Verrattain nuoresta vastaavasta mestarista tuli myös nuori työpäällikkö

Ongelmanratkaisu ja tyytyväiset asiakkaat ovat Antti Tölkön työn suola.

Tyopaallikko Antti Tolkko
Tyopaallikko Antti Tolkko

YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuodesta 2012 asti vakituisena työskennellyt Antti Tölkkö myöntää asettaneensa itselleen jo varhain yhden uratavoitteen: hän halusi vastaavaksi mestariksi alle 30-vuotiaana.

Tavoitteensa Antti saavutti jo 27-vuotiaana, Vallilan Konepajan As Oy Helsingin Valterin työmaalla. Vuosi oli tuolloin 2016.

Konepajalta Antti siirtyi vuonna 2018 Pasilan Triplaan, missä hän toimi tähän syksyyn asti kahden asunto-osakeyhtiön, Klyygan ja Böölen, vastaavana mestarina. Molemmat kohteet – kuten muutkin Triplan asuntokohteet – ovat nyt valmistuneet ja luovutettu asukkaille.

Lokakuun alussa Antti nimitettiin, jälleen verrattain nuorena, työpäällikön vaativaan tehtävään. Toisin sanoen hän toimii nyt, 31-vuotiaana, kolmen käynnissä olevan ja usean suunnitteluvaiheessa olevan asuntorakentamistyömaan työpäällikkönä ja vastaavien mestarien esimiehenä.

”Työpäällikön tehtävätarjous tuli minulle mieluisana yllätyksenä”, Antti kertoo. ”Oikeastaan olin ajatellut, että jatkan vastaavan mestarin töissä ainakin seuraavat 10 vuotta. Mahdollisuus päästä vaikuttamaan hankkeiden aikatauluihin, budjetteihin ja resurssointiin kiinnostivat kuitenkin niin paljon, että suostuin tarjoukseen heti.”

Tripla opetti katsomaan laajoja kokonaisuuksia

Antti valmistui Helsingin Metropoliasta rakennusmestariksi vuonna 2012.

Ennen valmistumistaan ja YIT:lle työllistymistään hän oli suorittanut myös harjoittelunsa YIT:n työmailla Vuosaaressa ja Malmilla.

Rakennusalalle Antti lähti, koska halusi nähdä omien kättensä jäljen.

”Tiesin myös, että rakennusalalla on tarjolla vaihtelevia työtehtäviä. Työn sisältö vaihtuu jo yhden työmaan sisällä sen mukaan, onko kohde runko- vai sisätyövaiheessa”, Antti antaa esimerkin. ”Nautin myös ongelmanratkaisusta.”

YIT:llä Antti tunnetaankin loputtoman myönteisenä ja ratkaisukeskeisenä ihmisenä, joka ei koskaan jää voivottelemaan haasteiden äärelle.

”Nautin siitä, kun asiat etenevät, ja kun saan olla mukana edistämässä asioita”, Antti myöntää. ”Kun sovimme työntekijöiden ja urakoitsijoiden kanssa jotain, niin siitä on pidettävä kiinni. Jokaiselle toimijalle on luotava edellytykset tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin ilman esteitä. Kaikkien mielipiteet ja ehdotukset tulee ottaa huomioon, minkä jälkeen on löydettävä yhteisymmärrys siitä, miten haluttuun lopputulokseen päästään.”

Antti kertoo oppineensa jotain kaikilta työmailta, joilla on työskennellyt. Triplaa hän pitää kuitenkin korkeakoulunaan hankkeen poikkeuksellisen sijainnin ja koon takia.

”Triplassa työskenteli yhtä aikaa useita YIT:n yksiköitä ja useita eri segmenttejä, joiden tuli ottaa toistensa työmaat ja -vaiheet huomioon. Se jos mikä, oli todellista tiimityötä, mikä opetti katsomaan laajoja kokonaisuuksia. Kukaan ei voinut edistää vain omaa hankettaan tai ajaa omaa etuaan.”

Alalla vaaditaan oma-aloitteisuutta ja toisaalta rohkeutta pyytää apua

Työpäällikkönä Antti haluaa ennen kaikkea varmistaa, että kaikki YIT:n toteuttamat ratkaisut on mietitty tarkkaan loppukäyttäjän, eli asunnonostajan, näkökulmasta.

”Tyytyväisen asiakkaan kohtaaminen on paras tunne ikinä, etenkin, koska asunto on monelle elämän suurin hankinta. Siksi tuntuu aina yhtä hyvältä, kun asiakas pääsee rakennusajan odotuksen jälkeen omaan kotiinsa ja yllättyy iloisesti.”

Työpäällikkö-Antin unelmien työpäivä olisikin seuraavanlainen:

”Tulisin töihin ja hakisin itselleni kupin hyvää kahvia. Tapaisin kollegoita ja kävisin heidän kanssaan hyviä, rakentavia keskusteluja erilaisissa palavereissa. Ratkoisimme haasteita ja edistäisimme hankkeita asiakkaan näkökulmasta oikeaan suuntaan. Kävisin myös työmaalla, missä tapaisin kollegoita ja asiakkaita, joita voisin auttaa toteuttamaan unelmansa.”

Antti rohkaisee jokaista, joka haaveilee urasta rakennusalalla, tarttumaan härkää sarvista.

”Täällä pärjäävät kaikki, joilla on asenne kunnossa, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Kaikesta ei tarvitse tietää kaikkea, mutta täytyy uskaltaa kysyä ja pyytää apua. Asiat etenevät vain, jos niitä edistetään.”

YIT:tä Antti suosittelee työnantajana, sillä ”YIT:llä on Suomen mittakaavassa mielenkiintoisimmat ja isoimmat hankkeet ja paljon erilaisia työtehtäviä, joten etenemis- ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvät. Työntekijöistä, heidän turvallisuudestaan sekä jaksamisestaan pidetään työmailla huolta. Ala on modernisoitunut viime vuosien aikana valtavasti.”

Paras on kuitenkin jäljellä: oman kätten jäljen näkee ja se kestää kymmeniä, ellei jopa satoja vuosia.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin