Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimintaympäristö 1-9/2017

Asuminen Suomi ja CEE

Kuluttajaluottamus piristyi katsauskaudella Suomessa, mikä näkyi myös hyvänä asuntojen kuluttajakysyntänä. Merkkejä ylikuumentumisesta ei kuitenkaan ollut. Tarjonta on kohonnut vuoden aikana korkealle tasolle. Kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa kohdistuvan hyvän kysynnän lisäksi suurempien asuntojen kysyntä jatkoi parantumista.

Asuntosijoittajat olivat aiempaa valikoivampia sijoituskohteissaan, ja kysyntä kohdistui pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Tampereelle.

CEE-maissa kuluttajien luottamus oli hyvällä tasolla erityisesti Tšekissä ja on parantunut vuoden alusta alkaen selvästi erityisesti Latviassa. CEE-maiden asuntokysyntä oli pääosin vilkasta.

Uusien asuntojen hinnat nousivat keskimäärin hieman, ja pula resursseista CEE-maissa aiheutti kustannuspainetta erityisesti Tšekissä ja Slovakiassa.

Asuntolainojen korot olivat kaikissa toimintamaissa alhaisella tasolla, ja rahoituksen saatavuus oli hyvä. Suomessa uusia asuntolainoja nostettiin katsauskauden aikana noin saman verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Suomi

 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki

CEE

Asuminen Venäjä

Venäläiset kuluttajat olivat varovaisia ostopäätöksissään talouden hienoisesta parantumisesta huolimatta. Katsauskauden aikana kuluttajien ostovoiman lasku näyttäisi pysähtyneen ja ostovoiman asettuneen alhaiselle tasolle.

Asuntokysyntä lähti parantumaan katsauskaudella Moskovan alueella ja pysyi heikkona muissa kaupungeissa. Venäjän keskuspankki jatkoi ohjauskoron laskua kolmannen vuosineljänneksen aikana ja ennakoi koronlaskusarjan saavan jatkoa tulevien vuosineljännesten aikana, mikä heijastui osaltaan asuntojen kysyntään. Asuntojen hinnat pysyivät keskimäärin vakaina ja tarjonta yhä korkealla tasolla. Uusien asuntojen asuntolainakorot jatkoivat vuosineljänneksen aikana laskuaan alle 10 prosentin.

Toimitilat ja Infra

Suomen toimitilamarkkinassa sijoittajien kiinnostus keskeisimmissä kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan oli hyvällä tasolla. Suomessa yleinen positiivinen markkinatilanne tuki yksityisiä investointeja. Toimitilaurakkamarkkina ja inframarkkina olivat aktiivisia etenkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Baltian maissa ja Slovakiassa toimitilojen sijoittajakysyntä oli hyvää ja vuokratasot ovat pysyneet vakaina. Urakkamarkkina on pysynyt vakaana Baltian maissa.

Sulje
Lähetetään...