Vastuullisesti tuotettu tuulivoima on tätä päivää ja tulevaisuutta

Tuulivoimaosaaja Mika Virtanen tekee merkityksellistä työtä huomisen hyväksi. Vastuullisuus siivittää työntekoa: uusiutuvan energian tuotanto on yhä tärkeämmässä roolissa niin meillä kuin muualla. Ala kaipaakin lisää ammattilaisia.

Mika Virtanen
Mika Virtanen

Keski-Pohjanmaalla on jo isketty lapiot maahan ja 69 tuulivoimalan rakentaminen on pikkuhiljaa alkamassa. Vuonna 2025 valmistuva Lestijärven tuulipuisto on yksi YIT:n kehittämishankkeista.

”Lestijärven tuulivoimapuiston hankeoikeuksien myynti on ollut urani kohokohtia. Oma tiimini on ollut mukana monivaiheisen hankkeen kehittämisessä alusta loppuun. Hankekauppa on ollut myös taloudellisesti hyvin merkittävä YIT:lle”, kiittelee kehitysjohtaja Mika Virtanen YIT:ltä.

Virtanen on työskennellyt tuulivoiman parissa YIT:llä jo yli kymmenen vuotta. Hän on nykyisin tuulivoimahankkeiden kehityksen johdossa ja luotsaa 13 henkistä tiimiä.

”Meillä on hyvä porukka ja loistava tiimi, mukana on monialaisia osaajia. Kaikki sparraavat toisiaan ja jakavat kokemuksiaan. Näin saadaan myös kaikki hyödyt uusiin hankkeisiin.”

Töitä tarjolla asiantuntijoille ja alasta kiinnostuneille. YIT on ollut tuulivoimaratkaisujen kanssa tekemisissä jo toistakymmentä vuotta. Tälläkin hetkellä meneillään on kymmeniä hankkeita eri puolilla Suomea.

Jo keväällä tuulivoimapuolelle palkattiin uusia ammattilaisia, mutta lisää tarvitaan. Rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

”Hankekehityksessä tarvitaan erilaisia taitoja ja monialaista koulutuspohjaa. Esimerkiksi hankkeen eri vaiheissa mukana voi olla niin maantieteilijä ja biologi kuin sähkötekniikan osaaja. Nyt juuri hakusessa on sähköpuolen ammattilaisia.”

Virtasen mukaan ala kiinnostaa, mutta kokeneista osaajista on pula. Tuulivoimaan ei voi vielä Suomessa opinnoissa pää- tai sivuaineena erikoistua, mutta kaikesta osaamisesta on hyötyä työssä.

”Tuulivoima-ammattilaiseksi voi kasvaa, jos on oikea asenne ja innokas oppimaan uutta. Halu ymmärtää tuulivoiman luonnetta ja mahdollisuuksia laaja-alaisesti on tärkeää, sillä tuulivoimaliiketoiminta sisältää hyvin erilaisia asioita ja sidosryhmiä.”

Esihenkilönä Virtanen pyrkii luottamuksen rakentamiseen ja hyvän ilmapiirin luomiseen sekä tunnistamaan tiimiläisten henkilökohtaisia kykyjä.

”Jokainen voi vaikuttaa omaan työhönsä. Yritän taata sen, että tiimissä jokainen pystyy kehittymään ja hyödyntämään osaamistaan.”

Vastuullisuus antaa selkänojaa

Maailmanpolitiikan tilanne on osaltaan korostanut energiaomavaraisuuden tärkeyttä. Uusiutuvalla energialla on entistä isompi rooli.

”Tänä päivänä on mietittävä sitä, millaisen maailman haluamme jättää jälkipolville. Ympäristöystävällinen energian tuotantomuoto on vastuullinen valinta.”

Virtasen mukaan vastuullisuus antaa selkänojan omalle työnteolle. Jo hankkeita kehitettäessä ympäristövaikutukset otetaan huomioon. ”Luontoarvoja mietitään huolella jo etukäteen.”

 Esimerkiksi luonnonsuojelullisesti tärkeät ympäristöt ja eläimet sekä vastaavasti historialliset kohteet kartoitetaan aina etukäteen ennen hankkeen aloittamista yhdessä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kohteet huomioidaan ja väistetään suunnittelun edetessä. Joskus suojelutarve saattaa jäädyttää koko hankkeen.   

Uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa monet tuulivoiman vastustajatkin ovat kääntäneet kelkkansa. Kaikki tarvitsevat energiaa, eikä ole yhdentekevää, miten se tuotetaan. Suurimmalle osalle fossiilisten polttoaineiden tupruttelu savuna ilmakehään ei tunnu enää hyvältä tavalta tuottaa energiaa.

Vastuullisten toimintatapojen lisäksi turvallisuus otetaan huomioon jokaisessa vaiheessa. Kaikki alkaa alueeseen tutustumisesta, jonka jälkeen mietitään muun muassa turbiinien sijoittelua ja riittäviä etäisyyksiä myös asutukseen. Liikkumista ja jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta.

Merkityksellistä työtä ja onnistumisia

Virtanen pitää antoisana sitä, että hän saa tehdä merkityksellistä työtä, jolla on vaikutusta tulevaisuuteen.

”Pienemmässä mittakaavassa hankkeen eri stepit eteenpäin ovat hienoja hetkiä: maanvuokraus, hankkeen varmistuminen, kaavoituksen hyväksyntä ja lopputulos, kun hanke saadaan valmiiksi.”

Haasteiltakaan ei vältytä. Aina voi tulla vastoinkäymisiä vaikkapa kunnallispolitiikassa, jossa voidaan iskeä kapuloita etenemisen rattaisiin. Lisäksi Virtasen mukaan resurssihaasteet ovat arkipäivää: kokenutta väkeä ei ole niin vain saatavilla.

Työn hyviä puolia on sekin, että työpäiviin pystyy itse vaikuttamaan.

”Työpäivät voivat koostua erilaisista palavereista, keskusteluista, raportoinnista, vierailuista, infotilaisuuksista sekä kuntapäättäjien, sijoittajien ja muun verkoston tapaamisista. Verkostoihin kuuluvat myös eri osa-alueiden konsultit ja turbiinivalmistajat. Työmaakäynnit ovat antoisia, ja olen myös mielelläni mukana sparraamassa tiimiläisiä.”

Tärkeää on myös strategiatyö. Virtasen mukaan tulevaisuutta pitää pyrkiä hahmottamaan ja miettiä uusiutuvien energioiden kehitystä laajemminkin. On hyvä olla visionääri – tuulivoiman lisäksi aurinkovoima tekee vahvasti tuloaan Suomessa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

Virtasen haaveet uralla etenemiseen ovat toteutuneet mukavasti ja hän on saanut olla rakentamassa tuulivoimayksikköä alusta alkaen.

”Itselläni on vielä annettavaa sekä alalla että yhtiössä. YIT:ssä on ollut hyvää se, että isossa yrityksessä uusia mahdollisuuksia ja haasteita on aina tarjolla. Samalla on saanut myös tukea tarvittaessa.”

Uralla eteenpäin

Mika Virtanen on ollut monipuolisesti energiatuotannossa mukana. Hän toimi 14 vuotta projektipäällikkönä Helenillä, kunnes siirtyi YIT:n palvelukseen. Hänen koulutustaustansa on sähkötekniikan insinööri sekä automaatiotekniikan DI.

Uraa YIT:ssä Mikalle on kertynyt jo yli kymmenen vuotta. Hän tuli aluksi tuulivoimayksikköön projektipäälliköksi. Nykyään hän työskentelee kehitysjohtajana.

Vapaa-aikana kutsuu mökki Etelä-Savossa. Nikkarointi on hyvää vastapainoa toimistotyölle. Lisäksi lenkkeily ja kuntosali kuuluvat harrastuksiin.

Avoimet työapaikat

Liity tulevaisuuden tekijöihin