Paikalliset sivut:
YIT Group
  • Harjoittelijatarina
  • 25.8.2020
  • 351 lukukertaa

Tutkinto pakettiin työn ohessa

Janina Javanainen aloitti työskentelyn YIT:llä viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijana Trigoni-hankkeessa toukokuussa 2019. Alun perin kesätyöksi sovittu harjoittelu venyi vuoden pituiseksi työsuhteeksi, jonka aikana Janina pääsi tekemään myös lopputyön YIT:lle. Aika kului nopeasti, ja Janina toteaakin tulevansa todella ikävöimään YIT:n työyhteisöä.

Kun astelin allekirjoittamaan työsopimusta ja näin tulevan toimistoni – työmaakontit –, mietin hetken, mihin minä oikein olinkaan lupautunut. Rakennusala ei ollut minulle entuudestaan tuttu, enkä ollut esimerkiksi koskaan käynyt työmaakontin sisällä. Pelkäsin kontin olevan sisältä sotkuinen ja ankea. Yllätyin kun pääsin konttiin sisälle, ja se näyttikin aivan tavalliselta toimistolta, vieläpä oikein viihtyisältä sellaiselta. Tästä hetkestä alkoi vaiherikas kesä YIT:n harjoittelijana.

Työsuhteen alussa oli paljon uuden opettelua, mutta hankkeen toimintakulttuuriin ja ihmisiin tutustuminen tapahtui luontevasti. Enemmän vaivannäköä vaati alan sanaston oppiminen ja hankkeen luonteeseen ja ominaisuuksiin perehtyminen, mutta ahkeran kysymysten esittämisen ja omatoimisen asioiden selvittelyn jälkeen nekin olivat pian hallussa.

Kun juhannuksen jälkeen suurin osa hankkeen väestä lähti lomalle, toimistolle jäi pääosin vain muita harjoittelijoita. Hitsauduimme kesän aikana tiiviiksi porukaksi, joka nautti yhteisestä tekemisestä myös työajan ulkopuolella. Muihin harjoittelijoihin tutustuminen toi työskentelyyn lisäpontta ja sai hymyn huulille heti toimiston ovesta sisään kurkatessa. Kun toimistoon saatiin vielä ilmalämpöpumput viilentämään ilmaa kesähelteissä, työskentelyolosuhteet hipoivat täydellisyyttä. Työtehtäväni liittyivät alaani ja avasivat minulle käytännönläheistä näkökulmaa koulun penkillä opittuihin asioihin.

Kesäkuukaudet vierähtivät hujauksessa. Syksy lähestyi ja paluu opiskelupaikkakunnalle Jyväskylään lähestyi. Tiesin kesän menneen odotusten mukaisesti ja työtehtävien tulleen hoidetuiksi ohjeiden mukaan, mutta en silti osannut odottaa, millaisia jatkomahdollisuuksia minulle tarjottaisiin. Sen lisäksi, että sain jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti joustavasti sekä etänä että paikan päällä, minulta kysyttiin myös halukkuutta opinnäytetyön tekemiseen hankkeelle. Minun ei tarvinnut miettiä asiaa kahta kertaa, ja hyväksyin tarjouksen välittömästi.

Arvostin sitä, että opinnäytetyön aihe ei tullut määrättynä, vaan pääsin itse vaikuttamaan siihen. Sain ehdottaa eri aiheita, ja jalostin niistä oman esihenkilöni kanssa pallottelemalla kaksi ehdotusta hankkeen väelle. Nämä aiheet olivat sekä yrityksen tarpeiden kannalta hyödyllisiltä, mutta ne kiinnostivat myös minua. Esiteltyäni ehdotukset graduni aihe oli nopeasti päätetty: tutkimuskohteekseni valikoitui asiakkaiden osallistaminen. Aihe sai yksimielisen kannatuksen lopputyöaiheita käsittelevässä palaverissa.

