Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi YIT:n strategisista tavoitteista

Rakennetun ympäristön käyttö ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maailman luonnonvaroista ja vastaavat noin 40 prosenttia energian kulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on keskeinen osa YIT strategiaa. Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2022 ja loimme hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi. Hiilitiekartta sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta, jotka kattavat rakentamisen koko elinkaaren myynnistä ja suunnittelunohjauksesta hankintaan ja työmaatoimintoihin saakka.

Tavoittelemme pitkällä aikavälillä hiilineutraalia rakentamista läpi arvoketjun. Vuoteen 2030 mennessä olemme hiilineutraaleja omassa toiminnassamme (Scope 1-2) ja olemme vähentäneet päästöjä arvoketjussamme yli 30 % vertailuvuoteen 2019 nähden.

YIT:n ilmastotavoitteet 2030

Hiilineutraalius nettonolla wo otsikko.jpg

Oman toiminnan osalta olemme onnistuneet vähentämään päästöjä yli 51 % vuoteen 2019 verrattuna esimerkiksi siirtymällä alkuperäsertifioituun uusiutuvaan sähköenergiaan. Hiilineutraalius edellyttää siirtymistä päästöttömiin energialähteisiin myös kaluston ja omien kiinteistöjen lämmityksen ja viilennyksen osalta. Toimitusketjun toimijoita haastetaan mukaan konkreettisten päästövähennysten saavuttamiseksi. Rakennusmateriaalien osalta tämä koskee erityisesti betoni- ja terästuotteita. Tiekartta kattaa myös henkilöstön ympäristöosaamisen kehittämisen ja päivityksiä päätöksenteko- ja palkitsemiskriteereihin.

Huomioimme ilmastonmuutoksen myös riskien hallinnassamme. Syksyllä 2020 käynnistimme yksityiskohtaisen ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia arvioivan selvityksen (TCFD), jossa arvioitiin kahta eri ilmastonlämpenemisskenaariota ja niiden aiheuttamia vaikutuksia YIT:n liiketoimintaan. Selvityksen perusteella tulemme kehittämään riskienhallintaamme edelleen.