Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT:n tytäryhtiöt ovat sulautuneet

 

YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Yhdistymisen seuraavassa vaiheessa 1. tammikuuta 2019 tytäryhtiömme YIT Infra Oy ja YIT Talo Oy sulautuivat YIT Rakennus Oy:hyn, jonka nimi muuttui heti fuusion jälkeen YIT Suomi Oy:ksi. YIT Suomi Oy jatkaa YIT Infra Oy:n ja YIT Talo Oy:n liiketoimintaa YIT Rakennus Oy:n nykyisellä Y-tunnuksella 1565583-5. Lisäksi vuodenvaihteessa  2019 YIT Information Services Oy sulautui YIT Oyj:hin. 

Nimenmuutoksen ja uuden toimintamallin tarkoitus on toiminnan selkeyttäminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti mutta myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kannalta.    

YIT Infra Oy:n ja YIT Talo Oy:n sulautuminen ei vaikuta käynnissä olevaan liiketoimintaan eivätkä nämä muutokset edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Sulautumisessa YIT Infra Oy:n ja YIT Talo Oy:n varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät YIT Suomi Oy:lle ns. yleisseuraannon perusteella. Kaikki voimassa olevat hankkeet jatkuvat suunnitellusti ja vastaamme jatkossakin kaikista sopimuksistamme alkuperäisten sitoumusten mukaisesti.  

 

Kysymyksiä ja vastauksia sulautumiseen liittyen

Mitkä tytäryhtiöt fuusioidaan? 

YIT Talo Oy ja YIT Infra Oy fuusioitui YIT Rakennus Oy:hyn 1.1.2019. Tämän jälkeen YIT Rakennus Oy:n nimi muuttui välittömästi YIT Suomi Oy:ksi. Myös informaatiopalveluita tarjoava YIT Information Services Oy sulautui vuodenvaihteessa osaksi YIT Oyj:tä.  

Milloin YIT Suomi Oy aloittaa toimintansa? 

YIT Suomi Oy jatkaa YIT Rakennus Oy:n liiketoimintaa heti nimenmuutoksen tultua voimaan 1.1.2019.  

Mitä tytäryhtiöiden sulautumiset edellyttävät asiakkaalta? 

Sulautumiset eivät edellytä YIT:n asiakkailta mitään. Kaikki tytäryhtiöiden varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisenaan YIT Suomi Oy:lle. Toivomme, että uusi toimintamalli on asiakkaiden kannalta entistä selkeämpi. 

Mitkä asiat muuttuvat vuodenvaihteessa? 

YIT Talo Oy:n, YIT Infra Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n nimi muuttuu YIT Suomi Oy:ksi. YIT Talo Oy:n ja YIT Infra Oy:n Y-tunnus muuttuu ja on 1565583-5. Lisäksi laskutustiedot muuttuvat ja näistä tiedotamme lähempänä vuodenvaihdetta.  

Mitkä asiat säilyvät ennallaan? 

Toimipisteemme, asiakasvastaavamme ja yhteyshenkilömme sekä heidän yhteystietonsa säilyvät fuusiosta huolimatta ennallaan.   

Vaikuttaako fuusio käynnissä oleviin hankkeisiin? 

Ei. Jatkamme käynnissä olevia hankkeita suunnitellusti ja vastaamme sopimuksistamme alkuperäisten sitoumusten mukaisesti.  

Lue Lisää

Lähetetään...