Lämmön kausivarasto rakentaa kestävämpää tulevaisuutta

Vantaan Energian lämmön kausivaraston rakentamisessa tehdään pioneerityötä fossiilittoman tulevaisuuden eteen. Allianssihanke auttaa saavuttamaan Vantaan ympäristötavoitteet ja tarjoaa YIT:läisille mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden kestäviä energiajärjestelmiä.

YIT lämmön kausivarasto
YIT lämmön kausivarasto

Tulevaisuuden hiilineutraalit ja kestävät energiajärjestelmät vaativat innovatiivisia tapoja varastoida energiaa. Yksi sellainen tulee olemaan maailman suurin, yli miljoonan kuutiometrin kokoinen lämpöenergian kausivarasto, joka rakennetaan maan alle Vantaan Kuninkaalaan, aivan Kalkkikallion ja Kehä III:n kupeeseen.

Kun teollisuudessa syntyvä hukkalämpö on perinteisesti karannut taivaan tuuliin, lämmön kausivarastossa uusiutuva lämpöenergia säästetään myöhempää käyttöä varten. Vantaalle rakennettava lämmön kausivarasto tulee olemaan suurempi kuin aiemmat lämmön kausivarastot. Siihen varastoidulla energialla tullaan korvaamaan maakaasun käyttöä talvikaudella, minkä vuoksi se on merkittävässä roolissa, kun Vantaan kaupunki siirtyy kohti fossiilittomuutta.

“Valmistuessaan kausivarasto tulee olemaan melkoinen paristo, sillä sen kapasiteetti riittäisi tarjoamaan lämpöä vuodeksi keskikokoisen suomalaisen kunnan kokoisen kunnan asukasmäärälle”, kertoo allianssin projektipäällikkö Markku Okkonen, joka johtaa allianssin toimintaa.

YIT Markku Okkonen.png

Ainutlaatuinen infrahanke toteutetaan allianssina, jonka muodostavat YIT, AFRY Finland ja Vantaan Energia. Ainutkertainen hanke yhdistää kaksi megatrendiä: kaupungistumisen ja kestävän kehityksen. Lämmön kausivaraston rakentaminen on ensimmäisiä kestävän energiajärjestelmän mahdollistavia hankkeita, joten siinä tehdään pioneerityötä tulevaisuutta silmällä pitäen. Iso allianssihanke tarjoaa YIT:läisille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan kaupunkikehittäjänä ja tukee myös YIT:n arvomaailmaa.

“Hanke on juuri sellainen, mitä YIT haluaa olla tekemässä. Allianssi mahdollistaa sen, että hankkeen kehittämisessä ja suunnittelun johtamisessa voidaan hyödyntää meidän osaamistamme vaativista projekteista. Se on myös hienoa, että tässä yhdistetään kallio-, pohja- ja teollisuusrakentamisen yksiköiden osaaminen”, kertoo Okkonen.

Monialaisella osaamisella uusia innovaatioita

Lämmön kausivaraston kehitysvaihe on käynnistynyt kesällä 2021 ja toteutusvaiheeseen on tarkoitus edetä syksyllä 2022. Louhittavien säiliöiden isot mittasuhteet ja korkeat tilat asettavat haasteita niin suunnittelulle, turvalliselle kalliorakentamiselle, työvaiheiden yhteensovittamiselle kuin laadun valvonnalle. Myös toteutusvaiheen logistiikka pyritään järjestämään niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä asutukselle, kun tunnelin suuaukko sijoitetaan Kehä III:n rampin läheisyyteen.

Suunnittelu ja toteutus vaativat monialaista asiantuntemusta ja osaamista, joten hankkeeseen on kerätty tiimi taitavia eri tekniikkalajien ammattilaisia.

“Kehitysvaiheessa tarvitaan vahvaa prosessi- ja rakennustekniikan sekä kalliomekaniikan osaamista. Toteutusvaiheessa taas YIT vastaa louhinnasta, prosessi-, talo- ja rakennustekniikan rakentamisesta. Teemme valmiin paketin Vantaan Energialle”, kertoo Jarkko Hyytiäinen, joka työskentelee kehitysvaiheessa projekti-insinöörinä ja tulevassa toteutusvaiheessa rakennus- ja louhintatyöstä vastaavana työmaapäällikkönä.

YIT Jarkko Hyytiäinen.png

Hyytiäinen kertoo, että allianssihankkeessa, jossa hyödynnetään laajasti eri tekniikkalajeja, jokainen joutuu miettimään asioita oman leipälajinsa ulkopuolelta. Jo pelkästään laitokselle suunniteltu 100 vuoden käyttöikä edellyttää paljon tutkimusta ja uuden tiedon tuottamista.

“Louhijoiden ymmärrys suunnittelusta ja prosessitekniikasta on kehittynyt laaja-alaisesti kehitysvaiheen aikana, kun ollaan yhteisissä suunnitteluryhmissä ja heitellään ideoita pöydälle. Joskus tuntuu, että ihan mitättömästä ajatuksesta on syntynyt pitkäkin keskustelu, joka on johtanut jopa uusiin innovaatioihin”, Hyytiäinen kertoo.

Allianssi antaa tilaa muutoksille

YIT:llä on paljon kokemusta erilaisista allianssihankkeista. Teollisuusrakentamisessa allianssi on harvinaisempi toteutustapa – ja siksi erityisen kiinnostava YIT:lle. Allianssi sopii erityisen hyvin hankemalliksi silloin, kun hankkeeseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joita ratkotaan ja selvitetään yhdessä allianssiosapuolten kanssa keskustellen.

Lämmön kausivarastossa toteutukseen liittyviä epävarmuustekijöitä on lukuisia. Samanaikaisesti, kun laitosta suunnitellaan, ympäristövaikutusten arviointi ja maanalainen kaavoitusprosessi ovat vielä käynnissä. Tarkasta pohjatutkimuksesta huolimatta alueen kalliolaatu voi tuoda toteutusvaiheessa eteen yllätyksiä. Allianssin ansiosta kehitys- ja toteutusvaiheissa on kuitenkin vielä mahdollista reagoida ja tehdä muutoksia.

Töitä kestävän kehityksen edistämiseksi

Kun lämmön kausivarasto otetaan käyttöön, YIT on kerännyt huimasti oppeja, jotka ovat hyödyksi jatkossa muissa vastaavissa hankkeissa ja kehittävät koko rakennusalaa. Lämmön kausivaraston kaltaiset hankkeet antavat myös yksittäiselle työntekijälle mahdollisuuden kantaa kortensa kekoon kestävän kehityksen edistämiseksi.

Fakta: Vantaan Energian Lämmön kausivarasto

  • Lämmön kausivaraston avulla Vantaan Energia voi siirtyä tuottamaan energiaa ilman fossiilisia polttoaineita vuonna 2026 ja Vantaan kaupunki saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa vuonna 2030.
  • Lämmön kausivarasto toteutetaan teollisuusallianssina, jossa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja. Kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen.
  • Hankkeen kehitysvaihe alkoi kesällä 2021. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2022.
  • Tavoitteena on, että lämmön kausivarasto olisi käytössä kesään 2026 mennessä, jotta kesällä ylijäävä hukkalämpö voidaan ladata akkuun ja hyödyntää seuraavana talvena.

Lue lisää kalliorakentamisesta

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin