Hyvien tekojen -metsä

Hyvien tekojen -metsä

Hyvistä teoista versoo lisää hyvää!

Olemme 100 hyvää tekoa vastuullisuusohjelmassamme vuodesta 2012 lähtien toteuttaneet erilaisia hyviä tekoja voittoa tavoittelemattomille tahoille. Samalla olemme haastaneet myös sidosryhmiämme mukaan tekemään hyviä tekoja ja kertomaan niistä meille. Hyvä teko on voinut olla pienikin hyvä teko lähimmäiselle, tuttavalle, tuntemattomalle, eläimille tai vaikkapa luonnolle ❤️ Hyvä teko voi olla ihan minkälainen vain.

Tänä jouluna 2022 laitoimme joululahjoihin varatut rahat pieneen joulumetsään, joka istutetaan kesällä 2023 Mikkelin Kovalansuolle. Se toimii hiilinieluna seuraavat 100 vuotta. Lue lisää metsästä
 
Aiemmin olemme lahjoittaneet joulukampanjana jokaista tehtyä hyvää tekoa kohden yhden kuusentaimen, jonka 4H-nuoret ovat istuttaneet omaan Hyvien tekojen -metsäämme. 4H Taimiteko -toiminnan avulla olemme tukeneet nuorten työllistymistä ja torjuimme yhdessä ilmastonmuutosta. Uusi Hyvien tekojen -metsä istutettiin Virroilla sijaitsevalle vanhalle Tuurannevan turvesuoalueelle kesäkuussa 2021. Hiilinielujen lisääminen on merkittävä tekijä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Istutettavat puuntaimet toimivat hiilinieluina ja kasvavat paikalla vähintään 55 vuotta. 
 
Tule sinäkin mukaan tekemään hyvää! Luodaan yhdessä kokonainen hyvien tekojen metsä 🌲🌲🌲

Olemme tehneet yhdessä jo yli 200 hyvää tekoa!

Virtain Tuurannevalle kasvaa uusi YIT:n Hyvien tekojen -metsä

Kesäkuussa 2021 istutettiin Virtain Tuurannevalle uusi Hyvien tekojen -metsä. 4H-nuoret istuttivat YIT:lle 4000 kuusen- ja männyntaimea eli kaksi hehtaaria uutta metsää Virroille, Tuurannevan vanhalle turvesuoalueelle. Istutuksissa työllistyvät pääosin yhdeksäsluokkalaiset nuoret. 

”4H:n Taimiteko-toiminnan avulla tuemme nuorten työllistymistä ja torjumme yhdessä ilmastonmuutosta. Hiilinielujen lisääminen on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja nyt istutettavat puuntaimet toimivat hiilinieluina”, iloitsee Head of Brand Kristina Broman YIT:ltä.

Lue lisää Taimiteon artikkelista

 

Hyviä tekoja yhteistyössä Taimiteon kanssa

Olemme tehneet yhteistyötä Suomen 4H-liiton Taimiteko -toimintamallin kautta, jonka tavoitteena on kompensoida yritystoiminnan ja yksityishenkilöiden arjen hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen.

Yhteistyössä olemme voineet toteuttaa yhteiskuntavastuutamme hiilinielujen kasvattamisella sekä työllistämällä nuoria. Toiminnassa työllistetään varsinkin alle 18-vuotiaita. Taimiteossa istutetaan taimia alueille, jotka eivät ole oleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Lue lisää: www.taimiteko.fi

Yhteistyössä:

                             imagezozxq.png

Hyvien tekojen metsien rakentaminen alkoi Oodin harjannostajaisista

Hyvien tekojen -metsän idea syntyi rakentaessamme Keskustakirjasto Oodia Helsingin keskustaan. Sen verhoilu on tehty puusta, halusimme kompensoida puukäyttöä istuttamalla uusia puita. 

Oodin harjannostajaisissa 22.5.2018 innostimme vierailevia kaupunkilaisia tekemään hyviä tekoja ja kiitokseksi lupasimme istuttaa kuusen taimen jokaista hyvää tekoa kohden Hyvien tekojen -metsään. Saimme kokoon lähes  600 hyvää tekoa ja istutimme jopa 1000 puuta 4H-nuorten kanssa Vaahteramäen Martinkylään - ensimmäiseen yhteiseen Hyvien tekojen -metsään.  

Katso videolta tunnelmat istutuspäivästä ❤️