• Uratarina
  • 17.11.2019
  • 803 lukukertaa

Hankekehityksestä datalähtöisen päätöksenteon kehittäjäksi

Isot rakennushankkeet tuottavat valtavasti tietoa, mutta tiedon laatu ja mahdollisuudet käsitellä sitä datalähteenä jättävät usein toivomisen varaa. YIT:n Head of Data and Analytics Mikko Kuusakoski, 35, halusi kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat, jotta projektien elinkaarta voidaan tarkastella yli erilaisten järjestelmien ja tiedolla johtaminen sekä ennakoivat mittarit jalkautuvat osaksi liiketoiminnan arkea. Samalla hän teki datasta elämäntehtävänsä.

Mikko Kuusakoski

Rakennusalan työtehtävät pitävät sisällään paljon muutakin kuin rakentamista. Mikko Kuusakoskelle ala on tarjonnut muun muassa sijoittajayhteistyötä, hankkeiden kannattavuusarviointia, myynnin kehittämistä sekä liiketoiminnan kokonaiskuvan rakentamista.

”Teknillisen korkeakoulun kiinteistötalouden linja toimi monipuolisena pohjana rakentamisen ja kiinteistökehittämisen haasteisiin, mutta paikkatietoon liittyvät opinnot ovat itse asiassa tukeneet parhaiten nykyistä rooliani datan parissa”, Mikko pohtii.

YIT oli kiinnostunut Mikon työkokemuksesta kiinteistönomistajan leivissä ja tarjosi hänelle mahdollisuutta tehdä diplomityö. Opinnäytteen teemana oli sijoittaja-arvon määritteleminen.

Projekteista prosesseihin

Diplomityön valmistuttua Mikko sai vastuuta kaavoitushankkeiden sekä tonttihallinnan parissa ja eteni hankekehityspäälliköksi. Tuossa roolissa hän kehitti tuotannollista maankäyttöä Vantaan alueella sekä pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Muutama vuosi myöhemmin hänet kutsuttiin divisioonatason tehtäviin vastaamaan toimitilojen maanhallinnasta ja divisioonan kehityshankkeiden edistämisestä.

Projektikeskeinen perspektiivi laajeni tuolloin nopeasti, ja työpöytä alkoi täyttyä toimintamallien kehittämisestä.

”Yhden oman projektin onnistumisen sijaan pitikin ryhtyä miettimään jokaisen uuden projektin onnistumisen edellytyksiä. Oli opittava ajattelemaan uudella tavalla”, Mikko toteaa.

Tietoa, joka on kaikkien saatavilla

Divisioonatason roolissa Mikko kiinnitti huomiota datan keräämisen kankeuteen. Tiedonkeruuprosessi vei valtaosan asiantuntijan ajasta, mikä hidasti kokonaisuuden ohjaamista, eikä muutosta ollut näköpiirissä. Asialle oli tehtävä jotain.

”Samoihin aikoihin sain kuulla, että IT-osastolla oli juuri aloitettu Datahubiksi kutsuttu projekti, jolla tavoiteltiin teknistä kyvykkyyttä rakentaa yrityksen yhteistä data-alustaa.”

Mikko innostui data-alustasta, jonka avulla tieto pysyisi hyvässä järjestyksessä ja kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Yhteydenotto konsernin kehitysjohtaja Juhani Nummeen kannatti. Löydettyään itselleen seuraajat ottamaan haltuun divisioonatason juoksevat tehtävät Mikko pääsi konsernitason tehtäviin, tukemaan datanhallintaa koskevaa kehitysprojektia. Tavoitteeksi muodostui toimia tulkkina teknologiaosaajien ja liiketoimintaosaajien välillä parhaan liiketoiminta-arvon löytämiseksi.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen jälkeen Mikko otti harppauksen IT:n puolelle uudella nimikkeellä Head of Data and Analytics. Samalla hän siirtyi matriisiroolista tiimin esimiesrooliin ja IT:n johtoryhmätehtäviin. Aiempaa hallinnollisemmasta roolista huolimatta hänen tärkein tehtävänsä on vielä tänäkin päivänä toimia tulkkina teknisten osaajien ja liiketoimintayksiköiden välillä.

Mikon urapolku hankekehittäjän tehtävistä liiketoiminnan kehittäjäksi ja siitä IT-osaston johtotehtäviin on ollut poikkeuksellinen. Exceleistä eroon hankkiutumisella on ollut ennakoitua suuremmat vaikutukset.

”Oppini on ollut: yhdistä oma ja työtoveriesi osaaminen. Hakekaa yhdessä sellaisia ratkaisuja, joita muutkin voivat ottaa käyttöön. Tällöin ette korjaa ainoastaan niitä ongelmia, joiden kanssa itse painitte sillä hetkellä, vaan saatatte samalla auttaa jokaista työtoveriakin onnistumaan paremmin. YIT:n suurin vahvuus on aina ollut yhteistyössä, oli rooli organisaatiossa mikä tahansa.”

Avoimet työpaikat