Paikalliset sivut:
YIT Group

Käyttöehdot

Tervetuloa YIT Oyj:n www-sivustolle. Käyttämällä YIT Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä tai erikseen ”YIT”) sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä YIT:n verkkosivustoa. 
Tiettyjä sivustoja tai sivuston osia saattavat koskea myös lisäehdot.

YIT:n www-palvelulla tarkoitetaan tässä kaikkia internetissä käytettäviä palveluja, joiden omistaja on YIT Oyj:n tai sen tytäryhtiö. Palveluja ovat esimerkiksi www-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi www-sivuihin. 

Käyttöoikeudet

YIT myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata YIT:n verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa.

Kaikki oikeudet, joita ei tässä dokumentissa nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja domain-nimet) kuuluvat teoksen laatijalle, YIT:lle tai sen yhteistyötahoille. 

Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, YIT:n tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Sisältöä saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla.

Jos YIT nimenomaisesti sallii sivuston käyttäjän ladata tai tulostaa internet-sivuilla julkaistuja tietoja, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittu myös julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähde ilmoitetaan.

Vastuut

YIT:n verkkosivustot ja niiden sisältö on YIT:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. YIT tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta YIT:n www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on-” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” – periaatteella. YIT ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta. 

YIT, sen lisenssinantajat, yhteistyöyritykset, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat YIT:n www-sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista.

YIT:n www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. YIT ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.

YIT pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia www-sivustoon.

Käyttäjän tuottama aineisto

Toimittamalla materiaalia (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia jne.) jollekin YIT:n palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai YIT:n verkkosivuston välityksellä materiaalin toimittajana hyväksyt ja vahvistat seuraavat asiat:
- aineisto ei sisällä mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia.
- ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi
- omistat aineiston ja/tai sinulla on rajoitukseton oikeus toimittaa se meille ja YIT saa julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita tuotteissaan korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta
- hyväksyt sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin YIT:tä kohtaan ja sitoudut hyvittämään YIT:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy YIT:tä vastaan toimittamasi aineiston suhteen.

YIT:llä on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. YIT ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta.

Sivuston muuttaminen

YIT pidättää oikeuden milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivustolle tai rajoittaa sitä milloin tahansa tai lopettaa sivut siitä erikseen ilmoittamatta. YIT ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Käyttöehtojen tarkistus

YIT pidättää oikeuden koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä verkkosivuilla.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset käyttöehtoihin erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Sosiaalisen median käyttöehdot

YIT:n sosiaalisen median tilien tarkoituksena on tarjota keskustelualusta YIT:stä kiinnostuneille henkilöille. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla käyttäjien toimesta esitetyistä kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa sivultamme sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai jonka koemme muuten sopimattomaksi.
 
Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän näkemyksiään ja toimi hyvien tapojen mukaan. Emme salli sivullamme mitään hyvän tavan vastaista sisältöä emmekä uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia, tai mainontaa taikka tekijäoikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta käyttäjiltä voidaan poistaa oikeus kommentoida sivun sisältöä. 

YIT:n henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee kertoa käyttäjille edustavansa YIT:tä.

Sulje
Lähetetään...