Paikalliset sivut:
YIT Group
  • Uratarina
  • 7.9.2020
  • 240 lukukertaa

Hankintainsinööri tähtää rohkeasti kohti omia tavoitteita

Hankintainsinööri Henrik Zitting vastaa nimettyjen toimitilahankkeiden aliurakoiden ja materiaalien hankinnasta. Kaksi rakennusalan tutkintoa opiskelleena hän kehottaa alasta kiinnostuneita tähtäämään rohkeasti omia tavoitteita kohti.

Vastaan Toimitilat-segmenttimme hankintatiimissä minulle nimettyjen rakennusprojektien aliurakoiden ja materiaalien hankinnasta. Projektille nimetään aina hankintavastaava, joka vastaa hankkeen kaikista hankinnoista. Projektien välissä osallistun myös tarjoustoiminnan tukemiseen muun muassa kartoittamalla markkinahintoja.  

Olen saanut kehittää myös rakennushankkeiden suunnittelun ohjauksen ja hankinnan välistä rajapintaa. Valmistuin Aalto-yliopistosta rakennustekniikan diplomi-insinööriksi kesällä 2020, kun sain aiheesta tekemäni diplomityön valmiiksi.

Alun perin tulin YIT:lle haalariharjoittelijaksi vuonna 2015. Suoritin silloin rakennusmestari AMK -opintoja Metropoliassa, ja opintojen mittaan olin työnjohtoharjoittelijana useana kesänä. Rakennusmestariksi valmistumiseni jälkeen toimin työnjohtajana, viimeksi Metropolian Myllypuron kampuksella, ennen kuin aloitin opinnot Aalto-yliopistossa, Building Technology -maisteriohjelmassa. Halusin uusia haasteita työhöni, ja aloitettuani opintoni yliopistossa päädyin nykyiseen tehtävääni.  

Teen töitä eniten hankkeen suunnittelun ohjauksen ja työmaatuotannon väen kanssa. Loppuasiakkaani on rakennushankkeen tilaaja, sitä kautta myös käyttäjä.

Tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työni on hyvin monipuolista, eivätkä päivät ole samanlaisia.  Riippuu projektin vaiheesta, olenko enimmäkseen työmaalla vai käynkö neuvotteluja puhelimessa toimistolla. Välillä tapaan paljon ihmisiä, välillä painottuu itsenäinen tekeminen, kuten diplomityön teon aikana oli. Käytännön hankintatyö sisältää urakkaneuvotteluja ja jatkuvaa kommunikaatiota, joiden pohjalta kerätyn tiedon mukaan työstän sopimuksia ja muita dokumentteja.

Työssäni on parasta monipuolisuus ja mahdollisuus työskennellä erilaisten hankkeiden parissa. Jokainen hanke on uniikki omine haasteineen ja kuvioineen, ja tässä pääsee joka päivä kehittämään itseään ja oppimaan uutta. Haastavimpia ovat suuret hankkeet, joissa hankinnat palastellaan moneen eri osakokonaisuuteen, joiden kaikki rajapinnat tulee hallita.

Kannattaa uskoa itseensä ja omiin kykyihin, ja tähdätä rohkeasti omiin tavoitteisiin. Kun itse aloitin AMK-opinnot, en olisi voinut kuvitella, että lähivuosina valmistun Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi! Kun uskoo omiin tekemisiinsä, sillä pärjää jo pitkälle.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin

Lähetetään...