Kehitysinsinööri ympäristövastuun asialla

Marikki Makkonen, 25, yhdistää kehitysinsinöörin työssään sisäisen palonsa ympäristövastuusta, rakentamisen johtamisjärjestelmän kehittämisen ja hyvin erilaisten infraprojektien tarpeet. Monitaustaisten asiantuntijatiimien osaaminen, työn luovuus ja sopiva määrä haasteita vievät Marikkia omassa kehittymisessä ja uralla eteenpäin.

Marikki Makkonen
Marikki Makkonen

Jo pienestä pitäen luonto ja sen tutkiminen herättivät Marikissa kiinnostusta, arvostusta ja huoltakin. Ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset luonnolle ja niihin vaikuttaminen ovat edelleen lähellä Marikin sydäntä.

Poikkitieteellisyys tempaisi Marikin mukaansa jo opintojen alkuvaiheessa. Kiinnostus vesistötieteisiin ja biologiaan sai vaihtamaan kemian opinnot Turusta luonnontieteen pariin Jyväskylään. Opintojen edetessä kasvoi myös kaipaus muuttaa ihmisten ja ympäristön rajapintaa kestävämmäksi. Kun luonnontieteiden kandidaatin opinnot olivat suoritettuna, Marikki kuuli ystävältään vinkin kansainvälisestä ympäristöjohtamisen maisterilinjasta ja tarttui tilaisuuteen. Linjan alkua odotellessa Marikki otti haltuun vielä ympäristöoikeuden perusteet.

”Poikkitieteellisyys kehittää ihmistä ja puhkoo kuplia. Eri alojen osaajista muodostuvien tiimien sisällä on valtavasti monenlaista asiantuntemusta. Niissä voi etsiä omaa suuntaa erilaisia asioita kokeilemalla, mistä oma urapolkuni on oiva esimerkki”, kertoo Marikki.

Tämän vuoden toukokuussa Marikki valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja teki YIT:lle lopputyön ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamisesta, mistä työt YIT:llä jatkuivat kehitysinsinöörin tehtävien pariin Infraprojekteihin.

Kestävä kehitys ui johtamisjärjestelmän tukikehikkoon

Harjoittelussa Marikki perehtyi YIT:n rakentamisen prosesseja ja toimintatapoja ohjaavaan johtamisjärjestelmään ja työsti käsikirjaa, joka tukee ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän toteutumista käytännössä. Hyvin tehty työ kasvatti Marikin vastuualuetta kehitysinsinöörin pestissä mm. johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaisempaan hoitoon niin laatu-, turvallisuus ja ympäristöasioissa kuin itse johtamisjärjestelmän kehittämiseen.

”Kestävä kehitys on aina lähellä sydäntäni, mutta näen, että johtamisjärjestelmä on tavallaan tukikehikko, joka varmistaa mahdollisimman sujuvan ja vaatimukset täyttävän toiminnan. Kestävä kehitys ei myöskään ole mitään erillistä, vaan mukana kaikessa mitä teemme”, sanoo Marikki.

Todella innoissaan Marikki on ollut mahdollisuudesta päästä tarkastelemaan ja hallitsemaan johtamisjärjestelmän valtavan laajaa kokonaisuutta, mikä on toiminut hyvänä kehittymisalustana myös omalle osaamiselle.

Oman arvomaailman mukaiset tehtävät ajavat eteenpäin

Marikki syttyy siitä, että saa tehdä töitä, jotka resonoivat oman sisäisen palon kanssa. Johtamisjärjestelmän kokonaisuuden kehittämisen lisäksi hän toimii myös yhteyshenkilönä ympäristövastuullisuuteen liittyvissä yksittäisissä kehityshankkeissa, kuten hiilijalanjälkilaskelman kehittämisessä.

”Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut pitää ympäristövastuullisuuden voimakkaasti mukana tehtävissäni. Näin urani alussa syvennyn edelleenkin asioihin ja opin valtavasti eri asiantuntijatiimeiltä. On ollut myös todella palkitsevaa päästä itse vaikuttamaan esimerkiksi prosesseihin”, Marikki kertoo. 

