• Harjoittelijatarina
  • 9.9.2019
  • 1128 lukukertaa

Trigonin tornitalohankkeessa harjoittelijat tähtäävät korkealle

Kuluneena kesänä Trigonin tornitalohanke tarjosi kesätyön kahdeksalle harjoittelijalle eri koulutustaustoista. Tähtäin oli korkealla sekä hankkeen suunnittelun että oman urakehityksen suhteen. Mutta miten esimerkiksi ympäristöjohtamisen, kauppatieteiden ja arkkitehtuurin opiskelijat saivat erityisosaamisensa käyttöön YIT:llä?

Meri Korva, Jasmiina Knaapi, Leevi Wuorenjuuri

Trigoni-hankkeessa rakennusalan erityisosaajat ja harjoittelijat ovat päässeet työskentelemään yhteistyössä kunnianhimoisen tornitaloryhmän suunnitteluvaiheessa. Korkein tornitalo Helsingin Keski-Pasilan alueella tulee yltämään jopa 180 metrin korkeuteen maanpinnasta.

Intohimona kestävä kehitys

Meri Korva aloittaa syksyllä viimeisen opiskeluvuotensa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yrityksen ympäristöjohtamisen tutkinto-ohjelmassa. Meri on ehtinyt kartuttaa osaamistaan myös maantieteen opintojen parissa, joissa hän erikoistui aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan. Merille YIT on näyttäytynyt potentiaalisena työnantajana jo pitkään. ”Jo ennen tänne töihin hakemista ajattelin, että YIT:llä voisin päästä vaikuttamaan merkittävällä tavalla ihmisten arkeen ja elämään”, Meri kertoo. Tämä ajatus inspiroi häntä hakemaan Trigonin kestävän kehityksen harjoittelijan tehtävää.

Meri on saanut viedä työtehtäviään siihen suuntaan, josta hänellä on eniten asiantuntijuutta. ”Vaikka työtehtävät ovat mukautuneet oman osaamiseni kautta, myös oma osaamiseni on kasvanut valtavin harppauksin tämän kesän aikana”, Meri kertoo innostuneesti. Tärkeimmäksi opiksi kesän ajalta Meri nimeää sen, kuinka hän on ymmärtänyt roolinsa kestävyysasioissa monitahoisempana kuin ennalta arvaisi. ”Kestävyyden teemat ovat hyvin läpileikkaavia, jolloin vuorovaikutus hankkeen sisällä on ehdottoman tärkeää. Osa rooliani on kannustaa muitakin pitämään kestävän kehityksen näkökulma osana omia jokapäiväisiä työtehtäviään”, Meri kertoo.

Rakennusalalle eksynyt arkkitehtuurin opiskelija

Skotlannissa arkkitehtuuria opiskeleva Jasmiina Knaapi ei uskonut saavansa vielä ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen oman alan kesätyöpaikkaa, joten hän päätti etsiä työn, jossa pääsisi tutustumaan rakennustekniikkaan. Koska myös rakennusteknisestä ymmärryksestä voisi olla hänelle hyötyä tulevaisuudessa, hän päätti lähettää YIT:lle hakemuksen haalariharjoitteluun.

Vasta työhaastattelussa Jasmiinalle selvisi, että häntä ei haastateltukaan haalariharjoittelijan tehtävään. Jasmiina ei ollut uskoa korviaan, kun hänelle esiteltiin Trigoni-hanketta ja hänen tulevaa työkuvaansa. Haalariharjoittelu olikin muuttunut arkkitehtiharjoittelijan tehtävään. ”Vasta haastattelussa ymmärsin, etten tulekaan olemaan kypärä päässä raksalla, vaan pääsen tekemään toimistotyötä omien taitojeni pohjalta”, Jasmiina naureskelee.

Jasmiina on ollut positiivisesti yllättynyt saamistaan työtehtävistä. Jasmiina hyppäsi hankkeeseen mukaan sen verran vauhdikkaasti, että aluksi vastuun määrä jopa vähän jännitti. Toisaalta Jasmiina näkee työn haasteellisuuden myös positiivisena asiana: ”Kun sain heti alusta alkaen paljon vastuuta, myöhemmät työtehtävät ovat tuntuneet helpommilta. Olen iloinen, että vastuuta uskallettiin antaa, vaikka se loikin paineita suoriutua työtehtävistä mahdollisimman hyvin.” Jasmiina on kesän aikana päässyt muun muassa kartoittamaan tulevien tornien kerroskorkeuksia sekä suunnittelemaan Trigonin uutta projektitoimistoa ja sen sisustusta. Mieluisimmiksi työtehtävikseen hän mainitsee tehtävät, joissa hän pääsee luovaan mielentilaan toteuttamaan taiteellisempaa puoltaan esimerkiksi piirtämällä.