Asiakkaiden osallistaminen kaupunkikehityshankkeen suunnittelussa on ajankohtainen aihe, johon panostamalla yritysten on mahdollista rakentaa entistä paremmin käyttäjillensä suunniteltuja kokonaisuuksia. Yhteiskehittämisellä pyritään vastaamaan loppukäyttäjien aitoihin tarpeisiin. Lopputyötä toteuttaessa osallistamista haluttiin testata myös käytännössä, ja ensimmäinen osallistamisen pilotti sisälsi kahden tulevan asiakasryhmän ja neljän menetelmän testaamisen. Olin itse vastuussa prosessista alusta loppuun saakka, ja oli hienoa huomata, että minuun luotettiin hankkeella. Hoidin kaikki käytännön asiat itse osallistujien hankinnasta menetelmien toteuttamiseen, mutta asiasisällöissä sain toki apua osallistamisen aihepiirien asiantuntijoilta.

Osallistamisen avulla saimme arvokkaita näkemyksiä Trigonin tulevilta loppukäyttäjiltä. Osallistujat kertoivat meille rehellisesti, mitkä suunnitelmistamme toimivat ja mitä kannattaa säilyttää, sekä mikä ei toimi ja miten niitä asioita voitaisiin kehittää. Osallistujien rohkeus kertoa mielipiteensä aidosti kaunistelematta osoittautui yritykselle suureksi arvoksi, joka auttoi meitä suunnittelussa oikeaan suuntaan. Osallistujat keksivät myös täysin uusia ideoita, joita emme olleet hankkeella ottaneet aiemmin mukaan suunnitteluun. Yhteiskehittäminen loppukäyttäjien kanssa on suunta, jota aiotaan testata mahdollisuuksien mukaan useammissa YIT:n hankkeissa. Trigoni toimii lopputyöni käynnistämän prosessin ansiosta ensimmäisenä YIT:n hankkeena, joka hyödyntää osallistamista näin kokonaisvaltaisesti.

Opinnäyteprosessi oli kokonaisuudessaan opettavainen ja antoisa. Tutkimuksen tekeminen yritykselle, joka oikeasti hyötyi siitä, toimi suurimpana motivaatiotekijänä tutkielmani loppuunsaattamisessa. Epäilen, että ilman YIT:n tarjoamaa lopputyömahdollisuutta en olisi saanut graduani valmiiksi näin nopealla aikataululla. Osallistamisprosessin aikana oli myös kiinnostavaa päästä tutustumaan potentiaalisiin asiakkaisiin, sillä suunnitteluvaiheessa heihin ei vielä muuten oikein törmää. Prosessi siis kasvatti sekä omia verkostojani että tietysti myös asiantuntijuuttani osallistamisen saralla.

Nyt enää odottelen tutkintotodistusta yliopistolta. Kun saan kauppatieteiden maisterin paperit kouraan, aion juhlistaa kuuden vuoden opintotaivalta läheisteni kanssa. Tulen muistelemaan lämmöllä aikaani YIT:llä ja kaikkia niitä mahtavia ihmisiä, joihin pääsin vuoden aikana tutustumaan.

Kirjoittaja Janina Javanainen teki viestinnän johtamisen gradunsa YIT:lle asiakkaiden osallistamisen mahdollisuuksista rakennusalalla. Samalla hän työskenteli osa-aikaisesti viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijana. Lopputyö on nimeltään ”Ulkoisten sidosryhmien osallistamisella laajemman tiedon lähteille – Tapaustutkimus asiakkaiden osallistamisesta kaupunkikehityshankkeen suunnitteluvaiheessa”. Osallistamista varten tulee valita aihepiiri, josta tietoa tarvitaan, sopiva kohderyhmä, jolta tietoa saadaan, ja valitulle kohderyhmälle soveltuvin menetelmä. Menetelmät voivat olla mitä tahansa työpajasta kyselylomakkeeseen. Myös digitaaliset menetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan. Osallistamisen päätarkoituksena on loppukäyttäjien kuuleminen siinä vaiheessa hanketta, kun suunnitelmiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Yhteiskehittämisellä uskotaan päästävän mahdollisimman käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin

Lähetetään...