Paikalliset sivut:
YIT Group

Liiketoimintaperiaatteet

Toimintamme ja työskentelytapamme perustuvat YIT:n missioon, visioon ja arvoihin. Olemme sitoutuneet edistämään liiketoimintamme pitkäaikaista menestymistä, emmekä pyri hyvään taloudelliseen tulokseen hinnalla millä hyvänsä. Liiketoimintamme menestyksen edellytyksenä on, että kunnioitamme sidosryhmiämme ja tuotamme arvoa eri sidosryhmillemme asiakkaista omistajiin ja henkilöstöön.

YIT:n liiketoimintaperiaatteet konkretisoivat sitä, mitä arvojemme noudattaminen tarkoittaa toimiessamme eri sidosryhmiemme kanssa. Liiketoimintaperiaatteita ei ole tarkoitettu yksityiskohtaiseksi oppaaksi, josta löytyisi vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan suuntaa antavaksi ohjenuoraksi. Dokumentista löydät toimintaamme ohjaavat periaatteet suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, liiketoimintakumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Löydät myös liiketoimintaperiaatteiden noudattamiseen ja rikkomuksista ilmoittamiseen liittyvää tietoa.

Jokaiselta YIT:läiseltä odotetaan liiketoimintaperiaatteiden mukaista toimintaa kaikissa tilanteissa.

Väärinkäytösepäilyt selvitetään viipymättä

YIT:n työntekijän on aina ilmoitettava lähimmälle esimiehelleen, jos hän epäilee, että yhtiön liiketoimintaperiaatteita on rikottu. Jokaisessa YIT:n toimintamaassa on myös nimetyt, eettisistä asioista vastaavat henkilöt, jotka vievät raportoitujen rikkomusten käsittelyä eteenpäin.

Lisäksi olemme jo vuosia käyttäneet ulkopuolisen tahon ylläpitämää ilmoituskanavaa, jonka kautta työntekijöillämme on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti, tarvittaessa myös nimettömänä. Ilmoituksen voi jättää verkkosivujen kautta tai puhelimitse, 15 eri kielellä. Jokainen epäilty väärinkäytös selvitetään huolellisesti ja viiveettä ja johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Esimerkkejä YIT:n liiketoimintaperiaatteiden sisällöstä:

  • Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi on aina totuudenmukaista ja täsmällistä.
  • Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön, joten panostamme voimakkaasti työturvallisuuteen.
  • Emme käytä emmekä luovuta sisäpiiritietoja kielletyllä tavalla.
  • Emme harjoita emmekä salli minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa ja olemme sitoutuneet toimimaan niiden kitkemiseksi.
  • YIT kannattaa avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla.
  • Emme tue rahallisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.

 

YIT:n liiketoimintaperiaatteet (FI)

YIT Business Principles (ENG)

 

 Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...