 

• Kilpailu- ja kuluttajavirasto hakee jatkoaikaa Lemminkäinen Oyj:n ja YIT Oyj:n sulautumisen käsittelemiseksi 

• Lemminkäisen Päällystys-segmentti parantaa kilpailukykyään Ruotsissa ja Norjassa ja aloittaa neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi 

• Muutos Lemminkäisen johtoryhmässä

• Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017
Liite:
2017_Q3_osavuosikatsaus

• ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

• ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

• Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisessä

Muutos Lemminkäisen johtoryhmässä

Lemminkäinen muuttaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 - liikevoitto (IFRS) laskee selvästi arvioitujen kertaluonteisten transaktiokulujen johdosta

Lemminkäinen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen Oyj: YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SULAUTUMISESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT

YIT

YIT:n tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät YIT:n 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät YIT:n 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät YIT:n 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)

Lemminkäinen

Lemminkäisen tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät Lemminkäisen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät Lemminkäisen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)

Hallituksen toimintakertomus, tilintarkastettu konsernitilinpäätös, tilintarkastettu emoyhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta (sisältyvät Lemminkäisen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen)