Työturvallisuus on kykyä kuunnella, tahtoa tehdä yhteistyötä ja uskallusta välittää

Työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela on valjastanut 10 vuoden työmaakokemuksensa turvallisuuden ja terveyden edistämiseen ja muiden auttamiseen. Osaavat työturvallisuus- ja työhyvinvointitiimiläiset sekä turvallisuusasioita innokkaasti ajavat YIT:läiset eri puolilla organisaatiota antavat lisäpotkua hektisiin päiviin.

Jani Jokinen trainee
Jani Jokinen trainee

Antti Jokelan päivät Suomen toimintojen työturvallisuuspäällikön tehtävissä ovat saaneet uutta sisältöä ja ennenkokemattomia haasteita koronapandemian myötä. Pitkän työmaakokemuksen omaavana turvallisuuden edistämisen ammattilaisena Antti näkee tilanteessa myös positiivista:

”Työturvallisuudessa ei voida keskittyä pelkästään turvallisiin toimintatapoihin, vaan terveys ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat työturvallisuuden kanssa entistä vahvemmin käsi kädessä. On ensisijainen tavoite, että ihmiset pysyvät terveinä ja hyvinvoivina myös näissä poikkeusoloissa”.

Tällaisina aikoina arvoonsa nousee myös Antin päivittäisessä työssään paljon tarvitsema kuuntelemisen taito.

”On tärkeää varmistaa, että ymmärrämme asiat samalla tavalla emmekä oleta keskustelukumppanin automaattisesti olevan samalla aaltopituudella. Tämä pätee, keskusteltiin sitten mistä aiheesta tahansa. Pitää pystyä pureutumaan toisen tilanteeseen tai ongelmaan riittävän syvälle, että siinä pystyy auttamaan parhain mahdollisin keinoin.  Tällöin pääsemme todennäköisimmin myös yhteisymmärrykseen tarvittavista jatkotoimenpiteistä”, lisää Antti.

Pelkkä vuorovaikutus ihmisten kanssa ei vielä riitä turvallisen työyhteisön varmistamiseen. Järjestelmällisen arjen turvallisuustekemisen ja tiiviin yhteistyön tueksi tarvitaan myös vahvaa lainsäädännön ja asetusten osaamista sekä niiden tulkintojen ymmärrystä. Kun nämä näkökulmat sovitetaan yhteen, löydetään ongelmatilanteisiin usein yhdessä ratkaisut.

Tiivistä tiimityötä ja sidosryhmäyhteyksiä

Päivät työturvallisuuden parissa ovat toisinaan hektisiä, mutta Antti kokee pystyvänsä vaikuttamaan tiettyyn pisteeseen asti omaan ajankäyttöönsä ja työskentelytapoihinsa. Itsenäinen työskentely antaa vastapainoa palaverien ja valmennusten välillä. Konsernitasolla seurataan ja analysoidaan työturvallisuuden tilaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta esimerkiksi yleisesti rakentamisen näkökulmasta tai yrityksen eri osa-alueilla. Samanaikaisesti katsotaan myös eteenpäin ja kehitetään jatkuvasti parempia tapoja tukea työmaita turvallisuudenhallinnassa. Kun työmailla tai linjaorganisaatiossa tulee haasteita vastaan, soi työturvallisuustiimissä puhelimet ja tilanteiden selvitystöihin löytyy apukäsiä.

”Meidän tiimihän on ihan mahtava. Se koostuu todella ammattitaitoisista moniosaajista, eikä kenenkään tarvitse itse kaikkia asioita osata tai tehdä. Sparrailemme paljon eri näkökulmia. Ja vaikka välillä joudumme tekemään ikävämpienkin asioiden parissa töitä, tukea löytyy aina läheltä. Sanoisin kliseisesti, että olemme enemmän kuin osiemme summa”, Antti kiittelee kollegoitaan.

Normaalina työpäivänä Antilla on monta rautaa tulessa ja yhteistyöverkostot tiiviissä käytössä. Kokonaisvaltaista työturvallisuustyötä tehdään laajalla joukolla yrityksen sisällä.

”On ollut hienoa huomata, kuinka innokkaita ja aktiivisia ihmisiä meillä on esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuina, yksiköiden työturvallisuusyhteyshenkilöinä, luottamusmiehinä tai työmailla. He haluavat viedä eteenpäin turvallisuusosaamista ja laittavat itseään likoon omalla toiminnallaan”, kehuu Antti.

Rakennusalan työturvallisuuden kehittämisessä on yhdistetty voimat myös Rakennusteollisuus RT:n sekä  alan muiden yritysten edustajien kanssa. Yhteistyötä tehdään niin työsuojeluviranomaisen ja kuin kuin muidenkin viranomaisten kanssa. Lainsäädännön muutosten, viranomaistulkintojen vaikutusten ja parhaiden toimintatapojen selvittäminen käytännön tasolla vaatii pitkäjänteistä tekemistä ja toisinaan myös paljon työtunteja.

”On pystyttävä ohjeistamaan tarkasti, miten YIT:llä toimitaan, jotta varmistamme etenemisen kokonaisuudessaan parhaalla, turvallisella sekä terveellisellä tavalla ja täytämme myös lainsäädännön vaatimukset”, summaa Antti.

Apua saa, kun apua antaa

Auttamisen näkökulma nousee Antin puheessa esiin kerta toisensa jälkeen, eikä syyttä. Antti toteaa sen olevan itselleen yksi tärkeimpiä asioista työssä.

”Tulee todella hyvä fiilis, kun pystyy omalla toiminnallaan parantamaan turvallisuutta ja estämään sitä kautta välillisesti ihmisten loukkaantumisia tai menehtymisiä. Pyrin antamaan varmistusta oikealle etenemiselle ja löytämään hyviä toimintamalleja ongelmatilanteisiin yhdessä asianosaisten kanssa miettimällä.”

Antti muistelee vieläkin lämmöllä myös itse aikanaan saamaansa apua, kun hän siirtyi rakennusmiehen tehtävistä ensimmäisiin työnjohtajan pesteihinsä. Entiset kirvesmies-kollegat tukivat Anttia uudessa esimiesroolissa ja antoivat ensimetreillä nuorelle insinöörin alulle kullanarvoisia vinkkejä. Antti tietää osan arvostamistaan kirvesmiehistä olevan edelleenkin YIT:llä töissä ja toivoo heidän jatkavan vinkkien jakamista edelleen.

Työuran mittainen polku YIT:llä

Rakennusmieheksi YIT:n kerrostalotyömaalle Lahteen Antti päätyi alun perin varusmiespalveluksen jälkeen vuonna 2003. Seuraavana vuonna alkoivat AMK-opinnot, joiden harjoittelujaksot sujuivat YIT:llä vastuukorjaustöissä ja työnjohtoharjoittelijan tehtävissä. Osaamisen kehittyessä ja näyttöjen lisääntyessä työnjohtotehtäviä seurasivat vastaavan työnjohtajan hommat erilaisissa asunto-, toimitila- ja hybridihankkeissa.

”Kymmenen vuoden työmaalla olon jälkeen halusin saada erilaista näkökulmaa rakentamisesta, ja astuin uudelle urapolulle turvallisuusinsinöörin tehtäviin”, kertoo Antti.

Vuodesta 2017 Antti on toiminut YIT:n Suomen toimintojen työturvallisuuspäällikkönä. Työmaavuosina kertyneestä tuotannon kokemuksesta ja hankkeen kokonaisuuksien ymmärryksestä on valtavasti hyötyä myös nykyisissä tehtävissä.

”Olen erittäin tyytyväinen nykyiseen rooliini ja sen haasteisiin. Saan tehdä yhteistyötä niin yrityksen johdon kuin yksittäisen työmaatason henkilön kanssa ja kaikkea siltä väliltä. Haluan edistää työturvallisuutta ja terveyttä kokonaisuutena ja hioa omaa osaamistani nykyisessä roolissani entistä paremmaksi.”

Antti kertoo kollegoiden yhteishengen ja oman tiimin tuen pitävän yllä yhteistä liekkiä ja parantavan myös omaa jaksamista. Vapaa-ajalla Antti suuntaa luontoon ja liikkumaan, tai lähellä sydäntä olevaan maanpuolustustoimintaan, joka tarjoaa erilaisen ja hyvällä tavalla suoraviivaisen ympäristön työn vastapainoksi.

Turvallisuuden varmistamisessa Antti näkee tiukkojen sääntöjen ja rajoitusten vastapainona myös mahdollisuuksia. Hän haastaakin hetken miettimään ja mahdollisesti muuttamaan omaa ajatteluamme:

”Meillä jokaisella on tarjolla valtavasti tilaisuuksia omalla toiminnallamme vaikuttaa yhteisen työympäristömme turvallisuuteen. Kyse on pienistä valinnoista ja teoista. Arvioidaan tottakai oman tekemisemme riskejä, mutta uskalletaan myös välittää kaverista ja puuttua arveluttavaan tai vaaralliseen toimintatapaan. Siitä voi vinkata kaverille myös kivalla tavalla. Se, että välitetään, eikä kuljeta ohi, on myös paras osoitus niin oman kuin muidenkin elämän kunnioittamisesta.”

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin