Hamburger Börs - Turun ikoninen maamerkki uudistui vanhaa kunnioittaen ja työnteon tapoja kehittäen

Hamburger Börs oli suunnittelun, rakentamisen ja lopputuloksenkin osalta ainutlaatuinen hanke. Logistiikkaa hallittiin digitaalisesti reaaliajassa, ja yhteistyö oli tiivistä laajan joukon eri tahoja kanssa. Tekijät pääsivät jättämään käden jälkensä historiaan, ylpeinä onnistumisestaan.

Kuvassa vasemmalta Jenna Järvinen, Jyrki Rantapaju ja Ulla Salonen.

Kun Turun ikoninen Scandic Hamburger Börs avautui marraskuun 2021 alussa, oli takana reilun parin vuoden perusteellinen ja poikkeuksellinen rakennusurakka.

Suunnittelun, rakentamisen ja lopputuloksenkin osalta ainutlaatuisen hankkeen vastaavana työnjohtajana toimi Jyrki Rantapaju. Aivan kaupungin ytimessä ja ahtaalla tontilla sijainneella työmaalla riitti monenlaista yhteen soviteltavaa. Museoviraston suojelema vuonna 1885 valmistunut vanha Börs saneerattiin sen historiallista arvoa kunnioittaen, 1970-luvulla lisätty hotellirakennus purettiin, ja tilalle rakennettiin vanhaan Börsiin saumattomasti yhdistyvä ja 1900-luvun alkupuolen ympäristön tyyliä henkivä uudisrakennus.

”Korttelissa oli aikojen saatossa rakennettu myös toisen tontille ja yhdessä. Kun aloitimme purkutyöt, eteemme tuli useampia yllätyksiä. Esimerkiksi osa seinistä olikin naapurirakennuksen kanssa yhteistä ulkoseinää, ja osa naapurirakennuksen kellarin laatasta otti kantonsa meidän perustuksista. Työmaan alla sijaitsi myös toiminnassa ollut korttelin sähkömuuntamo sekä naapurikiinteistön hissikonehuone, joten rakennustyöt vaativat erityistä tarkkuutta ja häiriöttömyyttä ympäristölle”, Jyrki kertoo.

Projektin työmaainsinöörinä toiminut ja myös vanhan Börsin työnjohdossa mukana ollut Ulla Salonen sai laittaa yli 10 vuoden työmaainsinöörikokemuksensa hyvään käyttöön. Erityisesti Hamburger Börsin uudemman osan purkaminen kiinnosti suurta yleisöä.

”Tässä projektissa viestintä oli jatkuvaa ja tiedotimme laajasti eri sidosryhmiä. Projektilta pyydettiin myös tavallista enemmän esimerkiksi erilaisia haastatteluja, vaikka korona rajoittikin fyysisiä vierailuja työmaalla”, sanoo Ulla.

Purkutoimet keskellä kaupunkia ja suojellun rakennuksen kyljessä vaativat luovuutta ja yhteistyötä, varsinkin kun työmaan toisella puolella sijaitsevaa katualuetta ei ollut käytössä.

”Onnistuimme yhdessä löytämään ratkaisut kaikkiin haasteisiin, ja purkutyöt sujuivat loistavasti. Saimme esimerkiksi purkaa vanhan Börsin parvekkeen pois, jotta pääsimme kulkemaan siitä ja tekemään purkua sisäkautta. Korjausrakentamiskohteissa muutoksia tulee aina, ja niihin pitää pystyä reagoimaan nopeasti, että päästään eteenpäin. Koin museokohteessa mukana olon tosi mielenkiintoisena. Meillä oli museon kanssa loistava yhteistyö, katsoimme yhdessä mitä kaikkea tarvitsee huomioida, ja niiden mukaan etenimme”, Ulla lisää.

Informaation jakaminen eri sidosryhmille ja asiakaspalvelutyyppinen työ on ollut parasta antia Hamburger Börsin suunnittelunohjauksesta vastanneelle projektipäällikkö Jenna Järviselle:

”Projektissa oli mukana iso ryhmä eri tahoja myös projektiorganisaation ulkopuolelta. Roolini oli olla tietynlainen informaatiolinkki sidosryhmiin, mm. suunnittelijoihin, käyttäjään, tilaajaan ja omaan henkilöstöön. Myös projektin urakkamuoto toi mukanaan paljon muuttuvia tekijöitä ja suunnitelmien viimeistelyä rakentamisen jo ollessa käynnissä.  Pidimme projektin aikana esimerkiksi 57 big room -henkistä suunnittelukokousta, joissa kehitimme ja suunnittelimme etenemistä yhdessä eri osapuolten kanssa”, Jenna avaa urakkaa.

Logistiikan kehittämisellä materiaalivirrat haltuun

Koska työmaan sijainti ei mahdollistanut juuri ollenkaan materiaalien varastointia, nousi logistiikan perinpohjainen suunnittelu poikkeuksellisen tärkeään rooliin.

”Materiaalivirtojen hallintaa varten kehitettiin uusi digityökalu. Rakennusmateriaalit saapuivat täsmätoimituksina ja tarkkaan laskettuina asennuserinä, jotka toimitettiin mahdollisimman suoraan asennuspisteelle. Urakoitsijan tuli määritellä tarkkaan, mitä materiaaleja tiettyyn huoneeseen tarvitaan ja mihin ne sijoitetaan. Logistiikkakumppani järjesti tavarat paikalle listauksen mukaan. Meillä oli ajantasainen käsitys, paljonko työmaalla on tavaraa, ja pystyimme myös näkemään, jos esimerkiksi joku urakoitsija tilasi liikaa. Hukan ja turhan siirtelyn määrä olikin tällä työmaalla aika minimaallista”, Jyrki kertoo.

Kaikki tuotteet suunniteltiin mahdollisimman valmiiksi ja valmistettiin tarvittaessa muualla. Työmaalla käytettiin myös paljon elementtitoimituksia.

”Esimerkiksi uuden Börsin kolmen ylimmän kerroksen vino peltikatto, jossa on kahden kerroksen korkuiset kaari-ikkunat, ovat YIT:n oman elementtitehtaan tekemät lähes valmiiksi asti. Työmaalla ne vain pellitettiin ja värjättiin sisäpuolelta, levytyksetkin olivat jo valmiina kunnossa”, lisää Jyrki.

Juuri logistiikan kehittäminen oli Jyrkille mielenkiintoisinta oppia projektin ajalta:

”Oma ajatusmaailmani logistiikasta ja siitä, miten asiat kannattaa tulevaisuudessa tehdä, on muuttunut täysin. On myös ollut hienoa, että työmaan käynnissä oloaikana pystyy kehittämään näin paljon omia toimintatapoja, ja myös koko alaa.” 

Yhtä lailla kuin logistiikkaa niin myös työturvallisuutta ja sen vaikutuksia pitää isoissa projekteissa ajatella laajemmin. Projektin turvallisuuspäällikkönä toimineelle Ullalle työturvallisuus on muuttunut sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän kokemusta uralla on kertynyt:

”Työturvallisuus on aina lähellä sydäntäni, ilman turvallisuuspäällikön titteliäkin. Uusia toimintatapoja ja turvallisempia työvälineitä tulee käyttöömme koko ajan. On hienoa olla itse mukana työturvallisuuden kehityksessä.”

Ainutkertaista oppia ja luovia työnteon tapoja

Projektipäällikkö Jennalla on kertynyt kokemusta YIT:llä toistakymmentä vuotta, opiskeluajan harjoitteluista alkaen. Uran varrelta kertynyt ymmärrys työnjohdon, työmaainsinöörin, projekti-insinöörin ja projektipäällikön tehtävistä oli apuna tässä haastavassa mutta palkitsevassa projektissa.

Jennan työpäivät täyttyivät yhteydenpidosta, palavereista ja puhelinkeskusteluista. Vaikka korona-aika siirsi normaalisti jopa 30–40 hengen suunnittelukokoukset verkkoon, ei tiedonjako kärsinyt muuttuneista olosuhteista:

”Ohjasin suunnittelua, aikataulua, kustannuksia ja laatua. Valvoin, että suunnitelmat olivat käytössä ja hyväksyttyinä, ja vastasin lisä- ja muutostöistä tilaajalle. Informaation ja näytön jako sujui tietokoneelta helposti, ja kahvitauonkin jutustelu hoitui vaikka luurit päässä.”

Vain katselmukset paikan päällä työmaalla vähenivät, ja työmaalla päivittäin olevat ihmiset hoitivat niistä osan, jotta ylimääräistä liikehdintää työmaalla pystyttiin välttämään.

”Meillä on ollut sisäisesti ydinporukassamme sellaiset henkilöt, joihin on aina voinut luottaa, ja tukea on saanut yli toimenkuvarajojen. Projektin sidosryhmienkin kanssa henki on aina ollut positiivinen, haasteita on ratkottu toisten näkökulmia huomioiden”, Jenna lisää.

Jenna arvostaa erityisesti saamaansa kokemusta erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä:

”Vaikka olemme keskittyneet rakentamiseen, olen työssäni tarvinnut myös paljon ihmisten johtamisen taitoja. Mukana on ollut valtava määrä erilaisia ihmisiä, luonteita ja toimintatapoja. Aina on löydetty sellainen tapa tehdä työtä, että kaikki tulevat kuulluksi ja yhteistyö sujuu.”

Korona haastoi osaltaan tiimiytymistä ja työnteon tapoja, mutta onnistumiseen yllettiin yhdessä poikkeusolosuhteissakin.  

”Hankkeen aikataulu oli tiukka, kohde vaativa, ja nuorempiakin työnjohtajia mukana ohjaksissa, mutta hyvässä hengessä ja onnistuen teimme hommia. Kun korona karsi työmaalla vierailevan porukan määrää, hitsauduimme ehkä jopa tavallista tiiviimmin yhteen”, kertoo Ulla.

”Ja vaikka korona rajoitti esimerkiksi vapaa-ajalla viettämäämme yhteistä aikaa ja toisiimme tutustumista, hyödynsimme käytössämme olleita keinoja. Ja hankimme aina työmaalle kakut ja juhlistimme onnistumisia, kun aihetta oli”, lisää Jyrki.

Kun kolmikkoa pyytää luonnehtimaan yhteistä työrupeamaa, ei projektin ainutlaatuisuudesta jää epäselvyyttä.

”Haastava, mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen”, kuvaa Ulla Hamburger Börsin rakentamisurakkaa.

Kaikki kolme ovat yhtä mieltä siitä, että tällaista projektia ei tule toista vastaan uran aikana:

”Pääsimme olemaan mukana Turun ikonisen maamerkin rakentamisessa. Oman käden jälki jää historiaan kauppatorin nurkalle tuleviksi vuosikymmeniksi - tai sadoiksi. Olemme varmasti kaikki mukana olleet ylpeitä siitä, mitä saimme tehtyä.”

Katso vastaavan työnjohtajan Jyrki Rantapajun haastattelu:

Lue lisää:

Turun Hamburger Börs avaa ovensa täysin uudistettuna

Täsmätoimituksia ja digityökaluja – Turun perinteikäs hotellilegenda uudistui edistyksellisesti

AVOIMET TYÖPAIKAT

LIITY TULEVAISUUDEN TEKIJÖIHIN