YIT KJØPER MCEs SERVICEVIRKSOMHET FOR BYGGESYSTEMER I TYSKLAND, ØSTERRIKE, POLEN, TSJEKKIA OG UNGARN

PRESSEMELDING 30. MAI 2008, KL. 8.00

YIT KJØPER MCEs SERVICEVIRKSOMHET FOR BYGGESYSTEMER I TYSKLAND, ØSTERRIKE,    POLEN, TSJEKKIA OG UNGARN                            

YIT Corporation og MCE AG har tegnet en kontrakt for YITs oppkjøp av MCEs byggesystemtjenester i Tyskland, Østerrike, Polen, Den tsjekkiske republikk, Ungarn og Romania den 29. mai 2008. Oppkjøpet medfører at YIT utvider virksomheten sin til seks nye land.

Virksomhetene som kjøpes opp av YIT utfører en lang rekke tjenester innen byggesystemer samt vedlikehold og drift av disse. De oppkjøpte virksomhetene har 1900 ansatte. De totale driftsinntektene for 2007 anslås til 355 millioner euro.
Av disse inntektene kom i overkant av 40 % fra Tyskland, i overkant av 40 % fra Østerrike og de resterende 15 % i Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania.

- En stor motivasjonsfaktor for oppkjøpet var det kompetente personalet med bred ekspertise innen byggesystemer. De oppkjøpte virksomhetene passer godt inn i YITs tjenester, og det forventes ikke at oppkjøpet medfører noen reduksjon i antallet ansatte. Oppkjøpet gir oss mulighet til å overføre teknologikunnskap, for eksempel innen energibesparende og forhåndsfabrikerte løsninger, sier Hannu Leinonen, styreformann og adm.dir. i YIT Corporation.

Verdien på oppkjøpet ligger på 55 millioner euro. Kjøpesummens størrelse blir oppgitt når avtalen er endelig, etter at nettogjelden til de oppkjøpte virksomhetene er trukket fra verdien av oppkjøpet. Gjennomføringen av avtalen avhenger av godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Det anslås at oppkjøpet vil være avsluttet innen 31. juli 2008.

Det oppkjøpte foretaket vil utgjøre en ny avdeling i YITs Building Systems-forretningssegment. Karl-Walter Schuster (58), som for øyeblikket er leder for MCEs Building Technology Division, blir utnevnt til leder for den nye forretningsavdelingen. Etter oppkjøpet vil Building Systems-segmentet stå for rundt halvparten av YIT-gruppens inntekt. Geografisk sett vil de oppkjøpte virksomhetene utgjøre rundt 9 % av gruppens inntekt.

Oppkjøpet av disse virksomhetene er et ledd i YITs strategi om å oppnå en geografisk utvidelse av tilbudet av byggesystemrelaterte tjenester. Siktemålet med den geografiske utvidelsen er å etablere en viktig posisjon i nye markeder, skape muligheter for lønnsom vekst og opprettholde en balansert foretaksstruktur ved å øke lavkapitalintensive tjenester.

- Overføringen gir fotfeste i nye markeder og muligheter for vekst. Vi fortsetter å styre de oppkjøpte virksomhetene mot langsiktige serviceavtaler og vedlikeholdsarbeid. Målet er å øke lønnsomheten. Vi har gode erfaringer med å utvikle forretningsvirksomheter innen byggesystemtjenester etter å ha kjøpt ABBs byggesystemvirksomheter i 2003, kommenterer Hannu Leinonen. Oppkjøpet vil ikke endre YIT Groups utsikter for 2008. I interimrapporten som ble publisert 25. april 2008 anslo YIT at gruppens inntekt og overskudd før skatt vil øke i forhold til året før.

Informasjonsøkter, webcast og konferansesamtaler

YIT skal holde en informasjonsøkt på engelsk i dag 30. mai 2008 kl. 10.00 (CEST) på hotell Radisson SAS Royal, adressen er Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Det er også mulig å delta på arrangementet via konferansesamtale. Deltakere blir anmodet om å ringe telefonnummer +44 20 7162 0025 minst 5 minutter før konferansesamtalen begynner.

En webcast fra arrangementet kan ses live på www.yitgroup.com/webcast. Et opptak av webcasten vil kunne ses på samme adresse fra rundt kl. 12.00 (CEST).

YIT CORPORATION

Juha Kostiainen Direktør for forretningskommunikasjon og forretningsutvikling

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med: Juhani Pitkäkoski, president, YIT Building Systems Ltd, +358 400 451 644, juhani.pitkakoski@yit.fi Petra Thorén, seniorvisepresident og investor-kontaktperson i YIT Corporation, +358 40 764 5462, petra.thoren@yit.fi

YIT er et markedsledende europeisk serviceselskap innen byggesystemer, konstruksjons- og industritjenester. Vi bygger, utvikler og vedlikeholder boligmiljøer av høy kvalitet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Russland. I 2007 var YITs totale inntekt 3,7 milliarder euro, og gruppen hadde mer enn 23 000 ansatte. YITs aksje er oppført på OMX Nordic Exchange Helsinki. www.yit.fi

MCE AG har 8300 ansatte og jobber med å planlegge, produsere, opprette og drive vedlikehold på fabrikker og komponenter innen foredlingsindustrien i Europa. I 2007 hadde MCE-konsernet en samlet omsetning på 1,1 milliarder euro. Hovedeieren av MCE AG er Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) og et av de underlagte utkjøpingsfondene. De eier 75 % av konsernets aksjer; Andlinger & Company Group eier de siste 25 %. MCE AG har hovedkontor i Linz, Østerrike. Europa er det strategiske fokusområdet, hvor MCE-konsernet har hatt et tett nettverk av beliggenheter i Tyskland, Østerrike, Polen, Slovakia, Den tsjekkiske republikk og Ukraina. www.mce-ag.com

Documents