Paikalliset sivut:
YIT Group

Toimintaympäristö 2017

Asuminen Suomi ja CEE

Kuluttajaluottamus piristyi katsauskaudella Suomessa, mikä näkyi myös hyvänä asuntojen kuluttajakysyntänä. Merkkejä ylikuumentumisesta ei kuitenkaan ollut. Tarjonta on kohonnut vuoden aikana korkealle tasolle. Kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa kohdistuvan hyvän kysynnän lisäksi suurempien asuntojen kysyntä jatkoi parantumista.

Asuntosijoittajat olivat aiempaa valikoivampia sijoituskohteissaan, ja kysyntä kohdistui pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Tampereelle.

CEE-maissa kuluttajien luottamus oli hyvällä tasolla erityisesti Tšekissä ja on parantunut vuoden alusta alkaen selvästi erityisesti Latviassa. CEE-maiden asuntokysyntä oli pääosin vilkasta.

Uusien asuntojen hinnat nousivat keskimäärin hieman, ja pula resursseista CEE-maissa aiheutti kustannuspainetta erityisesti Tšekissä ja Slovakiassa.

Asuntolainojen korot olivat kaikissa toimintamaissa alhaisella tasolla, ja rahoituksen saatavuus oli hyvä. Suomessa uusia asuntolainoja nostettiin katsauskauden aikana noin saman verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Suomi

 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki

CEE

Asuminen Venäjä

Venäläiset kuluttajat olivat varovaisia asunnonostopäätöksissään talouden parantumisesta huolimatta. Vuoden aikana kuluttajien ostovoiman lasku pysähtyi ja kulutus kääntyi lievään kasvuun loppuvuodesta.

Asuntokysyntä oli maltillista, mutta lähti parantumaan vuoden aikana Moskovan alueella ja vuoden lopulla myös Pietarissa. Venäjän keskuspankki laski ohjauskorkoa vuoden aikana useaan otteeseen ja mahdollisesti laskee korkoa edelleen 2018 alkuvuoden aikana, mikä heijastui osaltaan asuntojen kysyntään. Uusien asuntojen asuntolainakorot laskivat alle 10 prosenttiin. Asuntojen hinnat pysyivät keskimäärin vakaina ja tarjonta yhä korkealla tasolla.

Toimitilat ja Infra

Sijoittajien kiinnostus Suomen keskeisimmissä kasvukeskuksissa sijaitsevia toimitilakohteita kohtaan oli hyvällä tasolla. Toimistojen ja liiketilojen tuottovaatimukset laskivat pääkaupunkiseudulla ja prime-kohteiden vuokratasot kasvoivat Helsingin keskustassa. Suomen positiivinen markkinatilanne tuki yksityisiä investointeja. Toimitilaurakkamarkkina ja infra-rakentamisen markkina olivat aktiivisia erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Suomen muissa kasvukeskuksissa.

Baltian maissa ja Slovakiassa toimitilojen sijoittajakysyntä oli hyvää ja vuokratasot pysyivät vakaina. Baltian maissa urakkamarkkina on pysynyt vakaana.

Sulje
Lähetetään...