PERSONDATA FORESPØRSEL

Med dette skjemaet kan du be om å få se igjennom dine persondata som er lagret i YIT’s dataregistre Du kan også be om at dine persondata blir rettet, fjernet eller at behandlingen av dine persondata blir begrenset.

Hva er din relasjon til YIT?
Vedrører din forespørsel fjerning av personlig informasjon fra distribusjon av markedsføringsmateriale?
Gjelder din forespørsel

Merk! Forespørselen kan ikke bli behandlet før du er identifisert som den opplysningene gjelder.
Fyll inn alle felter nøyaktig, vi kan ikke behandle forespørselen uten tilstrekkelig informasjon.
Hvis vi trenger ytterligere informasjon, vil vi kontakte deg.