Jasmiina kertoo kuulleensa kauhutarinoita siitä, millaista arkkitehdin työ voi pahimmillaan olla: työn rankkuus ja sosiaalisen elämän puute ovat jääneet hänen mieleensä uhkakuviksi. Tämän kesän ensikosketus arkkitehdin työtehtäviin on kuitenkin osoittanut hänelle, että hänen pelkonsa ovat olleet turhia. ”Nyt kun olen päässyt suunnittelutehtäviin, olen huomannut, että vaikka työ on aikaa vievää, niin niin kauan kuin siitä on itse innostunut, se ei tunnu rankalta vaan kivalta ja mielenkiintoiselta”, Jasmiina iloitsee.

Markkina-analyysia ja tiedonhakua

Leevi Wuorenjuuri kertoo hakeneensa moneen eri kesätyöpaikkaan, mutta YIT näyttäytyi hänelle mieluisimpana työnantajana. ”Olin kuullut YIT:stä yrityksenä hyvää tutuiltani, ja koska tarjolla sattui olemaan mielenkiintoisia työtehtäviä, laitoin kaikista avoimista työpaikoista ensimmäisenä hakemuksen YIT:lle”, Leevi kertoo. Leevi kuvailee kesäänsä värikkääksi, sillä työtehtävien painopiste eri aihepiirien välillä on vaihdellut jopa päivittäin. Hän on myös ollut tyytyväinen työtehtävien vaativuustason vaihteluun.

Leevin työpäivät Trigonissa ovat koostuneet pääosin markkinatilanteen analysoinnista ja tiedonhausta liittyen tornitalojen mahdollisiin tuleviin palveluihin. Tätä kokonaisuutta hän pyrkii tällä hetkellä työstämään sellaiseksi materiaalipaketiksi, jota hankkeen avainhenkilöiden olisi helppo hyödyntää päätöksenteossa. ”Olen päässyt keräämään tietoa hyvin laaja-alaisesti, jonka ansiosta uskon voivani hyödyntää tästä työstä kertynyttä tietämystä lähes missä tahansa oman alani työpaikassa”, Leevi toteaa.

Eri osaamistaustalla yhteiseen päämäärään

Merkittävimmät tekijät harjoittelijoiden viihtymiseen Trigonissa ovat olleet hyvä työporukka ja hankkeen positiivinen ilmapiiri. ”Mukaansatempaavat työtehtävät ja rento ilmapiiri töissä ovat olleet erittäin positiivisia yllätyksiä. Kaikilta voi aina kysyä apua. Koko toimiston yhteinen lounashetki työpäivän kohokohta”, Jasmiina kertoo. ”Töihin on aina ollut kiva tulla. Se on varmasti lähtökohta, jota kaikki odottavat työltään, mutta se ei ole itsestäänselvyys”, Leevi jatkaa.

Meri, Jasmiina ja Leevi voisivat kuvitella työskentelevänsä YIT:llä myös esimerkiksi ensi kesänä. He kuvailevat YIT:tä kannustavaksi työnantajaksi, joka antaa harjoittelijoille sen verran vastuuta kuin kukin on valmis kantamaan. ”Osaamiseemme ja asiantuntemukseemme luotetaan. Toisaalta miksipä ei luotettaisi, sillä olemmehan me opiskelleet näitä aiheita. Vastuunannossa ja sen määrässä on kuitenkin huomioitu, että moni meistä on vasta työuransa alussa”, Leevi selventää. ”Täällä halutaan, että harjoittelijat tuovat uutta näkemystä hankkeeseen. Trigonista löytyy erilaisia ihmisiä eri taidoilla, ja se jos jokin rikastaa hankkeen ilmapiiriä ja osaamispotentiaalia”, Jasmiina kiteyttää.

 

Avoimet työpaikat