Marikki käyttää ison osan ajastaan erilaisissa palavereissa ja kehitystiimeissä, pitää yhteyttä organisaation sisällä sekä suunnittelee ja pitää erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia. ’Kun kädet näpyttävät koneella, niin aivot raksuttavat sitäkin kovemmin’, kuvaa Marikki työtään. Työn vaatima luovuuden määrä myös aluksi hieman yllätti.

”Kehitysprojekteissa on pohdittava, miten asiat parhaiten toimisivat, ja ratkaisut löytyvät usein luovasti ajattelemalla. Myös työpajoihin ja niiden sisältöjen toteuttamiseen saan yhdessä tiimieni kanssa etsiä toimivimmat tavat”, sanoo Marikki.

Paras oppi ja toimivat ratkaisut kulkevat projekti- ja yritysorganisaation välillä

Kehitysinsinöörin työssään Marikki toimii suuren verkoston ja erilaisten tahojen kanssa. Luottamuksen ilmapiirissä on ollut lupa kysyä, kokeilla ja udella oppeja kokeneemmilta tekijöiltä, mutta tehdä myös ratkaisuja. Kun epäkohtia on mahdollista tuoda esiin ja niihin saa tukea, saadaan asioita vietyä myös eteenpäin.

”Osaamistani on arvostettu ja olen päässyt haastamaan itseäni juuri sopivan paljon. On myös hienoa, että esimiehen tukeen voi aina luottaa”, toteaa Marikki.

Projektiorganisaatioiden ja yritysorganisaation välissä toimiminen tuo oman positiivisen lisänsä työhön. Marikki kokee, että projektit ovat tavallaan kuin miniorganisaatioita omine kulttuureineen. Yhdessä pohtimalla saadaan myös työmaan näkökulmastaan hyvät ja toimivat ratkaisut.

”Pystymme oppimaan projekteista todella paljon. Oma ajatteluni laajentuu koko ajan, enkä jää paikalleni pyörimään ajatusteni kanssa. Eikä kahta samanlaista työmaata ole olemassa”, Marikki sanoo.

Kun erilaisia infraprojekteja on valtava määrä, nousee haasteeksi kehittää kaikille sopivia ratkaisuja ja saada niin projektien omat kuin yritysorganisaation tavoitteet sopimaan yhteen. Marikki pyrkiikin ennaltaehkäisemään umpisolmujen syntymistä osallistamalla projekteja kehittämiseen jo etukäteen.

”Jos ongelma kuitenkin syntyy, niin tärkeintä on keskittyä ihmisiin, kysyä, kuunnella ja ymmärtää eri näkökulmia. Kun yhteistyö on vuorovaikutteista ja palautteeseen reagoidaan, päästään haastavistakin tilanteista yhdessä eteenpäin.”

Tekemällä oppii ja pääsee vaikuttamaan

Marikki kannustaa taustasta riippumatta hakemaan avoimin mielin eri aloille töihin ja tarttumaan rohkeasti haasteisiin. YIT:n reilun ja avoimen ilmapiirin lisäksi Marikki toteaa, että yrityksen koko luo jo itsessään kokeilumahdollisuuksia, kun vaan tuo omat kiinnostuksensa rohkeasti esiin.

”Tärkeintä on, että luotetaan ja pääsee tekemään asioita. Voin tehdä työtäni luovasti, joustavasti ja vaikuttaa oikeasti asioihin. Myös infrarakentamisen kansainvälisyys YIT:llä on ollut minulle iso juttu”, summaa Marikki.

Korona-ajan etätyö on myös näyttänyt Marikille, etteivät kasvokkain hoidetut asiat ole itsestäänselvyys.

”Olen saanut huomata, kuinka paljon työskentely ihmisten kanssa minulle merkitseekään. Kaipaan ideointia ja ajatusten vaihtoa tiimeissä, vaikka tykkään myös paneutua itsekseni luomisprosesseihin ja kehitystyöhön,” toteaa Marikki.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin