Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi YIT:n strategisista tavoitteista

Tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e-päästöt) sekä omasta toiminnastamme että hankkeistamme. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää esimerkiksi toiminnan tehostamista ja hukan vähentämistä, uudenlaisia kiertotalousratkaisuja ja uusiutuvan energian laaja-alaisempaa käyttöä.

Huomioimme ilmastonmuutoksen myös riskien hallinnassamme. Syksyllä 2020 käynnistimme yksityiskohtaisen ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia arvioivan selvityksen (TCFD), jossa arvioitiin kahta eri ilmastonlämpenemisskenaariota ja niiden aiheuttamia vaikutuksia YIT:n liiketoimintaan. Selvityksen perusteella tulemme kehittämään riskienhallintaamme edelleen.

Rakennetun ympäristön käyttö ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maailman luonnonvaroista ja vastaavat noin 40 prosenttia energian kulutuksesta. Myös kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes syntyy rakennusten käytöstä ja rakentamisesta. (World Business Council for Sustainable Development)

Kestävän kehityksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Julkaisimme vuonna 2019 pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Raportoimme vuosittain tavoitteiden edistymisestä.

YIT:n pitkän aikavälin tavoitteet

Teema Pitkän aikavälin tavoitteet Mittarit 2021 tulokset
ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ  
Päästöt Puolittaa oman toiminnan ja omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä CO2 päästöt vuoteen 2019 verrattuna Oma toiminta: – 17 %
Omaperusteiset hankkeet: Päästöt vähenivät 1,6 % vuoteen 2020 verrattuna. 
Hiilineutraali käyttö Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi
Asumisessa varmistettiin 12 maalämpökohdetta, joiden avulla pystytään vähentämään 49 % lämmityksestä, jäähdytyksestä ja lämpimästä vedestä aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä koko elinkaaren ajalta tavanomaiseen kaukolämpökohteeseen verrattuna.
Raportointi Raportoida omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen


Raportoitujen hankkeiden lukumäärä


100 % tavoitteen hankkeista laskettu.