YIT KUPUJE PLACÓWKI FIRMY MCE Z BRANŻY SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W NIEMCZECH, AUSTRII, POLSCE, CZECHACH, NA WĘGRZECH I W RUMUNII.

KOMUNIKAT PRASOWY 30 MAJA 2008, GODZ. 8.00

YIT KUPUJE PLACÓWKI FIRMY MCE Z BRANŻY SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W NIEMCZECH,     AUSTRII, POLSCE, CZECHACH, NA WĘGRZECH I W RUMUNII.               

YIT Corporation oraz MCE AG podpisały w dniu 30 maja 2008 r. umowę w sprawie sprzedaży zakładów obsługi systemów budowlanych MCE na terenie Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Węgier oraz Rumunii, na rzecz YIT.W wyniku transakcji YIT poszerzy swoją działalność o sześć nowych krajów. Zakłady przejęte przez YIT świadczą szeroki wachlarz usług związanych z systemami budowlanymi, ich konserwacją i eksploatacją. Zakupione zakłady zatrudniają 1 900 osób. Dochód za rok 2007 wyniósł około 355 milionów euro, z czego nieco ponad 40% wygenerowały Niemcy, drugie tyle - Austria, a pozostałych 15% - Polska, Czechy, Węgry i Rumunia.

- Mocną motywacją do przeprowadzenia akwizycji był wykwalifikowany personel z szerokim zakresem fachowości w ramach systemów budowlanych. Przejęte zakłady uzupełniają wachlarz usług YIT, zatem oczekuje się, że transakcja nie będzie skutkowała zwolnieniami pracowników. Akwizycja umożliwia nam przeniesienie wiedzy znajomości technologii, na przykład rozwiązywanie oszczędności energetycznych i prefabrykacja, mówi Hannu Leinonen, prezydent i dyrektor wykonawczy spółki YIT Corporation.

Wartość przejęcia wynosi 55 milionów euro. Kwota transakcji płatna gotówką zostanie określona w późniejszym terminie, po zakończeniu transakcji, gdy tylko zadłużenie netto przejętych zakładów zostanie odjęte od wartości zakupu. Zakończenie transakcji uzależnione jest od zatwierdzenia przez urzędy ds. konkurencji. Szacuje się, że przejęcie zostanie zakończone przed 31 lipca 2008.

Zakupiona firma stanie się nowym oddziałem w ramach segmentu biznesowego Systemy Budowlane YIT. Karl-Walter Schuster (58), który obecnie jest kierownikiem Działu Technologii Budowlanych MCE, zostanie szefem tej nowej jednostki. Po zakończeniu transakcji, segment Systemów Budowlanych będzie generował prawie połowę dochodu Grupy YIT. Pod względem geograficznym, zakupione zakłady będą odpowiadały za około 9% dochodu Grupy.

Zakup jednostek operacyjnych stanowi część strategii rozwoju geograficznego YIT mającej na celu oferowanie usług związanych z technologią budowlaną w nowych krajach. Geograficzny rozwój ma na celu zdobycie pozycji na nowych rynkach, stworzenie możliwości rentownego wzrostu i utrzymanie zdrowej struktury biznesowej poprzez zwiększenie usług niskokapitałowych.

- Transakcja pozwala zaznaczyć swój ślad na nowych rynkach oraz daje sposobność rozwoju. Kontynuujemy proces kierowania przejętych zakładów w stronę długoterminowych umów na obsługę i utrzymanie oraz prace konserwacyjne. Celem jest poprawa rentowności. Mamy na swoim koncie osiągnięcia w rozwijaniu podobnej działalności i dochodowości, wynikające z zakupu zakładów ABB z sektora systemów budowlanych w 2003 roku, komentuje Hannu Leinonen.

Transakcja nie zmieni planów Grupy YIT na rok 2008. W swoim Sprawozdaniu Tymczasowym z dnia 25 kwietnia 2008 r., YIT oszacował, że dochód Grupy i zysk przed opodatkowaniem za rok 2008 będzie wyższy niż w roku poprzednim.

Sesje informacyjne, webcast oraz połączenie konferencyjne

W dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2008 o godzinie 10.00 (CSE), YIT przeprowadzi sesję informacyjną w języku angielskim w hotelu Radisson SAS Royal przy Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Można w niej także uczestniczyć poprzez połączenie konferencyjne. Uprasza się uczestników o wybranie wyznaczonego numeru +44 20 7162 0025 co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem połączenia konferencyjnego.

Emisję webcast z tego wydarzenia można obejrzeć na żywo pod adresem: www.yitgroup.com/webcast. Powtórka dostępna będzie pod tym samym adresem ok. godz. 12.00 (CSE).

YIT CORPORATION

Juha Kostiainen Pierwszy Wiceprezes, Dział Komunikacji Korporacyjnej i Rozwoju Biznesowego

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: Juhani Pitkäkoski, Prezes, YIT Building Systems Ltd, +358 400 451 644, juhani.pitkakoski@yit.fi Petra Thorén, Pierwszy Wiceprezes, Relacje z Inwestorami, Korporacja YIT, +358 40 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT jest wiodącą europejską firmą świadczącą usługi w zakresie systemów budowlanych, usługi budowlane oraz usługi dla przemysłu. Budujemy, opracowujemy i utrzymujemy jakościowe środowiska życia w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Estonii, Łotwie, Litwie i Rosji. W 2007 roku, obrót YIT wyniósł 3.7 bilionów euro, a Grupa zatrudniała ponad 23.000 osób. YIT jest notowana na skandynawskiej giełdzie OMX Helsinki. www.yit.fi

MCE AG oraz jej 8.300 pracowników planuje, produkuje, buduje i serwisuje fabryki i ich elementy dla przemysłu technologicznego w Europie. W 2007 roku, sprzedaży grupy MCE wyniosła 1.1 biliona euro. Większościowym właścicielem MCE AG jest Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) i jeden z największych funduszy wykupujących zarządzany przez nią, posiadając 75 % udziałów w firmie. Grupa Andlinger & Company Group posiada 25 % udziałów. Centrala MCE AG znajduje się w Linz, w Austrii. Strategiczną strefą operacyjną jest Europa, gdzie grupa MCE posiada gęstą sieć placówek w Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. www.mce-ag.com

Documents