Työturvallisuus

Työturvallisuus

Työturvallisuus

YIT parantaa jatkuvasti turvallisuuskäytäntöjään ja johto sitoutuu valvomaan ja parantamaan työturvallisuutta mm. jalkautumalla työmaille. YIT valvoo työturvallisuuskäytäntöjensä toteuttamista myös aliurakoitsijoiltaan ja hankintaketjultaan.

Lähestymistapamme

Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön. Panostamme YIT:llä voimakkaasti työturvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä avoimeen turvallisuuskulttuuriin. Noudatamme kaikilla työmaillamme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Myös yhteistyökumppaniemme on aina noudatettava työmaata koskevia työturvallisuusohjeita ja määräyksiä.

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Kehitämme jatkuvasti ennakoivia toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi. Seuraamme tapaturmataajuutta ja teemme perusteellisen selvityksen kaikista työtapaturmistamme. 

Vuonna 2020 konsernin tapaturmataajuus oli 9,8 (poissaoloon johtaneita tapaturmia/milj. työtuntia).

Suorituksemme

TAPATURMATAAJUUS
Tiesitkö?

Työturvallisuus on oleellinen osa arvojamme ja haluamme varmistaa turvallisuuden ja hyvinvoinnin muistamisen toiminnassa myös koronan keskellä. Toukokuussa YIT järjesti Terveys- ja turvallisuusviikon, jonka tavoitteena oli pitää yllä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkyvyyttä yhteistyökumppanit huomioiden koko konsernissa.

Viikon aikana kannustettiin jokaista osallistumaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviin tehtäviin ja aktiviteetteihin.