Maaperästä rakenteisiin ja projekteihin – 5 kysymystä geotekniikan asiantuntijalle

Anders Palmén on geotekniikan asiantuntija. Miten hän päätyi työskentelemään YIT:n kaltaiselle rakennusyhtiölle Ruotsiin?

Anders_Palmen
Anders_Palmen

Kun Anders Palmén aloitteli uraansa, hän ei kuvitellut itseään rakennustyömaille. Hänestä ei edes pitänyt tulla insinööriä.

Vuonna 2005 Anders aloitti johtamisen ja taloustieteen opinnot Murdochin yliopistossa Australian Perthissä. Puolentoista vuoden opintojen jälkeen Anders kuitenkin harkitsi uravalintaansa uudelleen, vaihtoi suuntaa ja päätti antaa insinööriopinnoille mahdollisuuden.

Se osoittautui oikeaksi päätökseksi. Muutama vuosi myöhemmin Anders valmistui Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta insinöörirakentamisen maisteriksi erikoisalanaan infrastruktuuri. Maisterin tutkielman keskittyminen geotekniikkaan ratkaisi hänen tulevan ammatillisen polkunsa. Maisterin tutkielmassaan hän tutki ja teki laboratoriokokeita siitä, miten hiekkaa voidaan litteroida (muuttaa sedimentti kiveksi) käyttämällä suolaa, ureaa ja papukukkaa.

Valmistumisensa jälkeen Anders työskenteli ensin Peab-konsernin infrarakentamisen yksikössä ja sen jälkeen Ruotsin Liikennevirastossa geotekniikan asiantuntijana Tukholman ja Linköpingin välistä suurnopeusjunarataa rakentavassa Eastern Link ‑projektissa. Rautatie oli tuolloin suunnittelun alkuvaiheessa, ja Andersin tehtävänä oli opastaa suunnittelijoita optimaalisen geoteknisen ratkaisun löytämisessä.

Mikä sinut toi YIT:lle, Anders?

”Monet seikat. Yksi suurimmista oli mahdollisuus olla siellä, missä toiminta tapahtuu, ja jatkaa oppimista rakennustyömaiden tuotantomenetelmiin liittyvistä avaintekijöistä. Tämä on aina ollut mielestäni yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista rakennusalan yrityksessä työskentelyssä. Tämän lisäksi YIT kansainvälisenä yrityksenä tarjoaa myös mahdollisuuden oppia Ruotsin ulkopuolella sijaitsevista organisaatioista ja hankkeista, mikä myös viehätti minua suuresti."

"Kaikki, mitä teen, liittyy jotenkin maaperään, ja rakennustyömaalla minulla on parhaat olosuhteet selvittää, miten eri maaperät todella käyttäytyvät. Syvempi tietämys maaperän käyttäytymisestä auttaa, kun suunnitellaan pohjarakenteita ja kaivantoja turvallisuutta vaarantamatta. Uskon, että tätä ei voi koskaan oppia täysin toimistossa olevan työpöydän takana. Minulle mahdollisuus yhdistää teoria ja käytäntö toisiinsa on siis optimaalinen tilaisuus kehittyä loistavaksi insinööriksi, ja tämän mahdollisuuden YIT on toteuttanut minulle."

Anders Palmen geotekniikka.jpg

Mitä geotekniikan asiantuntija oikeastaan tekee YIT:llä?

“Geotekniikan asiantuntijana avustan organisaation‑ ja projektinhallintaa tarjoamalla teknisiä arvioita ja suosituksia päätöksenteon tueksi. Tekniikan asiantuntijan tehtävänä on yleensä löytää taloudellisin ratkaisu, joka täyttää esimerkiksi vahvuuteen, käyttöikään, turvallisuuteen, tuotantoaikaan ja vastuullisuuteen liittyvät oleelliset suunnittelukriteerit.”

”Useimmiten hieman suuremman summan käyttäminen maaperän tutkimiseen projektin alkuvaiheessa auttaa välttämään huomattavasti suuremmat kustannukset, joita maaperän ennalta-arvaamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa. Odottamattomat ongelmat maaperässä saattavat johtaa muutoksiin projektin suunnitelmissa tai materiaaleissa, mikä pidentää rakennusaikaa ja lisää kustannuksia.”

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi.

”Työpäivissäni on paljon vaihtelua, mutta yleensä työni koostuu tarjouksiin, suunnitteluun, tuotantoon ja sopimuksen seurantaan liittyvistä tukitoimista. Arvioin erilaisten kohteiden maaperän olosuhteita ja teen niiden perusteella laskelmia geoteknistä rakentamista varten. Laskelmani koskevat esimerkiksi painumia ja luiskanvakavuutta, joiden perusteella suunnittelen paaluperustuksen tai muun kantavan rakenteen, joka vähentää painuman riskiä tai parantaa kaivuutöiden turvallisuutta.”

”Toinen tärkeä vastuualueeni on työntekijöiden kouluttaminen turvallisista kaivuutöistä ja käytännön geotekniikasta. Pidän päivän mittaisia kursseja, joiden tarkoitus on edistää osallistujien ymmärrystä kaivantoihin ja maaperän työstämiseen liittyviin riskeihin.”

Anders Palmen

Kuinka monta geoteknistä asiantuntijaa YIT:llä työskentelee?

”Suomessa infrarakentamisen toimialalla on töissä pari kollegaani. Ruotsin YIT:ssä olen ensimmäinen tätä työtä tekevä, joten pääsen rakentamaan oman roolini hyödyntämällä tietoja ja kokemuksia edellisistä töistäni.”

”Haluan markkinoiden ymmärtävän, että YIT pystyy ratkaisemaan geoteknisiä ongelmia ja toteuttamaan infrastruktuurien ja maaperän syvällistä ymmärrystä vaativia projekteja. Koronavirus on toki rajoittanut verkostoitumis- ja viestintämahdollisuuksia parin viime vuoden aikana. Ruotsissa näyttää olevan pulaa rakennus- ja infrastruktuurisegmentin ammattilaisista, joten on tärkeää levittää viestiä siitä, että YIT on pätevä infrastruktuuriyritys, joka ulottuu useampaan maahan.”

Kerro lisää, miksi se on tärkeää?

”Meillä on muutamia kansainvälisten asiakkaiden tilaamia projekteja, joissa kielenä on englanti. Myös osa ruotsalaisista asiakkaista laatii tarjouspyyntöasiakirjat sekä ruotsiksi että englanniksi. Kielimuuri on siis matala ja siksi työskentely Ruotsissa voisi kiinnostaa myös kollegoja muista maista. Suunnitteluinsinöörien osalta lähes kaikki suunnittelustandardit perustuvat englantiin tai niistä on englanninkielinen käännös, ja laskelmat on kirjoitettu matematiikan yleiskielellä. Sujuva ruotsin kielen taito ei siis aina ole välttämätön edellytys työskentelylle Ruotsissa.”

https://www.yit.se/jobba-hos-oss

AVOIMET TYÖPAIKAT