Kiinteistöt

Kiinteistöt

YIT tarjoaa kiinteistösijoittajille monipuolisesti mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia. Vuosien kokemuksella sekä vahvana kiinteistöalan ja rakennetun ympäristön ammattilaisena tunnemme kiinteistöt ja infrastruktuurin sekä niiden mahdollisuudet. Tarjoamme kumppanuuden myötä varmaa otetta kiinteistösijoittamiseen. 

Tarjoamme Sijoitusmahdollisuuksia tuottaviin kiinteistöihin ja myös Kiinteistöt-kumppanuutta omistamiseen ja kehittämiseen. Mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia löytyy niin asumisen, toimistojen, kaupan, logistiikka- ja varastotilojen, hoivakiinteistöjen kuin infrankin osalta.

Kiinteistöt-segmentti aloitti toimintansa 1.1.2018. Segmentti keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Strategiansa mukaisesti YIT:n tavoitteena on tehdä merkittävä osa suurista ja pitkäaikaisista investoinneista kumppanien kanssa.

Segmentin tavoitteena on parantaa yhteisprojektien raportoinnin näkyvyyttä, parantaa kykyä toteuttaa suuria projekteja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä mahdollistaa vuokratuottorahavirtaa kerryttävän projektiportfolion luominen. Pitkällä aikavälillä YIT pyrkii jatkamaan käytäntöä, jonka mukaan omistukset myydään lopullisille sijoittajille, kun aika on sopiva tähän.

Lue lisää kiinteistösijoittamisesta