Hankekehityspäällikkö tohtoriksi työn ohella

Opiskelu on ollut merkittävä osa Ville Teräväisen uraa YIT:llä. Äskettäin tohtoriksi väitellyt hankekehityspäällikkö houkuteltiin alun perin YIT:lle kiitos tämän erinomaisen diplomityön.

Ville Teravainen hankekehityspaallikko
Ville Teravainen hankekehityspaallikko

Turusta kotoisin olevan Ville Teräväisen ura YIT:llä ja pääkaupunkiseutulaisena sai alkunsa työnjohdon tehtävien parissa Lilla Robertsin hotellin työmaalla vuonna 2014. Nykyisin hankekehityspäällikkönä työskentelevä Ville huomasi heti alussa, että YIT:llä opiskelua pidettiin arvossaan. ”Minua lähestyttiin YIT:ltä, kun diplomityöni oli herättänyt positiivista huomiota. Oli todella kiva huomata, että tutkimustyötä arvostettiin”, Ville muistelee.

Ville on viimeisen kuuden vuoden ajan tutkinut organisaatiokulttuurin ja rakentamisen tehokkuuden välistä yhteyttä. Työtehtävien vaihtuessa vuosien varrella on hän päässyt vahvistamaan myös omassa väitöskirjassaan sitä, kuinka rakennusalan ammattilaiset toivovat yhteisöllisempää, innovatiivisempaa ja itseohjautuvaa organisaatiokulttuurin muotoa, jossa korostuvat valmentava johtamisen ote ja horisontaalisen tehtävänkierron varmistava urasuunnittelu.

Eri urapolkuja ja rajattomasti kehitysmahdollisuuksia

Toimitilarakentamisessa työskentelynsä aloittanut Ville on päässyt opiskeluiden ohessa harjaannuttamaan osaamistaan monissa eri tehtävissä YIT:llä. Kokemusta hänelle on kertynyt muun muassa työmaainsinöörinä ja projektipäällikkönä Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä, kuten myös kehityspäällikkönä konsernissa. Tällä hetkellä Ville työskentelee hankekehityspäällikkönä konsernin Investoinnit ja liiketoiminnan kehittäminen -tiimissä vastaten Suomen sekä Keski- ja Itä-Euroopan toimintamaiden projektien investointilaskelmien ja kannattavuuden hallinnasta ja projektien master datan kehittämisestä. Mukaan työntäyteisiin vuosiin on mahtunut myös tohtorivaihto Singaporessa. Työn suola onkin ehdottomasti Villen mielestä ollut sen monipuolisuus. ”YIT:llä on erityisen hienoa, että olen päässyt vaihtamaan hommia ja kerryttämään kokemusta eri puolilta yhtiötä. Kyllästymään ei missään vaiheessa ehdi”, Ville toteaa. 

Tohtoriksi työn ohella opiskelevan viime vuodet ovat vähintäänkin olleet kiireisiä, sillä opiskelut on hoidettu omalla ajalla. Ville kuitenkin löysi itselleen toimivan rutiinin, jonka avulla hän on pystynyt hoitamaan niin opiskelut kuin työtkin kunnialla maaliin. Myös työnantajan tuki, luottamus ja esihenkilöiltä saatu sparrausapu ovat olleet korvaamatonta väitöstutkimusta tehdessä. ”YIT on toiminut juuri niin, kuin työnantajan toivoisin toimivan opiskelevan työntekijän kanssa. Esimerkiksi ajankäyttöni on perustunut puhtaasti luottamukseen, eikä tekemisiäni ole vahdittu. Myös tukea ja apua olen aina saanut, mikä kertoo paljon työnantajan positiivisesta suhtautumisesta opiskeluun ja itsensä kehittämiseen”, Ville toteaa. Työnantajan tuki opiskeluun näkyi konkreettisesti myös siinä, että väitöstutkimuksen eteneminen nostettiin Villen henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. 

Mitä organisaatiokulttuuria tutkinut tohtori sitten nostaisi esiin omassa työnantajassaan? Ainakin ihmisläheisyys nousee Villen vastauksissa esiin vahvana: ”YIT:llä on ymmärretty paitsi henkilöstön kehittämisen arvo, myös ajatusmalli, että tämä on yritys, jossa kaverista pidetään huolta. Pelkän tuloksen tuijottaminen harvemmin on hyväksi henkilöstölle.” Pitkät työsuhteet ovat hyvä mittari kertomaan henkilöstön sitoutuneisuudesta ja yhtiön organisaatiokulttuurista. ”Muun muassa YIT:lle ominainen virheiden salliminen ja niistä oppiminen on piirre, joka lisää työntekijän arvostusta ja lojaaliutta työnantajaa kohtaan”, Ville kuvailee.

YIT:n parhaimpia puolia on Villen myös väitöskirjassaan mainitsema yhteisöllisyys. ”Mielestäni perhemäiset yhteisöt työmaillamme ovat upea juttu. Vastaava mestari luo työmaalle hyvän fiiliksen, ja sillä on aivan valtava vaikutus työntekijän panokseen”, Ville summaa.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liity Tulevaisuuden tekijöihin

Villen väitöskirjaan voi tutustua tästä linkistä.